Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi a môžeme sa stretnúť na skype. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (71 | 14%)
Babylon (13 | 3%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 5%)
Doba konca (62 | 12%)
Ekumenizmus (12 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (14 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Odev a ozdoby (13 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Proroctvá (14 | 3%)
Sekty (6 | 1%)
Tajné spoločnosti (14 | 3%)
Veda a viera (32 | 6%)
Zdravie (14 | 3%)
Životné skúsenosti (51 | 10%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013
adventist heritage 196.jpg

Pokora a ľútosť

Keď človek zhreší proti svätému a milostivému Bohu, nemôže robiť nič vznešenejšie a šlachetnejšie, ako úprimne ľutovať a vyznať svoje chyby.
Vykupiteľ sveta nikdy nezamietol naozajstnú ľútosť bez ohľadu na to, aká veľká bola vina.
Skrze pokánie a vieru bude človek schopný stať sa poslušným všetkým Božím prikázaniam.
Ruka, ktorá zaháňa mraky, odsudzuje aj hriech, zahanbuje pýchu a prehnané ambície.
Pravá ľútosť, to je oveľa viac ako len zármutok kvôli hriechu. Je to zavrhnutie zla a nastúpenie na pravú a dobrú cestu.
Vyznanie hriechov nachádza cestu k Božej milosti iba vtedy, keď vychádza z hĺbky srdca.
Správne vyznávanie hriechov je vždy konkrétne.
Pravé pokánie učí človeka niesť zodpovednosť za svoje viny.
Žiadna ľútosť nie je pravá, keď nepináša so sebou duchovnú obnovu.
Čím hlbšie poznanie Božej vôle človek má, tým väčšej viny sa dopúšťa, ak ju zľahčuje.


O cirkvi

Boh si cení svoju cirkev nie z titulu vonkajších hodnôt, ale pre úprimnú zbožnosť, ktorou sa má líšiť od zvyšku sveta
Ľudská sila a moc neboli schopné založiť Božiu cirkev a nebudú ju môcť ani zničiť.
Na tomto svete Bohu nie je nič drahšie nad jeho cirkev.
Kto si neváži autoritu cirkvi ten pohŕda Bohom, ktorý svoju cirkev touto autoritou obdaril.
Kresťanská cirkev bola postavená na základni, ktorou je obeť.
Ak kresťania chcú, aby si neveriaci vážili ich náboženstvo, musia si ho najprv vážiť sami, čo prejavia príslušnými skutkami.
Náboženstvo, ktoré pochádza od Boha je jediným náboženstvom, ktoré vedie k Bohu.
Každý spor a urážka, každý útek na slobodu svedomia - to sú nástroje v Božích rukách na budenie driemucích rozumov.
Kristovi nasledovníci by nemali upadať do zúfalstva zo žiadneho dôvodu, pretože disponujú nádejou na dosiahnutie všetkého.
Náboženstvo dáva zdravie, predlžuje život, zväčšuje radosť a obdarúva nás všetkými dobrodeniami. Otvára človeku cestu k nevyčerpateľnému prameňu šťastia.


Kultúra reči

Boh nám dal dar reči,aby sme s inými rozprávali o tom ako nás vedie, aby ich srdcia boli dotkunté Jeho láskou a súcitom. Pán povedal: "Vy ste mojimi svedkami".
Ježišovo náboženstvo zušľachťuje všetko, čo je v povahe tvrdé a drsné a uhladzuje hrubé spôsoby. Láskavý a zdvorilý kresťan je najúčinnejším dôkazom v prospech kresťanstva.
Sila reči je dar, ktorý musíme starostlivo pestovať. Žiadny dar, ktorý sme od Boha obdržali nemôže byť väčším požehnaním, ako práve dar reči.
Poučenie o hlasovej kultúre by malo začať doma. Rodičia by mali učiť svoje deti hovoriť zreteľne, aby počúvajúci porozumeli každému slovu.
Satan nemôže čítať naše myšlienky, ale môže vidieť naše činy a počuť naše slová. Má už veľké skúsenosti s ľudstvom a vie svoje pokušenia prispôsobiť tak, aby využil naše slabé stránky.


Naša reč a modlitba

Pri modlitbe neskláňajte hlau a neprikrývajte si tvár, ako keby ste chceli niečo skrývať ale pozdvihnite svoj zrak k nebeskej svätyni, kde stojí pred Otcom Kristus, Váš prímluvca.
Tí, ktorí sa modlia, mali by vyslovovať správne, zrozumiteľným a príjemným hlasom. Satan sa raduje, ak sú naše modlitby k Bohu vysielané takmer nepočuteľné. Ľud Boží sa musí naučiť hovoriť a modliť sa tak,a by mohol vhodne reprezentovať pravdu, ktorú vlastní.
Ten, kto sa modlím, by mal vyslovovať pomaly, zrozumiteľne a dostatočne nahlas, aby to všetci počuli a mohli odpovedať Amen.
 

Tesná brána

Život kresťana je boj a vytrvalá chôdza vpred, Na víťazstvo, ktoré treba dosiahnuť, nestačí ľudská sila. Bojiskom je oblasť srdca.
Odovzdať sa Božej vôli a podriadiť sa vláde lásky si vyžaduje boj so sebou samým. Je to vlastne ten najťažší zápas, do akého sa človek môže pustiť.
Naša prirodzená povaha nemôže zdediť Božie kráľovstvo. Musíme sa vzdať zlých povahových sklonov a návykov.
Kto as rozhoduje vstúpiť do duchovného kráľovstva, poznáva, že sa proti nemu búria všetky sily a sklony jeho neobrátenej povahy podporované mocnosťami zla.
Zlé túžby a nebezpečné návyky, ktoré nás zotročujú, nepremôžeme vlastnými silami. Mocný nepriateľ nás drží vo svojich pazúroch a nedá sa ľahko poraziť.
Vížazstvo nám môže zaručiť len Boh. Chce, aby sme vedeli ovládať svoju vôľu a svoje návyky. Bez nášho súhlasu a pričinenia to však nerobí.
Mnohí idú po širokej ceste, aj keď na nej nie sú celkom spokojní. Vlastnými silami sa chcú vyslobodiť z otroctva hriechu a vymaniť sa z hriešnych návykov. Vidia úzku cestu a tesnú bránu, a sebecké pôžitky, láska k svetu, pýcha a neuspokojená ctibažnosť sú prekážkami medzi nimi a Spasiteľom.
Nemôžeme zostať takí, akí sme, a napriek tomu chcieť vojsť do Božieho kráľovstva. Svätosť dosiahneme len tak, že sa vzdáme vlastného ja a prijmeme Kristovo zmýšľanie.


Modlitba a vytrvalosť

Ak budeme o svojom Pánovi stále uvažovať a srdcom mu budeme vzdávať chválu a vďaku, náš kresťanský život bude ustavične svieži. Naša modlitba bude rozhovor s Bohom, ako keby sme sa rozprávali s priateľom. On sám nám oznámi aj skryté veci. Častejšie a radostnejšie si potom uvedomíme Kristovu prítomnosť. Srdce sa rozhorlí vedomím, že Kristus nás sprevádza životom, ako kedysi sprevádzal Enocha. Ak to kresťan skutočne prežíva, v jeho živote sa prejaví jednoduchosť, skromnosť a pokora, miernosť. Celé okolie spozná, že spoločníkom mu je Kristus a že sa učí od neho.

Človek, ktorý dennodenne úprimne prosí Boha o pomoc, oporu a silu, bude mať šľachetné túžby, rozvážne správanie a stály hlad po spravodlivosti. Trvalé spojenie s Bohom nám pomôže šíriť svetlo pokoja a súladu medzi tými, s ktorými sa stretávame. Sila získaná modlitbou a vytrvalé úsilie získať povahu ozdobenú ohľaduplnosťou a pozornosťou nám zmenia každodenné povinnosti na radosť a naplnia nás pokojom z všetkých okolností.

Blížiaci sa čas súženia a úzkosti bude vyžadovať vieru, ktorá vie prekonať ťažkosti, trpezlivo čakať a znášať hlad - teda vieru, ktorá neochabne ani v najťažších skúškach. Boh poskytuje čas milosti, aby sa pripravil na čas súženia. Jákobovu vytrvalosť a odhodlanosť odmenil Boh víťazstvom. Toto víťazstvo bolo dôkazom moci vytrvalej modlitby.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one