Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi a môžeme sa stretnúť na skype. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (71 | 14%)
Babylon (13 | 3%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 5%)
Doba konca (62 | 12%)
Ekumenizmus (12 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Odev a ozdoby (13 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Proroctvá (14 | 3%)
Sekty (6 | 1%)
Tajné spoločnosti (14 | 3%)
Veda a viera (32 | 6%)
Zdravie (14 | 3%)
Životné skúsenosti (51 | 10%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013
vesmir5-1024x640.jpg

Starý zákon
 

Stvoření světa (Genesis 1-2,4)
Jak se Země stala místem vhodným pro život? Je počátek života na naší planetě spojen se slepou náhodou, miliardami let a evolucí nebo s milujícím Stvořitelem? Jak dlouho Bohu trvalo stvoření našeho světa?

Stvoření člověka (Genesis 1,26-29.31 a 2,7-9.15-25)
Odkud pochází lidský rod? Kde je náš počátek? Kam sahají naše kořeny? Jsme jen poněkud více vyvinutá zvířata? Jaké postavení má člověk mezi ostatním stvořením? Vděčíme za svou existenci evoluci nebo jsme dílem Božích rukou?

Pád člověka do hříchu (Genesis 3)
Proč dal Bůh do ráje strom poznání dobrého a zlého, když jeho ovoce bylo smrtelně nebezpečné? Jaký měl pro to důvod? Skutečně svedl člověka k hříchu had? Jaké byly přímé důsledky neuposlechnutí Božího příkazu?

Kain a Ábel (Genesis 4,1-17.25-26)
Jací byli první dva synové Adama a Evy? Jaký byl rozdíl v jejich způsobu uctívání Boha? Proč Bůh přijal Ábelův obětní dar a Kainův ne? Hrály v tom úlohu osobní sympatie? Proč Kain zabil svého bratra? Jak na tuto hroznou událost zareagoval Bůh?

Celosvětová potopa (Genesis 6-9)
Co se můžeme z Bible dozvědět o celosvětové potopě? Proč se Bůh rozhodl zasáhnout zemi tak devastující katastrofou? Může být tento čin chápán jako projev Stvořitelovy lásky k lidem? Proč byl z lidského pokolení zachráněn pouze Noe a jeho rodina?

Babylónská věž a zmatení jazyků (Genesis 11,1-9)
Co bylo špatného na tom, že se lidé rozhodli postavit věž, jejíž vrchol bude sahat až do nebe? Proč Bůh proti tomuto velkolepému dílu zasáhl, zmátl lidem jazyky a znemožnil jim tak ve stavbě pokračovat? Jaké jsou charakteristické znaky Babylónu?

Zničení Sodomy a Gomory (Genesis 18,16-19,30)
Jak Bůh reagoval na Abrahamovu přímluvu za obyvatele Sodomy? S jakým přivítáním se v tomto městě setkali andělé poslaní od Hospodina? Proč byla Sodoma a Gomora zničena? Proč Bůh na tato města seslal oheň z nebe? Jaký k tomu měl důvod? Měli jejich obyvatelé nějakou šanci na záchranu? Přežil někdo?

Stvoření světa (Genesis 1-2,4)
 

Gn 1,1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Duch Boží.

3I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. 4Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 5Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

6I řekl Bůh: "Buď klenba (obloha – kral.) uprostřed vod a odděluj vody od vod!" 7Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. 8Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.

9I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak. 10Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. 11Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak. 12Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. 13Byl večer a bylo jitro, den třetí.

14I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. 15Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak. 16Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. 17Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, 18aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. 19Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

20I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci (ptáci – B21) létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!" 21I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. 22A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi." 23Byl večer a bylo jitro, den pátý.

24I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak. 25Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.

26I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi." 27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 28A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

29Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 30Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak. 31Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

Gn 2,1Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 2Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. 3A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. 4Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny.

(Český ekumenický překlad)

S nalezením Genesis 1-2,4 v jiných překladech mohou pomoci odkazy na stránce Bible online.

 

Podle biblické zprávy o stvoření stojí na počátku všeho Bůh. On stvořil vesmír i naši planetu a proměnil Zemi ve vhodné místo pro život. Připravil na ní ideální podmínky jak pro rostliny a živočichy, tak především pro člověka, kterého stvořil ke svému obrazu. 1. kapitola Janova evangelia upřesňuje, že to byl Ježíš, skrze něhož povstalo všechno, co existuje (J 1,3).

Genesis 1 odhaluje, že Bůh tvořil svým slovem. Je to přesně tak, jak můžeme číst v Žalmu 33,9 (kral.)„on řekl, a stalo se, on rozkázal, a postavilo se.“ V Izaiáši 55,11 můžeme číst následující Boží prohlášení:

Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.

V první kapitole Bible se dále dovídáme, že Bůh připravil naši Zemi k obývání a stvořil na ní vše živé během šesti dní. Jelikož tvořil svým slovem, nepotřeboval dlouhé věky na vývoj „vyššího“ druhu z „nižšího“. Můžeme zde také číst, že vše stvořil dokonalé a nebylo tedy třeba vývoje od nedokonalosti k dokonalosti. Podle biblického záznamu o stvoření nepoužíval Bůh smrt („přirozený výběr“ neboli boj o přežití) aby vytvořil nové druhy. (Mimochodem „přirozený výběr“ tak nefunguje ani dnes. Samozřejmým důsledkem boje o přežití je úbytek živočišných a rostlinných druhů a ne jejich vznik. Kolik druhů navždy zmizí každý den? A kolik se jich každý den vyvine?) Navíc z Bible je zřejmé, že dokud se člověk neprovinil proti Bohu, smrt neexistovala (viz Gn 3).

Někteří lidé a žel i některé křesťanské církve nepovažují biblický záznam o stvoření za důvěryhodný. Chápou ho obrazně. Tito „křesťané“ patrně nevěří, že by Bůh byl schopen tvořit svým slovem a zvládnout stvoření světa během šesti dní. (viz. Anglikánská a Katolická církev: "Stojíme za Darwinem" a Vatikán: "O stvoření nechceme nic slyšet") Proč mají tito věřící problém věřit v Boží všemohoucnost? Tak jak to tedy je – šlo při stvoření o miliony let nebo o šest doslovných, 24 hodinových dní?

U všech stvořitelských dní můžeme číst, že „byl večer a bylo jitro“. To podle mě dostatečně jasně ukazuje, že jde o skutečné dny trvající 24 hodin. Navíc Bůh jako památku na stvoření v šesti dnech ustanovil zvláštní den, který oddělil od ostatních dní v týdnu. Před celým Izraelem Bůh vyhlásil:

Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho. (Ex 20,11 kral.)

Stejná slova o něco později napsal vlastním prstem na kamenné desky. Vymýšlel si Bůh? Chtěl se ukázat mocnějším, než ve skutečnosti je? Učinil nebe, Zemi, moře a všechno, co v nich je, v šesti dnech nebo mu to trvalo mnohem déle? Proč by Bůh lidem před celým vesmírem lhal? Co by z toho měl? Mohli bychom důvěřovat Bohu, pokud by nás v této otázce oklamal? Čemu z jeho slov bychom pak mohli věřit a čemu ne?

Pokud by 4. přikázání desatera (o sobotním odpočinku) bylo založeno na lži, co ta ostatní? Když by neplatilo jedno přikázání, platilo by zbývajících devět? Když by neplatila přikázání, mohli bychom se dopustit hříchu? (Hřích je v Bibli charakterizován jako přestoupení zákona – viz. 1J 3,4) Pokud bychom se nemohli dopustit hříchu, potřebovali bychom Spasitele?

Abychom nezapomněli na to, že Bůh je Stvořitelem všeho, co je, že náš svět stvořil v šesti dnech, ustanovil den, kdy si tento fakt máme připomínat. Je skutečně zajímavé, že na jediné přikázání, které Bůh začíná slovem „Pamatuj“, většina křesťanů zapomněla.

To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si. (Ex 31,17)

V Genesis 2,3 můžeme číst, že sobota byla ustanovena již při stvoření světa. Je tedy učiněna pro všechny lidi (viz. Mk 2,27), ne pouze pro Izrael. Sedmého dne Bůh odpočinul. Určitě ne proto, že by byl unavený, ale právě proto, aby ustanovil den odpočinku, památku na stvoření světa v šesti dnech. Na sedmý den Bůh vložil své požehnání a posvětil ho, oddělil ho od ostatních dnů v týdnu pro zvláštní společenství mezi ním a člověkem. Proč lidé nechtějí přijmout požehnání, které Bůh na tento den vložil a proč zapomínají, že to byl Bůh, kdo tento den prohlásil za svatý?

Zbývá vyřešit ještě jednu otázku - jak můžeme vědět, že právě sobota je sedmým dnem týdne? Můžeme si to přečíst v různých slovnících a encyklopediích (např. ve Wikipedii) a třeba i v katolickém Katechismu. A Bible nám to potvrzuje.

Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. (Mt 28,1)

Po uplynutí soboty tedy začíná nový týden. Sobota je sedmým dnem týdne, neděle prvním.

Sečteno a podtrženo – nevznikli jsme náhodou. Bůh stvořil svět v šesti dnech a sedmého dne odpočinul. V biblické zprávě o stvoření není žádný prostor pro miliony let trvající evoluci.

K tématu doporučuji článek Důkaz z kalendáře, případně další články, videa či přednášky v mp3, které můžete na tomto webu najít.

Ještě malá zajímavost – v Genesis 1,6-7 se píše o tom, že Bůh stvořil klenbu oddělující vody od vod. V těchto verších je zmíněn jakýsi vodní ochranný obal kolem Země (patrně ve formě páry), který zajišťoval rovnoměrné mírné podnebí pro celou planetu. Tento ochranný obal se zhroutil (vypršel) při potopě světa. Více se můžete dočíst v 5. kapitole knihy Jablko sváru: Je evoluce pravdou?
 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one