Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi a môžeme sa stretnúť na skype. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (71 | 14%)
Babylon (13 | 3%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 5%)
Doba konca (62 | 12%)
Ekumenizmus (12 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (14 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Odev a ozdoby (13 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Proroctvá (14 | 3%)
Sekty (6 | 1%)
Tajné spoločnosti (14 | 3%)
Veda a viera (32 | 6%)
Zdravie (14 | 3%)
Životné skúsenosti (51 | 10%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013
bible-week-national.jpg
Adam - z červené země vyrobený

Abdiáš - služebník Hospodinův

Abiezer - Otec zdroj pomoci

Abisua - Otec je spása

Abraham, Abram - Otec je vznešený

Absolon - Otec pokoje

Adna - rozkoš

Adoniáš - můj pán je Hospodin

Alexander - obhájce lidí

Ananiáš - Hospodin je milostivý

Azaiáš - Hospodin učinil

Azarel - bůh pomáhá

Azriel - má pomoc je Bůh

Berechiáš - Hospodin žehná

Barnabáš - syn utěšení, potěšení

Dan - soudící,soudce

Daniel - můj soudce je Bůh

David - hebrejské jméno miláček, náčelník

Elada - Bůh ozdobuje

Elasa - Bůh učinil

Elisua - Bůh je spása

Enoch - zasvěcený

Ester - hvězda

Eva - život dávající, matka všech živých

Ezdráš - pomoc

Ezechiáš - Hospodin posiluje

Filip - milovník koní

Gabriel - muž Boží

Gedeon - lamač,bořič

Gamariáš - Hospodin dokázal

Haniel - Bůh se slitovává

Chanan - milosrdný

Ibneáš - Hospodin staví

Idbas - medově sladký

Immanuel - Bůh s námi

Izaiáš - Hospodin spasí

Izák - On Bůh

Izmachiáš - Hospodin podpírá

Jakub - ten kdo se drží za patu

Jan - Bůh je milostivý,Bohem daný,milostivý dar Boží

Jeremiáš - Hospodin pozdvihuje

Jeriáš - Hospodin vidí

Joel - Hospodin je Bohem

Joezer - Hospodin je pomoc

Johanna - Hospodin je milostivý

Jonata, Jonatan - Hospodin dal

Josifiáš - Hospodin přidá,rozmnoží

Jozaba - Hospodin je přísaha

Jozafat - Hospodin soudí

Jozachar - Hospodin se rozpomenul

Jozue - Hospodin je spása

Juda - nechť jest Bůh slaven

Justus - spravedlivý

Lazar - Bůh pomáhá,pomohl

Lot - váha,závaží

Lukáš - znamená Lukánec,pocházející z Lukánie ( Itálie )

Malachiáš - můj posel

Malkiáš - Hospodin je Král

Marah - hořkost

Marek - bojovník,válečnický,bojovný

Marie - milovaná Bohem nebo moře hořkosti

Marta - paní domu,hospodyně

Magdaléna - z Magdaly pocházející

Matěj, Mathias, Matouš - dar Hospodinův

Melchiel - Bůh je Král

Melchisedech - Král spravedlnosti

Mesiáš - Kristus, pomazaný ( ideální Král ) Hospodinem, pověřen od Boha NE z vlastní moci

Micheáš, Michal - kdo jest jako Bůh

Moadiáš - Hospodin povolává,vyzívá,nebo slavnost Hospodinova

Mojžíš - vytahující

Naama - sladká,příjemná

Nacham - útěcha

Náman - příjemný

Nátan - On Bůh dal

Neriáš - Hospodin je lampa

Netaniáš - Hospodin dal

Nikodem - vítěz nad lidem

Noadiáš - Hospodin se zjevuje

Noé - pokoj,odpočinutí

Noéma - sladká,rozkošná

Noemi - má sladkost,rozkoš

Ozeáš - Hospodin pomáhá,vysvobozuje

Pavel - malý,skromný,nepatrný

Petr - skála

Ráchel - ovce

Ramiáš - Hospodin je vysokost,vznešený

Sádoch - spravedlivý

Salamiel - Bůh je pokoj

Samson - sluníčko,slunečný

Samuel - vyslyšen od Boha

Saul - vyprošený,vyžádaný na Bohu

Sechediáš - Hospodin je spravedlnost

Šalamoun - pokojný

Štěpán - věnec,koruna

Teofilus - milovaný Boží

Timoteus - uctívající Boha

Tobiáš - Hospodin je dobrý

Tomáš - dvojče,blíženec

Uriáš - Hospodin je světlo

Zachariáš - Hospodin pamatoval

Zebedeus - Hospodin daroval

Zilla - stín,ochrana

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one