Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi a môžeme sa stretnúť na skype. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (71 | 14%)
Babylon (13 | 3%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 5%)
Doba konca (62 | 12%)
Ekumenizmus (12 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Odev a ozdoby (13 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Proroctvá (14 | 3%)
Sekty (6 | 1%)
Tajné spoločnosti (14 | 3%)
Veda a viera (32 | 6%)
Zdravie (14 | 3%)
Životné skúsenosti (51 | 10%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013
out of hours image.jpg
Kde najdu pomoc:

- když hledám potvrzení Boží ochrany
Ž 18, 2 - 4
Ž 34, 8

- v nemoci a bolestech
Ž 38
Jk 5, 14 - 15
Mt 26,39
Ř 5, 3 - 5
Ř 8, 28 - 39
2 K 12, 9 - 10
1 Pt 4, 12, 13, 19

- při smutku
Ž 51
Mt 5,4
J 14
2 K 1, 3 - 4
1 Te 4, 13 - 18

- v pokušení
Ž 1
Ž 139, 23 - 24
Mt 26, 41
1 K 10, 12 - 14
Fp 4, 8
Jk 4, 7
2 Pt 2, 9
2 Pt 3, 17

- když chci poděkovat
Ž 100
1 Te 5, 18
Žd 13, 15

- v těžkostech
Ž 16
Ž 31
J 14, 1-4
Žd 7, 25

- když jsem unavený
Ž 90
Mt 11, 28 - 30
1 K 15, 58
Ga 6, 9 - 10

- při malověrnosti
Ž 42, 6
Žd 11

- když mě zklamal přítel
Ž 41, 10 - 14
Lk 17, 3 - 4
Ř 12, 14 - 21
2 Tm 4, 16 - 18

- když opouštím bezpečí domova
Ž 121
Mt 10, 16 - 20

- když se cítím osamělý
Ž 23
Žd 13, 6

- když potřebuji Boží ochranu
Ž 27, 1 - 6
Ž 91
Fp 4, 19

- když potřebuji radu
Ž 32, 8
Př 3, 5 - 6

- při hledání pokoje
J 14, 1 - 4
J 16, 33
Ř 5, 1 - 5
Fp 4, 6 - 7

- když hledám pravidla pro život
Ř 12

- když toužím po Boží blízkosti
Ž 4
Ž 42
Lk 11, 1 - 13
J 17
1 J 5, 14 - 15

- na cestách
Ž 121

- když se bojím
Ž 34, 5
Mt 10, 28
2 Tm.1, 7
Žd 13, 6

- když mám starosti
Ž 46
Mt 6, 19 - 34
Fp 4, 6
1 Pt 5, 6 - 7

- při selhání
Ž 51
1 J 1, 4 - 9

- když jsem zatrpklý
1 K 13, 1 - 13

- když znám svůj hřích
Př 28, 13

- když se cítím poražený
Ř 8, 31 - 39

- když jsem sklíčený
Ž 34

- v ohrožení
Ž 91
Ž 118, 5 - 6
Lk 8, 22 - 25

- když klesám na mysli
Ž 23
Ž 42, 6 - 11
Ž 55, 23
Mt 5, 11 - 12
2 K 4, 8 - 18
Fp 4, 4 - 7

- v pochybnostech
Mt 8, 26
Žd 11

- v krizi
Ž 121
Mt 6, 25 - 34
Žd 4, 15 - 16


Nekteré životní problémy:

Zkoušky a pokušení
1 K 10, 13

Soužení
J 16, 33

Nepravé jistoty
1 J 2, 15 - 17

Čistota
Ko 3, 8
2 K 7, 1

Lež
Zj 21, 8

Posuzování druhých
Mt 7, 1 - 5

Strach
Lk 12, 5

Vášně
Ř 13, 14

Chamtivost
Lk 12, 15 - 31

Nenávist
Mt 5, 43 - 48

Nestřídmost
Př 20, 1

Kritika
Mt 7, 1

Sebeklam
Mt 7, 21 - 23

Pečování
Mk 4, 18 - 19

Milování světa
1 J 2, 15 - 17

Odplácení
Mt 5, 43 - 48

Samolibost
Lk 14, 11

Samospravedlnost
Lk 18, 11 - 12

Hřích
J 8, 34 - 36

Poddanost
1 Pt 2, 13 - 17

Cizoložství
Mt 5, 27 - 32

Protivenství
Mt 10, 16 - 39

Hněv
Mt 5, 22 - 34

Starosti
Mt 6, 19 - 34

Domýšlivost
Lk 18, 9 - 14

Moudrost a pošetilost
Mt 7, 24 - 27

Převrácenost srdce
Mk 7, 21 - 23
Mt 15, 17 - 20

Smrt
J 11, 25 - 26

Pokrytectví
Mt 23, 27 - 28

Světlo a tma
J 3, 19 - 21

Rozvod
Mk 10, 2 - 12

Pochybnosti
Mt 14, 28 - 31

Opilství
Lk 21, 34 - 36

Nepřátelé
Mt 5, 43 - 48

Výmluvy
Lk 14, 15 - 24

Láska k penězům
1 Tm 6, 7 - 12


Kresťanské ctnosti a charakter:

Úcta k Bohu
Ž 89, 7
J 4, 23 - 24

Rozhodnost
Ef 6, 10 - 18

Spravedlnost
Mt 5, 6
Mt 6, 33

Ryzost
Fp 1, 9 - 10

Pevnost
1 K 15, 58

Věrný správce
1 K 4, 2

Život v hojnosti
J 10, 10

Smysl pro povinnost
Lk 20, 21 - 25

Střízlivost
1 Te 5, 6 - 8

Důvěra
Ž 37, 3-5
Př 3, 5 - 6

Zakotvení v pravdě
J 14, 6
J 17, 17
Ef 4, 14 - 15

Bdělost
Mk 13, 34 - 37

Horlivost
J 2, 13 - 17

Žije vítězně
1 K 15, 57
1 J 5, 4
J 16, 33
Zj 3, 12

Úcta k rodičům
Mt 15, 4

Pokora
Lk 18, 9 - 14
Fp 2, 3 - 11

Radost
Lk 10, 20
J 15, 11

Laskavost
Ko 3, 12 - 13

Poslušnost
J 14, 15 - 24
Sk 5, 29

Práce
J 9, 4

Láska
Lk 10, 27
1 K 13

Pokoj
J 14, 27
Ř 12, 18

Vytrvalost
Mk 13, 5 - 13
Žd 10, 36

Modlitby
Lk 11, 1 - 13
Ef 6, 18

Čistota myšlení
Fp 4, 8

Čisté srdce
Mt 5, 27 - 32
2 Tm 2, 22

Čtení Bible
J 5, 39
Ž 1, 2
Ž 119, 97

Občanská poslušnost
Ř 13, 1 - 7
Tt 3, 1

Posvěcení
Ř 12, 1 - 2

Spokojenost
1 Tm 6, 6

Odvaha
Ž 27, 14

Píle
Ř 12, 11

Statečnost
Lk 21, 9 - 19

Víra
Mt 8, 5 - 13
Mk 11, 22 - 24

Věrnost
Mt 25, 23

Odpuštění
Mk 11, 25 - 26
Ef 4, 31 - 32

Svoboda
J 8, 31 - 36

Nese ovoce
J 15, 1 - 8

Zbožnost
Tt 2, 11 - 14

Svatost
1 Pt 1, 13 - 16

Poctivost
2 K 8, 21

Naděje
1 Pt 1, 13

Uctivost
1 Pt 2, 17

Všichni jsou hříšníci
Ř 3, 23
Ř 3, 10

Všichni mohou být spaseni
Ř 10, 13
Zj 3, 20

Jistota víry
Ř 10, 9
J 5, 24
1 J 5, 13
J 20, 31

Bůh Tě miluje
J 3, 16
Ř 5, 8

Boží lék na hřích
Ř 6, 23
J 1, 12
1 K 15, 3 - 4


Seznam biblických zkratek:
Mt - Matouš
Mk - Marek
Lk - Lukáš
J - Jan
Sk - Skutky apoštolů
Ř - Římanům
1 K - První list Korintským
2 K - Druhý list Korintským
Ga - Galatským
Ef - Efezským
Fp - Filipským
Ko - Koloským
1 Te - První list Tesalonickým
2 Te - Druhý list Tesalonickým
1 Tm - První list Timoteovi
2 Tm - Druhý list Timoteovi
Tt - Titovi
Fm - Filemonovi
Žd - Židům
Jk - list Jakubův
1 Pt - První list Petrův
2 Pt - Druhý list Petrův
1 J - První list Janův
2 J - Druhý list Janův
3 J - Třetí list Janův
Ju - List Judův
Zj - Zjevení Janovo
Ž - Žalmy
- Přísloví 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one