Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi a môžeme sa stretnúť na skype. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (71 | 14%)
Babylon (13 | 3%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 5%)
Doba konca (62 | 12%)
Ekumenizmus (12 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (14 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Odev a ozdoby (13 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Proroctvá (14 | 3%)
Sekty (6 | 1%)
Tajné spoločnosti (14 | 3%)
Veda a viera (32 | 6%)
Zdravie (14 | 3%)
Životné skúsenosti (51 | 10%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

TOP: Bitka velikánov

V tejto prednáške je predstavený veľký spor medzi Kristom a Satanom tak, ako je zapísaný v knihe Zjavenia v kapitole 12, a ktorý prebieha naprieč dejinami. Luciferova nenávisť k Božiemu Synovi a ku všetkým, ktorí by chceli nasledovať Jeho vládu viedla k väčšiemu krviprelievaniu, bolesti a utrpenia na tejto planéte než si mnohí uvedomujú. Ukážeme si prenasledovanie všetkých, ktorí v stredoveku verili Biblii aj nadchádzajúci záverečný konflikt.

500 rokov reformácie a posledná kríza Zeme

Pred 500 rokmi zverejnil Martin Luther 95 téz, ktoré spustili náboženskú a politickú reformu na celom svete. Kritizoval viaceré cirkevné doktríny, najmä vykupovanie hriešnikov pomocou platených odpustkov. V jednom zo svojich spisov odsúdil pápeža i samotnú cirkev. Obvinili ho z kacírstva. Po Lutherovej smrti uzavrela Svätá Ríša Rímska dohodu s protestantmi, ktorá je známa ako Augsburský mier.
Oživenie reformácie - Prof. Dr. Walter Veith
Veľká protestantská reformácia zmenila svet, avšak takmer ihneď povstali sily, ktoré si dali za cieľ zmariť jej veľkolepý vplyv a priviesť svet späť do súladu s pápežským učením. Jezuitom sa podarilo získať opozičné miesto u každého súdu a hľadali spôsob, ako podkopať cestu a skorumpovať mužov a ženy, ktorí bojovali za Krista. Skrze tajné spoločnosti presadili falošné učenia, ktorá zahmlili rozumné uvažovanie a efektívne tak pochovali protestantské hnutia. Z reformačného hnutia, za ktorým stál Martin Luther a jeho kolegovia, už nič nezostalo. Jezuitom sa efektívne podarilo prepísať históriu.
 
História cirkvi Adventistov siedmeho dňa

Krátke video, ktoré popisuje vznik kresťanstva a následný úpadok pod vplyvom Ríma. Nastupuje reformácia a vznik adventizmu.
Chronologické evanjeliá - Nikdy nerozprávaný príbeh

Čo je evanjelium kráľovstva? Aby sme pochopili a uvedomili si, čo je evanjelium a čo Ježiš naozaj naučil v skutočnosti, musíme vedieť, kedy prišiel Ježiš. Príďte s nami priamo do Izraela a porozumejte pravému posolstvu dobrej správy o kráľovstve. Objavte pravdy Písma, ktoré sú tak hlboko zakopané dnešnými učeniami a výkladmi, ktoré nerozumejú času a kultúre, v ktorej žil Ježiš. Odkiaľ vzišlo uctievanie slnka, kult Babylóna, Veľká Noc, dušičky, Halloween atď?
Izrael a kresťanstvo

Séria prednášok o Izraelskom národe v dejinách, súčasnosti a v proroctvách. Konfrontácia židovského, kresťanského a adventistického náboženstva a kultúry. Židovský národ ako dôkaz Božej lásky a odpustenia. Richard Elofer pochádza zo Židovskej rodiny. Bol predsedom Izraelskej únie CASD 15 rokov. Dnes už pracuje v oddelení Globálnej misie pre Židov pri GK.
Katolíci a protestanti k pripomienke výročia reformácie

Wittenberg. Jadro reformácie, kde reformátori Luther a Melanchton pracovali spolu a kde sa učinilo mnoho dôležitých rozhodnutí a udalostí. Čo privádza pápeža do Wittenbergu? Prečo Luther odstúpil od Cirkvi? Čo je jadrom reformácie a aký má dopad na život dnešných kresťanov? Biblie učenie vs cirkevné doktríny.  Dve skupiny ľudí v dobe konca. Vernost Bohu, alebo vernosť človeku?
Nepopulárna pravda

Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant? Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. Ako sa Božie slovo dostalo k bežným ľuďom. Pravá duchovná autorita stojí nad tradíciou a dogmami cirkvi. Vďaka reformácii sa ľudia mohli dostať spod tyranie stredovekej cirkvi a žiť životom duchovnej slobody.
Od Luthera k dnešku

Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rímsko-katolíckej cirkvi) svoje postoje od tejto doby? Zmenili svoje postoje protestanti? Kritický pohľad do súčasneho diania na poli náboženstva a náboženskej politiky.
Pravda a Vianociach a narodení Ježiša Krista

Zaujíma vás, aká je pravda o náboženských sviatkoch a náukách? Ak áno, možno ste si už kládli tieto otázky: Naozaj sa Ježiš narodil 25. decembra? Kto boli „mudrci“, ktorí prišli za Ježišom? A vôbec, boli traja? Čo to bolo za „hviezdu“, ktorá ich viedla k Ježišovi? Čo má Santa Claus spoločné s Ježišovým narodením?  Ako sa Boh pozerá na zvyk dávať si na Vianoce darčeky, či presnejšie povedané, vymieňať si ich?
Z Kréty na Maltu (2015-2017)

Prichádza zlom. Konfrontácia, ktorá prichádza je medzi kresťanským fundamentalizmom a maltou. Mojou otázkou je: Kto vytvára násilie človeka náboženstva, aby nakoniec použil násilie v mene náboženstva? Žijeme vo veľmi vážnej dobe. Cirkev a štát spolupracuje na regulácii problémov. Toto je výzva protestantskému svetu. Keď sa pozriete na svoje korene, nevzdávajte to, za čo boli druhý ochotný zomrieť. (4.časť)
Veľká noc - 3 dni a 3 noci

Mnohé veľkonočné zvyky a tradície majú korene v časoch „starých Slovanov, ktorí slávili v jarnom období solárny kult a začiatok poľnohospodárskych prác,“ ako sa uvádza v knihe "Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch". Napríklad čo sa týka vajíčok, ktoré sú obľúbeným veľkonočným symbolom, encyklopédia "Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom" uvádza, že sú „symbolom plodnosti, obnovenia a nepretržitosti života, dôležitým magickým prostriedkom“. O veľkonočnom zajacovi sa v "Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska" píše, že sa ako „kultové zviera bohyne plodnosti Ostery stal symbolom jarných sviatkov“.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one