Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (24 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

TOP: Klam ateistu

Je možné priviesť ateistu k zamysleniu sa nad možnosťou existencie Stvoriteľa alebo ide o zbytočné úsilie a mrhanie časom? Existujú fakty, ktoré môžu pohnúť aj skalnými ateistami alebo je ich viera natoľko neochvejná, že s nimi nepohne vôbec nič? Čo to pre nás znamená, ak skutočne existuje Boh, ktorý nás stvoril? Dotýka sa to nejako našich životov?

100-101 jasných argumentov proti evolúcii, vek Zeme a vesmíru
Je evolučná teória dokázaná alebo ostáva stále teóriou? Dôkazov proti evolúcii je viac než dosť: Jemné vyladenie vesmíru, Rotačný problém, Zákon zachovania energie, Entropia, Nezjednodušiteľná komplexnosť, Chemická evolúcia, Genóm primátov a človeka ... Prednáša Ing. Michal Rod. Podrobné a základné fakty pre nízky vek Zeme, vesmíru, rýchly vznik ropy, zemného plynu, nerastov ...
 
Boh - Matematik a Architekt

Matematické dôkazy Božieho stvorenia - Zlatý rez alebo božský rez (lat. sectio divina) je iracionálne číslo s mnohými zaujímavými vlastnosťami. Geometrické tvary odvodené od tohto čísla sa v európskej kultúre považujú za esteticky veľmi príťažlivé a mnohé geometrické proporcie v prírode sú odvodené od tohto čísla.
Cliff! - Prepáčte, Dr.Dawkins

Cyklus Filozoficko - teologických úvah Clifforda Goldsteina. Clifford Goldstein je známy ako rečník, spisovateľ a teológ. Od roku 1999 pôsobí ako redaktor lekcií sobotnej školy. Napísal 18 kníh a mnoho článkov so zameraním najmä na apologetiku tradičného adventistického učenia. V minulosti bol redaktorom časopisu Shabbat Shalom (1983-1993) a Liberty (1993-1999). Clifford Goldstein vyrastal v sekulárnom židovskom prostredí. V roku 1980 sa stal kresťanom. V roku 1992 získal doktorát zo starovekých semitských jazykov na univerzite Johnsa Hopkinsa.

1 - 35.časť
Evolúcia alebo stvorenie? - základné vedecké fakty

Ak má človek prijať makroevolučnú teóriu, musí veriť, že vedci s agnostickými alebo ateistickými názormi nedovoľujú, aby bol ich výklad vedeckých objavov ovplyvnený ich osobnými názormi. Musí veriť, že všetky zložité formy života sú výsledkom mutácií a prírodného výberu, hoci za sto rokov výskumu sa ukázalo, že mutáciami sa ani jeden správne definovaný druh nezmenil na niečo úplne nové.
Musí veriť, že všetky tvory sa postupne vyvinuli zo spoločného predka, hoci skameneliny jasne svedčia o tom, že hlavné druhy rastlín a živočíchov sa objavili náhle a nevyvíjali sa z nich iné druhy, a to ani v priebehu veľmi dlhých časových období. Je však taká viera založená na faktoch alebo na mýtoch? Prijatie evolučnej teórie je v skutočnosti otázkou „viery“.
 
Evolúcia vs Boh - Otriasanie základov viery

Vypočujte si odborné svedectvá vedúcich vedcov v oblasti vývoja z niektorých svetových špičkových univerzít. Štúdia o dôkazoch vrodených orgánov, prirodzenom výbere, Darwinových objavov a Lenskiových baktérií - všetko pod mikroskopom vedeckej metódy - pozorovateľné dôkazy z myšlienok odborníkov. Pripravte sa otriasť svoju vieru.
Inteligencia a evolúcia

Keď sa pozrieme na svet okolo nás, môžeme uvidieť veľmi veľa vecí, ktoré nás presahujú, a ktorých pôvod nedokážeme uspokojivo vysvetliť. Jedna z najväčších otázok, ktorú si človek kedy položil je: " Vykazuje svet okolo nás ( aj v nás ) zreteľné stopy vysokej inteligencie a mravnosti, alebo všetko vzniklo iba čisto prírodnými procesmi náhodných zrážok, mutácií a prírodného výberu? " Prednáša Libor Votoček.
Kde sme stratili krídla

Prof. Dr. Walter Veith pravidelne prednáša v mnohých krajinách Afriky, Európy, Ameriky a Austrálie. Je taktiež autorom niekoľkých kníh, napr. veľmi kvalitná kniha Genesis konflikt. V rokoch 1979-1986 prednášal prof. Dr. Walter J. Veith zoológiu na univerzite v městě Stellenbosch. V tej dobe obohatil evolučnú teóriu niekoľkými ­významnými objavmi. V súčasnej dobe je profesorom zoológie na univerzite Západného Kapska (JAR) a zároveň vykonáva funkciu poradcu vlády Juhoafrickej republiky pre výskum výživy, zdravia a kvality potravín.

Profesor Veith bol jedným zo zakladateľov Institute for Creation Research (Inštitút pre výskum stvorenia).
Kosti v skalách

Aké sú svedectvá fosílneho záznamu skamenelín? Bol tu postupný vývin druhov, alebo vzniklo všetko naraz? Kambrická explózia. "Evolúcia nadzvukovou rýchlosťou". Dôkazy o náhlom pochovaní všetkého. Zdvih hôr (orogenéza) a historický záznam na vrcholoch. Trhliny Darvinizmu. Boli dinosaury dravé zvieratá? Vznikli vtáky z Theropoda? Morské živočíchy. Vyhynutie druhov - pokles rozmanitosti. Aký je najdlhší datovateľný vek stromov, rastlín a riek? Evolucionisti - apoštoli svojej viery.
Prof. Dr. Walter Veith získal doktorát zo zoológie na University of Cape Town v roku 1979. Verí, že evolučná teória neposkytuje hodnoverné vysvetlenie o našom pôvode a že geologické a paleontologické údaje nepodporujú dlhodobý vývoj. Je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Je tiež autorom niekoľkých kníh a mnohých video-prezentácií na tému archeológie, histórie, biblických proroctiev, tajných spoločností a politických intríg. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Transvaalskom združení v JAR.
 
Kreacionizmus - Pavel Kábrt

Čo nás v škole neučili, alebo tragické omyly pána Darwina.

- Evolúcia - koniec kresťanstva
- Darwinove tragické omyly ničí naše životy dodnes
- Vznik a pôvod človeka
- Darwinove tragické omyly
- Sme tu vďaka náhode?
Pochovala veda Boha?
Aký je vzťah medzi vedou a vierou v Boha? Sú v príkrom rozpore, ako tvrdia niektorí renomovaní vedci, alebo je medzi nimi súlad? Ak veda dokáže popísať niektoré prírodné zákony, znamená to, že neexistuje Stvoriteľ? Alebo tieto zákony ukazujú na múdreho Zákonodarcu, ktorý ich ustanovil? Kde je pravda a ako ju môžeme spoznať?
 
Programovanie života
Pohľad do sveta bunkovej biológie a informatiky. Teória chaosu hovorí o prirodzenom poriadku bez dizajnu. Môžu však významové informácie vzniknúť čisto fyzikálnou interakciou? Bol pozorový nejaký prípad, keď funkčná informácia vznikla náhodou? Tri druhy informácií. Informácie v živých bunkách, ich množstvo, kódovanie a procesy, ktoré riadia. Aminokyseliny, bielkoviny, eukaryotická bunka, golgiho teliesko, lyzozomy, mitochondire, DNA kyselina... Je správne, ak sa snažíme tieto informácie napasovať do evolučného modelu?
 
Veda v spasení

V tejto prednáške s Walterom Veitom sa pozrieme na vedu za našim stvorením a spásu vo vede. V dôkladnej a komplexnej prednáške uvidíme, ako sme vedeckou nemožnosťou, hoci nič nie je nemožné Bohu. Ako mohla vzniknúť naša existencia? Je to naozaj náhoda? Táto prednáška sa zaoberá vedou o našej existencii a ako veda skutočne dokazuje, že Biblia je pravdivá. Kázeň bola natočená v Britskej Kolumbii.
Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Napísal niekoľko kníh a je autorom mnohých video-prezentácií na tému archeológie, histórie, biblických proroctiev, tajných spoločností a politických intríg. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Transvaalskom združení v JAR.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one