Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (24 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

TOP: Zjavenie Jána - Nevesta, šelma a Babylon
Žiadna iná kniha v Biblii nie je tak tajomná a plná symbolov ako Zjavenie. Zlovestné predpovede miatli ľudí dlhé stáročia a vyvolávali rôzne divoké špekuláce. Práve teraz sa však chystáte nahliadnuť do samého srdca Biblie, najkontroverznejšej knihy, ktorou sa zaoberá 90 minútový dokument dekódujúci vízie Zjavenia. Putujte od narodenia Krista skrze kresťanské éry ... Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najnovší dokument Dougha Batchelora.

Amerika v biblickom proroctve - Satanov globálny prostredník

Keď sa popredné cirkvi v Spojených štátoch zjednotia v rovnakých vieroučných bodoch a ovplyvnia štát, aby presadil ich nariadenie a podporil ich ustanovenie, protestantská Amerika vytvorí obraz rímskej cirkevnej vlády, čoho nevyhnutným dôsledkom bude potrestanie všetkých, ktorí sa nepodvolia. Dvojrohá šelma „pôsobí, že všetci – malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci – dali si znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy, alebo číslo jej menaZjavenie Jána 13,16.17.

Tretí anjel varuje: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu. Šelma“, o ktorej je tu zmienka a ktorú na podnet dvojrohej šelmy treba uctievať, je šelma prvá, podobná leopardovi z 13. kapitoly Zjavenia, teda cirkevný represívny systém. „Obraz šelmy“ predstavuje tú formu odpadlíckeho protestantizmu, ktorá vznikne, keď protestantské cirkvi budú vyžadovať pomoc od štátu na presadenie svojho vierovyznania.
 
Armagedon

Odohráva sa teraz! Záverečná bitka mezi Dobrom a Zlom. Vesmírny konflikt medzi Stvoriteľom a Satanom. Odohráva sa na bitevnom poli tvojej mysle. Každý človek musí urobiť rozhodnutie. Záverečné momenty historie Zeme z pohľadu biblie.
Biblia je pravdivá

Mnohí interpreti poukazujú na každé zemetrasenie, každý politický prevrat a každý útok na Izrael, ako jasné znamenie, že sa posledné časy rýchlo blížia. Kým sú toto znamenia, že sa posledné časy približujú, oni nie sú nevyhnutne aj ukazovateľmi, že posledné časy prišli. Apoštol Pavel upozorňuje, že sa v posledných časoch výrazne zväčší počet falošných učiteľov.
„Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov" (1 Timoteovi 4:1). Posledné dni sú opísané ako „nebezpečné časy" pre zväčšenie zlých vlastností ľudí, ktorí sa vedome „vzdorujú pravde" (2 Timoteovi 3:1-9; tiež 2 Tesalonickým 2:3)
 
Dve šelmy sa stávajú priateľmi

Proroctvo 13. kapitoly knihy Zjavenie opisuje vzostup dvoch šeliem, ktoré zohrajú významnú úlohu v posledných udalostiach tohto sveta. Keďže toto proroctvo vrcholí falošnou bohoslužbou a jedná sa o otázku života a smrti, je nevyhnutné, aby sme tieto dve šelmy dokázali identifikovať. Táto prednáška má za cieľ predstaviť charakteristiku oboch šeliem v kontexte historických skutočností a súčasného svetového diania. Koho predstavujú dravé šelmy, o ktorých hovorí proroctvo z 13. kapitoly knihy Zjavenia?
Je možné tieto mocnosti správne identifikovať? Prečo je to dôležité? Akou mocou tieto šelmy disponujú v súčasnosti? Čo sa stane, až svoju moc spoja? Akú úlohu majú zohrať v posledných udalostiach tohto sveta?
 
Ivor Myers
Naozaj ukazuje na Ježiša Krista celá Biblia? Čo sa môžeme o našom Spasiteľovi dozvedieť z prvých jedenástich kapitol Genesis? Môže nám niečo o zasľúbenom Mesiášovi povedať aj Noachov rodokmeň zaznamenaný v piatej kapitole? Aké poučenie si môžeme vziať z príbehu o boháčovi a Lazarovi? Mohlo by nám prospieť, keby sme sa stali žobrákmi?
Je možné vykladať Ježišovo podobenstvo o múdrom mužovi, ktorý stavia svoj ​​dom na skale inak, než sme doteraz boli zvyknutí? Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Čo môže bývala hviezda hip-hopu vedieť o úniku z čiernej diery? Ćo má Ivor Myers na mysli, keď o tomto témate hovorí? Ako to súvisí so zábavným priemyslom a s jeho vplyvom na každého z nás? Je možné, že sme ovplyvňovaný hviezdami a ani o tom nevieme? Je možné, že sme obeťami hypnózy a rafinovaných útokov na našu myseľ i emócie?
Kazateľ Ivor Myers ukazuje, čo má spoločného poetická Pieseň piesní plná romantických vyznaní s apokalyptickou knihou Zjavenie, ktorá je plná tajomných prorockých obrazov a symbolov. Prečo je Božia láska v Biblii prirovnávaná k stravujúcemu ohňu? Čo to má spoločného s Božím súdom a jeho dôsledkami?
Veľmi zaujímavá prednáška Ivora Myersa odhaľujúca úžasnu "šablónu", ktorú Boh dal svojmu ľudu, aby mohli rospoznať pravý plán spasenia v jeho úplnosti a dokonalosti a neboli zvedení zo správnej cesty falošným učením. Biblický koncentrát zahňujúcí proroctvá o 70 týždňoch, 1260 a 2300 dňoch, učenie o svätyni, plán spasenia, satanov útok na Boží "GPS" a její obnovu během reformace.

Upozornenie: Kľúčom pre pochopenie tejto prednášky sú určité znalosti biblických právd, proroctiev a súvislostí, ktoré kazateľ Ivor Myers u svojich poslucháčov (hovorí k adventistom siedmeho dňa) predpokladá a preto ich nerozvádza a nevykladá.
 
Kráľ severu

Jedná sa o biblické štúdium 11. kapitoly knihy Daniel, ktoré prechádza rôzne interpretácie tohto proroctva. Začína sa zhrnutím niektorých historických pohľadov na Daniela 11, ktoré toto proroctvo vidi ako paralelný s 7. a 8. kapitolou. Ďalej sa zameriava na celú kapitolu v širšom kontexte, pozerá sa na ňu ako na merizmus a vysvetľuje koho predstavuje kráľ severu a kráľ juhu.
Toto proroctvo je prirovnané aj k iným biblickým záznamom ako napr. o Týrskom vojvodovi a tiež k doslovným historickým udalostiam spojeným s doslovným kráľom severa a juhu, tesne pred prvým a druhým zničením Jeruzalema, čo slúži ako predobraz posledných udalostí pred príchodom Krista.
 
Najväčšie proroctvá Biblie - vyplnené proroctvá

Je Biblia iba zbierka rozprávok, mýtov a bájí? Ako môžeme vedieť, že k nám skrze túto knihu prehovára Boh? Naplnili sa proroctvá Biblie alebo sú to len konšpirácie? Dejiny, história a vedecké fakty nám hovoria jednohlasne: "Boh je živý!"
Osmy kráľ v proroctve Zjavenia  Jána / Pápež František - posledný pápež?
Zjavenie Jána hovorí o ôsmom kráľovi ako o šelme vystupujúcej z priepasti. Je pápež František touto šelmou? Čo hovorí Zjavenie? Zaujímavý výklad proroctva, ktoré tvorí základný bod v priebehu doby konca. Pápež František je podľa proroctiev Biblie posledný pápež pred 2. príchodom Krista. Je to posledný zástupca "antikrista" na tejto planéte. Biblia nám opisuje, že po jeho smrti následuje falošný príchod Krista, satana prezlečeného za anjela svetla.
 
Ospravedlnenie svätyne - Proroctvo 70 týždňov, 2300 večerov a rán

Jeruzalem "nepoznal čas svojho navštívenia". Ježiš začína svoje pôsobenie slovami: "naplnil sa čas!" Jednoduchý výklad proroctva z 8. a 9. kapitoly knihy Daniel. 70 rokov babylonského zajatia, Danielova modlitba a 490 rokov vymeraných pre Židovský národ. Počiatočný bod proroctva, úzkosť časov, vystúpenie a smrť Mesiáša. Aký je súvis medzi 70 týždňami a 2300 dňami? Boj proti "ustavičnej". Nebeská svätyňa, ospravedlnenie svätyne a vyšetrujúci súd.
Počujem hrmot rímskej armády

Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s aplikáciou na čas konca. Je súčasná príprava nedeľnej legislatívy v zákulisí i na pôde parlamentov hrmotom Rímskej armády, chystajúcej sa na druhé obliehanie?
Posledné kráľovstvo

Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej cca 600 rokov pred n.l. Pohľad na veľmoci, ktoré vládli svetu: Egypt, Asýria, Babylon, Perzia, Grécko, Rím... Aké bude posledné kráľovstvo? Kedy vznikne? Má Boh plán aj pre môj život?
Doug Batchelor je prezident a rečník medzinárodnej evanjelizačnej televíznej spoločnosti Amazing Facts Ministries, ktorá vysiela po celom svete. http://www.amazingfacts.org/ Je to energický muž silnej vízie a hlbokej spirituality s nezvyčajnou schopnosťou osloviť nielen cirkevne orientovaných ľudí, ale aj milióny sekulárnych ľudí. Zároveň pôsobí ako kazateľ v kalifornskom zbore Cirkvi adventistov s.d. Sacramento Central. Je autorom mnohých kníh, z ktorej najznámejšou je jeho osobný príbeh "Najbohatší jaskynný muž" (slov.: Muž z jaskyne).
 
Posledné udalosti biblických proroctiev

Dokumentárny film, ktorý odhaľuje úžasné biblické predpovede. o posledných udalostiach našej Zeme. Prezentuje Doug Batchelor.
Priprav sa stretnúť s Bohom
 
Aký je účel proroctiev? Prebúdzajú nás zo spánku? Produkujú v nás vieru a lásku? Denná hviezda v našom srdci. Čo je to evanjelizácia? Znepokojujúce pohyby v našom svete. Prírodné katastrofy. Úpadok v spoločnosti. Skazenosti v jedle, pití a manželstve. Prepojenie medzi rodinou a sobotou. Kam smeruje organizovaný útok na rodinu? Sme adventisti len podľa mena?
Dwayne Lemon je vysvätený starší v cirkvi adventistov s.d. Je riaditeľom spoločnosti PTH Ministries, zameranej na kázanie, vyučovanie a zdravotnú službu. Je tiež jedným z riaditeľov misionárskej školy Tekoa Missions v New Hampshire. Prednáška bola natočená na Filipínach.
 
Sedem posledných polnic zo Zjavenia Jána

Čo sa bude diať pred koncom sveta? 7 polníc, 7 čiaš ...
Steve Wohlberg - pohľad skrze biblické proroctvá
Vo svetle návštevy Spojených štátov, hlava katolíckej cirkvi propaguje tému rodiny, ktorá zahŕňa dôraz na svätenie nedele. Je možné, že ide o ďalší krok v napĺňaní proroctiev na posledné dni? Pri pohľade na prorockú panorámu vidíme jasnejšie znamenia doby, v ktorej žijeme tesne pred Kristovým príchodom.

„Když protestanti napřáhnou svou ruku přes propast, aby uchopili ruku římské moci, když podají ruku přes propast, aby si jí potřásli se spiritismem, když pod vlivem tohoto trojnásobného spojení naše země (USA) zavrhne každou zásadu své Ústavy jako protestantská a republikánská vláda a zajistí propagaci papežských bludů a svodů, potom můžeme vědět, že přišel čas pro zázračné působení satanovo a že konec je blízko. Jako vpád římského vojska byl pro učedníky znamením nadcházející zkázy Jeruzaléma, tak toto odpadnutí může být pro nás znamením toho, že Boží trpělivost dosáhla vrcholu.“ 5T 451.
 
Šokujúce proroctvo z roku 1973

V roku 1973 dal Boh Davidovi Wilkersonovi videnie dramatických zmien v spoločnosti a v Cirkvi v posledných časoch. Rok nato ho viedol k tomu, aby toto videnie spísal a vydal ho pod názvom The Vision (prekl. videnie, vízia). Pokiaľ sa budú viaceré body zdať ako samozrejmosť, je to preto, že sa predikcie naplnili, keďže v dňoch, keď Wilkerson proroctvo zverejnil, boli ľudia v pomerne konzervatívnej americkej spoločnosti šokovaní z jeho obsahu.
Poznámka: Ako autor stránky "zmensvojzivot" sa nestotožňujem s niektorými bodmi kalvinistického učenia "predurčenie - vyvolenie, formy vytrhnutia, neexistencia slobodnej vôle, večné peklo a pod.", ktoré nie sú biblické z hľadiska exegézy a hermeneutiky Písma.
 
Totálny útok - Prof. Dr. Walter Veith

Séria prednášok, v ktorých Prof. Dr. Walter Veith ukazuje, ako sa biblické proroctvá, týkajúce sa doby konca, napĺňajú priamo pred našimi očami. Vo svojich prednáškach sa mimo iného zaoberá výkladom tajuplných obrazov a symbolov knihy Zjavenie, prichádzajúcom Novom svetovom poriadku, hnutím New Age, tajnými spoločnosťami a vzťahom medzi OSN a okultizmom. Varuje pred veľkým zvodom, ktorý sa objaví tesne pred koncom tohto sveta a predovšetkým sa snaží ukázať na Toho, vďaka ktorému môžeme koniec sveta prežiť...
Veľké záhady - Biblický kód
Podarilo sa dnešným vedcom za pomoci najmodernejšej techniky rpeklenúť priepasť medzi vedou a náboženstvom? Je možné, že texty napísané hebrejskými písmenami v starej hebrejšine obsahujú skryté informácie, ktoré do nich mohol vložiť iba Boh? Sú v Biblii zakódované udalosti doby konca, či udalosti, ktoré sa už stali, s úžasnou presnosťou?
 
Videnie leoparda - pohľad do vnútra šelmy

Prednáška odhaľuje Šelmu z mora a šelmu vynárajúcu sa zo zeme v Zjavení Jána. Táto šelma má znaky tajomného Náboženstvo Babylonu a zvedie svet k tomu, aby jej pravidlá následoval. Dôkladný výklad je predstavený ako porovnanie všeobecných názorov na túto kapitolu a našou současnosnou dobou. Táto kapitola pripravuje scénu pre posledné udalosti konfliktu medzi dobrom a zlom.
Video od pápeža naplňuje proroctvá
Video, které ukazuje na rychlý posun k vytváření jednoho náboženského systému, o kterém Bible hovoří jako o Babylonu. V první části videa uvidíte biskupa Tony Palmer, který má svou služebnost zaměřující se na sjednocování církví. Z jeho úst mj. uslyšíte, že „protest Luthera je u konce„, nebo že „pokud není protest, jak zde mohou být protestantské církve?„… V druhé části pak uslyšíte poselství papeže Františka. Závěrem pár proroctví více jak 100 let starých. Ta Pán dal prostřednictvím Ellen White.:

Protestantský svět se sjednotí s člověkem hříchu. Církev a svět se spojí k nečisté jednotě. (7BC 975, 1891) Nevíme, jakým způsobem by se mohla římská církev očistit od výtky modloslužebnictví… A je to náboženství, které protestanté začínají stále více obdivovat a se kterým se nakonec spojí. K tomuto spojení nedojde v důsledku změn v lůně katolicismu, protože Řím se nikdy nemění. Katolická církev tvrdí, že je neomylná. Bude to protestantismus, který se změní. Přijetím idejí liberalismu jej přivede do takového stavu, že bude připraven podat ruku katolicismu. (RH 1.června 1886)

Záhadné postavy dejín - Narodenie Ježiša Krista

Historické fakty, ktoré potvrdzujú pravdivosť narodenia Ježiša Krista, na ktorom sa vyplnilo mnoho proroctiev starého zákona.
Znamenie šelmy vs Božia pečať

Podľa indícii, ktoré nám poskytuje sama Biblia, predstavuje šelma vystupujúca z mora a malý roh nábožensko - politickú mocnosť, ktorou bol a je pápežský systém ... pozrite si výklad podľa Biblie.

Upozornenie: Ako autor stránky sa nesotožňujem s luni-solárnym kalendárom, ktorý nie je biblický - viac v prednáške Lunárne soboty.
Žena sediaca na šelme

Táto prednáška odhaľuje Zjavenie 17.kapitolu, v ktorej je vyobrazená žena, ktorá vládne nad koalíciou síl. Táto žena má znaky tajomného Náboženstvo Babylonu a zvedie svet k tomu, aby jej pravidlá následoval. Dôkladný výklad je predstavený ako porovnanie všeobecných názorov na túto kapitolu a našou současnosnou dobou. Táto kapitola pripravuje scénu pre posledné udalosti konfliktu medzi dobrom a zlom. Prof. Dr. Walter Veith. objasňuje počiatok a zrod katolíckej cirkvi, vznik tradície a vkradnutie sa pohanských zvykov starých náboženstiev do kresťanstva.
Je učenie Cirkvi dnes rovnaké ako učenie Biblie? Na akých pilieroch drží tento náboženský systém a ktoré piliere nie si biblické? Úchvatná prednáška mimo iné o pohanských zvykoch zaodiatych do rúška kresťanskej viery.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one