Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (24 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

TOP: Aký dokonalý má byť kresťan?

Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí"? Pohľad na termíny ako kresťanská dokonalosť, víťazný život, spasenie od hriechu, posvätenie; ale tiež extrémizmus, perfekcionizmus, zákonníctvo a fanatizmus. Koľko hriechov si môžeme ponechať a byť spasení? Má Boh dosť sily a múdrosti, aby nás uchoval od hriechu? Veríme? A chceme? Satanova najväčšia lož populárna aj medzi kresťanmi. Nenechajme sa oklamať!

Ale ty, keď sa postíš ...

V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes? Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Čo je opakom pôstu? Žijeme pre osobný pôžitok alebo sme ochotní podstúpiť sebazaprenie? Opakuje sa situácia aká bola dní Noeho? Ľudia jedli, pili... Ako dlho človek vydrží bez jedla? 40-dňový pôst. Pravý pôst - rozopäť putá bezbožnosti...
Doug Batchelor je prezident a rečník medzinárodnej evanjelizačnej televíznej spoločnosti Amazing Facts Ministries, ktorá vysiela po celom svete. http://www.amazingfacts.org/. Je to energický muž silnej vízie a hlbokej spirituality s nezvyčajnou schopnosťou osloviť nielen cirkevne orientovaných ľudí, ale aj milióny moderných sekulárnych ľudí. Zároveň pôsobí ako kazateľ v kalifornskom zbore Cirkvi adventistov s.d. Sacramento Central. Je autorom piatich kníh, z ktorej najznámejšou je jeho osobný príbeh "Najbohatší jaskynný muž" (slov.: Muž v jaskyni).
 
Anatómia hriechu - Víťazstvo nad pokušením

Zdá sa vám, že nemáte silu vôle, aby ste skoncovali so svojimi hriechmi? Dá sa pokušeniu odolať? Ako? Autor strháva masku pokušeniu a analyzuje jeho povahu. Tri oblasti pokušenia – žiadosť očí, žiadosť tela a chlúbna pýcha života. Ježiš zaplatil trest za naše hriechy. A ako súcitný Veľkňaz nám ponúka nielen odpustenie, ale aj pomoc k víťazstvu nad každým hriechom.
Úryvok z knihy "Anatomia hriechu", ktorú si môžete objednať na stránke www.sionplus.sk. Shawn Boonstra (pôvodom z Kanady) je bývalý rečník / riaditeľ televízie It Is Written (Je napísané). Neskôr slúžil ako zástupca kazateľského oddelenia v Severoamerickej divízii CASD. Od 30. apríla 2013 je rečníkom / riaditeľom misijnej spoločnosti Voice of Prophecy (http://www.vop.com). Je autorom viac ako 15 misijne orientovaných kníh.
 
Boh je dlžný?

Boh je vlastníkom všetkého. V čom teda spočíva jeho dlh? Čím sa líši Božie zmýšľanie od nášho? Božia ochotná štedrosť dôvodom pre našu vďačnú službu. Aká je podmienka pre prijatie Božieho požehnania? Ježiš - Alfa a Omega všetkého. Stvoriteľská, udržujúca a premieňajúca moc Božieho Slova. Posvätenie skrze pravdu.
Randy Skeete pochádza z Barbadosu. V súčasnosti pôsobí ako evanjelista spoločnosti CAMPUS ministries v Ann Arbor, štát Michigan, USA. Nadšenie pre evanjelizáciu ho priviedlo do Európy, Ázie, Afriky, Karibskej oblasti a Severnej Ameriky. Prednáška bola natočená v Keni (Afrika).
 
Bohoslužba alebo sebeslužba?

Prečo navštevujeme v sobotu bohoslužby? Čo nazývame bohoslužbou? Akú naplň dávame našim bohoslužbám? Prečo spievame? Komu spievame? Ide o sebarealizáciu, uspokojovanie potrieb? Kritické sebaskúmanie na základe ostrých biblických textov i praktických príkladov.
Desiatky jednoducho a zrozumiteľne

Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy plnenia tohto nariadenia. Máme dávať desiatok z čistého alebo hrubého príjmu? Ako to majú robiť podnikatelia? Môže byť desiatok použitý na dobročinné účely, podporu misie, alebo iné projekty? Ako vplýva prax dávania desiatkov na môj charakter? A mnoho ďalších zaujímavých otázok...
Ed Reid je bývalý riaditeľ oddelenia kresťanského správcovstva v Severoamerickej divízii Cirkvi adventistov s.d. V tejto pozícii vyše 20 rokov pomáhal ľuďom porozumieť biblickým princípom peňažného manažmentu. Dr. Willard Regester je laický evanjelista televíznej spoločnosti Better Life Broadcasting Network http://www.betterlifetv.tv/
 
Ja na to všetko nič nedbám

Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej skúsenosti ukazuje, že Pán Boh si vie človeka použiť či je na slobode, či vo väzení, či je zdravý alebo chorý... Nevyberáme si, kde budeme slúžiť, ale komu budeme slúžiť. Čo znamená dať svoje telá ako živú obeť svätú a ľúbu Bohu? Záznam bol natočený na konferencii GYC (Generation of Youth for Christ) v Linzi, v Rakúsku v roku 2014.
Sebastien Braxton je jedným zo zakladateľov organizácie R3 Missions, ktorá sa snaží biblicky spojiť inovačné prístupy k duchovnému prebudeniu s tradičnými formami evanjelizácie. Pôsobí v oblasti Michiganu a Bostonu, USA.
 
Kristova spravodlivosť

Ako adventisti sme často obviňovaní, že propagujeme spasenie zo skutkov. Kázeň nám pripomína teóriu o ospravedlnení a posvätení, lacnej milosti i spasení zo skutkov. Vedie k praktickému sebaskúmaniu, či sa povyšujme alebo odsudzujeme druhých. Vo všetkom vyzdvihuje Kristovu všetko objímajúcu spravodlivosť, vedie k spolupráci s Bohom a úplnej závislosti a odovzdanosti Bohu.
Kto je človek z Rimanom 7

Výklad Rimanom 7 kapitoly. Činím to, čo nechcem... Kto ma vytrhne z tela tejto smrti? Sme pod zákonom alebo pod milosťou? Úloha zákona v našom živote. Kto nad nami panuje? Chceme slúžiť Bohu v novote Ducha alebo v starobe litery? Prinášame ovocie svätosti alebo ovocie smrti? Ako môžeme získať skutočnú slobodu? Chuck Holtry je riaditeľom Centra Evanjelizácie (Amazing Facts Center of Evangelism) v Kalifornii, USA.
Misijný plán aj pre tvoj život

Lot a Noach ako predobraz adventistov. Aký je medzi nimi rozdiel? Jeden mal jasný misijný cieľ, druhý žiadny. Jeden využíval každú chvíľu, druhý sedel pred... Máš svoj misijný plán? Je možné v tvojej tvári vidieť Božiu tvár? Čím oplývajú tvoje ústa: politikou, športom, ... smetím? Poznáš hodnotu času? Sleduješ Božie vedenie vo svojom živote? Alebo zameriavaš sa len na seba? Neodíď bez misijného cieľa! Autor prináša obrazovú prezentáciu svojích misijných aktivít v Bangladéši a náčrt možností v prostredí Európy.
MUDr. Milana Moskalu (z ČR) zamestnáva GK CASD ako zdravotného misionára v Bangladéši. Autor vyštudoval medicínu a adventistický seminár. Tento zostrih bol pripravený z kázania br. Moskalu vo Frydlante n. o. v ČR.
 
Moc v skúsenostiach s Bohom
 
Ako nájst poklad vo svojom živote? Ako nájsť poklad v Bohu? Misijná služba v Indonézii a ovocie Božieho Ducha. Evanjelium šíriace sa v prevažne moslimských krajinách.
Návrat do pôvodného stavu
 
Bližší pohľad na dve rozdielne evanjeliá v kresťanskom svete a v adventizme. Čo je cieľom pravého evanjelia? Návrat do pôvodného stavu. Ako hriech zasiahol život na zemi a človeka? Autor sa zaoberá pojmami ako pokušenie, hriech, ospravedlnenie, posvätenie, odovzdanosť, charakterová zrelosť. Môžeme mať myseľ Kristovu? Môžeme zvíťaziť nad pokušením? Ako? Kto obháji Boha na konci veľkého sporu so satanom?

1.časť - Čo je hriech?
2.časť - Kristova prirodzenosť
3.časť - Dve evanjeliá
4.časť - Dokonalosť? Vy snáď žartujete
5.časť - Posledná generácia
Dennis Priebe je kazateľ, učiteľ a evanjelista. V minulosti pôsobil ako profesor na Pacific Union College, v súčasnosti pracuje pre Amazing Facts Ministries.
 
Nebezpečenstvo videohier

Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"... Aké nebezpečenstvá sa skrývajú vo videohrách? Môžu byť videohry nebezpečnejšie ako násilnícke filmy? Je "priamym" prestúpením Božieho zákona hranie bojovej hry? Dá sa počuť Boží hlas pri hluku médií?

Manželia Myersovci z misijnej spoločnosti "Power of the Lamb" vás prevedú danou problematikou v relácii 3ABN: "Boje viery".
Nebezpečné nástrahy kompromisu

" Žijeme na úplnom okraji večnosti. Životy kresťanov majú svedčiť o čistote, vernosti, poctivosti a usilovnosti. Skrze nich je Zem osvetľovaná Božou slávou, odhaľovaný Kristov charakter pred čakajúcim svetom a sledujúcim vesmírom. Toto je ich osud, toto je ich povolanie, toto je Boží plán pre ich život. Ježiš, chcem žiť život bez kompromisov, byť Danielom v tejto poslednej generácii. " Mark Finley
Je možný život bez kompromisov? Je možné zachovať si morálnu integritu aj pod tlakom? Pohľad na život proroka Daniela - príklad nerozdeleného srdca, nekompromisnej viery. Aké ovocie v živote prináša vytrvalá vernosť a oddanosť Bohu? Je náš súkromný život iný ako naše správanie na verejnosti? Formálne ritualistické kresťanstvo nikdy nezíska svet pre Krista. Aké sú následky kompromisov? Zahmlenie a šero v mysli. Neschopnosť rozlišovať medzi správnym a nesprávnym. Polovičaté kresťanstvo. Rozdvojené srdce. Faloš, predstieranie a pokrytectvo. Je naše odhodlanie slúžiť Bohu trvalé, alebo len chvíľkové?

Mark Finley je bývalým riaditeľom a rečníkom spoločnosti It Is Written, v ktorej vystupoval ako televízny evanjelista. Bol prvým adventistickým kazateľom, ktorý robil satelitné evanjelizačné prednášky. Slúžil tiež ako jeden z deviatich viceprezidentov Cirkvi adventistov s.d., a je autorom viac ako 74 publikovaných kníh.
 
Negatívne emócie a ich vplyv na život

Zatrpknutosť, hnev, nepriateľstvo a vplyv týchto emócií na telesné, duševné a duchovné zdravie. Ako sa vysporiadame s krivdami minulosti? Rôzne druhy zranenia. Pohľad na niekoľko odborných štúdií, doplnený výrokmi Písma a Ducha prorockého. Saul, Nabuchodonozor a ich duševné problémy. Pochvala a pýcha. Pravé a nepravé odpustenie, zmierenie.
Neil Nedley, M.D. je praktizujúci špecialista v internom lekárstve so zameraním na gastroenterológiu, duševné zdravie, medicínu životného štýlu a ťažko diagnostikovateľné ochorenia. Je autorom veľmi úspešného programu na zotavenie z depresií a úzkostí (Nedley Depression and Anxiety Recovery Program). Dr. Nedley napísal niekoľko kníh, z ktorých najznámejšou je (v slovenčine) “Život bez depresie.” (Advent Orion), je prezidentom Weimar Institute v Kalifornii, USA.
 
Pamätajte na Lótovu ženu

Tragický príbeh o Lotovi a jeho manželke. Aké poučenie z neho môžeme načerpať? V čom spočíval problém pani Lotovej? Lot "posúval svoje stany až po Sodomu." Dá sa žiť zbožným životom v skazenom prostredí? Aké sú riziká? Čo znamená zriecť sa všetkého? Nebezpečenstvo váhania a otáľania. Abrahámove prímluvné modlitby. Je Boh krutý detailista?
Joe Crews (1924 - 1994) bol evanjelista a zakladateľ misijnej spoločnosti Amazing Facts. Bol známym rečníkom v rozhlasových programoch a napísal niekoľko kníh. Medzi jeho najpolulárnejšie diela patrí Plíživý kompromis, Nepriateľ v bránach, Je nebo skutočné?, Odpovede na zložité biblické texty. Prednáška bola natočená v roku 1986.
 
Plne následovať Boha

Spoločne sa pozrieme na povahu Káleba a uvidíme v čom nám môže tento muž viery byť príkladom. Tento príklad nám ilustruje myšlienku, ako žiť naplno pre Boha. Vypočujeme si tiež varovanie, aby sme nevieru nebrali na ľahkú váhu. S kazateľom Andreasom Mellas podrobne prejdeme štyri podoby neviery, ktoré sa objavili aj v čase Káleba pred vstupom do zasľúbenej zeme. Som reptač, klebetník, ohovárač? Robím kompromisy? Som trúfalý? Som prenasledovateľ? Som spokojný so svojím Bohom alebo musím hľadať k svojmu uspokojenie iné veci? To sú otázky, ktoré by si mal pokladať pravidelne každý, kto má Boha rád a berie ho vážne.
Andreas Mellas sa narodil a bol vychovaný v meste Montreal v štáte Quebec a pochádza z gréckej rodiny. Za tri najlepšie voľby v jeho živote považuje prijatie Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa, svadbu s jeho milovanou ženou a partnerkou v službe Elida, a jeho kladnú odpoveď na Božie volanie, aby sa stal kazateľom evanjelia Ježiša Krista. V súčasnej dobe je kazateľom CASD v Surrey, Vancouver, Kanada, BC conference. Andreas to považuje ako privilégium a svoju vášeň, že môže študovať, kázať, a usilovať o prežívanie Božieho slova vo svojom každodennom živote. Jeho úprimnou túžbou je priviesť ľudí ku Kristovi nielen slovom ale aj skutkom.
 
Posvätený život

V tejto audio knihe autorka na základe svojich bohatých skúseností v duchovnom živote objasňuje otázky, týkajúce sa pravého posvetenia vo svetle Písma, na rozdiel od rôzných nesprávnych, i keď populárnych predstáv o posvetenom živote.
Viera a skutky

Tí, čo z neba prijali turíčnu moc, nijako neboli zbavení ďalších pokušení a skúšok. Keď svedčili o pravde a spravodlivosti, opätovne na nich útočil nepriateľ všetkej pravdy, ktorý ich chcel pripraviť o kresťanskú skúsenosť. Museli bojovať s vypätím všetkých síl, ktoré dostali od Boha, aby dosiahli úroveň dospelých mužov a žien v Ježišovi Kristovi. Denne prosievali o novú milosť, aby v nej mohli dospievať k dokonalosti.
Pôsobením Ducha Svätého sa vierou v Boha aj tí najslabší naučili rozvíjať svoje schopnosti a stať sa posvätenejšími, čistejšími a ušľachtilejšími. Keď sa odovzdane podriadili vplyvu Ducha Svätého, obdarúvala ich plnosť Božstva a menili sa na božský obraz.
 
Vytrvalosť svätých v posledných dňoch

"Kto vytrvá až do konca, ten bude spasený." (Mat 24,13)

Na konci tu budú dve skupiny ľudí - spasení a zatratení. Obe skupiny to dotiahnu až do konca. Avšak vytrvať neznamená len vydržať do konca. Aká bola vytrvalosť biblických hrdinov - Mojžiša, Dávida, Pavla a Pána Ježiša? Výsledkom hlásania 3-anjelskeho posolstva tu bude skupina ľudí, ktorí budú svetu zjavovať Boží charakter. (Zj 14,12)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one