Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (24 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

TOP: Dôkazy proti evolúcii vs stvorenie

Ak budete nabudúce čítať článok, či počuť rozhovor začínajúci sa vetou: " Pred miliónmi rokov ... " vedzte, že začína rozprávka. Prednáška Kenta Hovinda o evolúcii, veku vesmíru a planéty Zem. Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu?

Bez Adama niet Krista

Zamyslenie sa nad hlavnými piliermi evolúcie v porovnaní s biblickým učením, evanjeliom. Skutočné a pravdivé dejiny ľudstva. Pôvod a história vesmíru a života. Kozmologická evolúcia - veľký tresk. Pôvod smrti a charakter smrti - 3 roviny. Vykúpenie zo smrti a jej existencia. Prvý a posledný Adam. Biblická viera vs evolučná viera. Strom života a prechodové články. Rozpráva RNDr. Peter Vajda.
Biblia a dinosaury
O tom, či existovali dinosaury niet pochýb. Je však možné, aby ich existencia siahala do obdobia, kedy žil človek? Žili dinosaury pred miliónmi rokov alebo len pre pár tisíc rokmi? Archeologické nálezy a historické záznamy nám poskytujú iný pohľad na svet a dobu dinosaurov. Čo na to hovorí Biblia? Behemoth a tvory opisované v Biblii.
 
Biblia vs Darwin

Zem sa zrodila asi pred piatimi miliardami rokov. Až o mnoho miliónov rokov neskôr sa na nej objavily prvé formy života. Začal proces, ktorý vyvrcholil vývojom rastlinstva a živočíšstva. Nakoniec sa objavil človek. Vedci nazvali tento proces "evolúcia". Túto teóriu formuloval pred viac ako stopäťdesiatimi rokmi Charles Darwin. Opačným pólom poňatia vzniku Zeme a života na nej predstavuje "kreacionismus ", viera v stvorenie tak, ako ho popisuje Biblia. Zvlášť v posledných rokoch sa v USA a v západnej Európe skupiny kreacionistov aktivizujú.
Boh matematik - Zlatý rez a Fibonacciho postupnosť ...

Zlatý rez, zlatý podiel alebo božský rez (lat. sectio divina) je iracionálne číslo s mnohými zaujímavými vlastnosťami. Geometrické tvary odvodené od tohto čísla sa v európskej kultúre považujú za esteticky veľmi príťažlivé a mnohé geometrické proporcie v prírode sú odvodené od tohto čísla. Mnohí vedci túto Fibonacciho postupnosť pokladajú za dôkaz inteligencie, Božej ruky v prírode.
Boh zázrakov

Pridajte sa k nám na pozoruhodnú cestu za poznaním, preskúmať dielo Stvoriteľa a Jeho stvorenia. Ćo odhaľuje o jeho charaktere? Prieskúmajte nepredstaviteľne veľký vesmír. Objavte molekulu vody potrebnú pre všetok život a zistíte, ako Boh kombinuje tieto molekuly tvoriac krásne a symetrické snehové kryštály. Dozviete sa viac o neuveriteľnej zložitosti DNA a zázračnom fungovaní malých semien. Od návrhu funkčnosti vtáčieho pierka až po neuveriteľné premeny motýľov, na tieto a mnoho ďalších zázrakov je poukázané v tomto vizuálne ohromujúcom dokumente.
Darwinova dilema - Tajomstvo Kambria a fosílny záznam

Je Darwinova teória o vývoji druhov správny? Čo nám hovorí Kambricka explózia a fosílny záznam? Vznikli druhy na tejto planéte naraz alebo postupným vývojom? Dokument ponúka vedecký pohľad na Kambrium a Darwinovu teóriu.
Dinosaury v Biblii - Draci v histórii

Dinosaurov obklopuje nimbus tajomstiev. Odkiaľ sa tu vzali? Vyvinuli sa? Žili skutočne pred mnohými miliónmi rokov? Čo sa s nimi stalo? Žijú niektorí ešte dnes? Videla kedy ľudská bytosť živého dinosaura?

Viac - Dinosaury a Biblia
Epigenetika

Epigenetika je v modernom slova zmysle vedný podobor genetiky, ktorý študuje zmeny v genovej expresii, ktoré nie sú spôsobené zmenou nukleotidoejé sekvencie DNA. Ide o výnimku z obecného pravidla, že dedičné fenotypické zmeny sú spôsobené zmenami v génoch. Taktiež epigenetické javy môžu byť dedené z bunky na bunku a z generácie na generáciu, teda ako pri mitóze, tak pri meióze. Genóm vrátane epigenetických zmien sa označuje ako epigenom.
Fakty, o ktorých sa nehovorí

Moderný výskum DNA dokázal, že život na zemi sa nevyvinul z jednoduchých buniek, a že evolúcia nie je možná. Tak prečo je táto informácia pred širokou verejnosťou zamlčiavaná? Majú byť Darwinove teórie naďalej vyučované ako „fakty" v našich vzdelávacích inštitúciách? Vo fascinujúcom prírodopisnom dokumente sa vydáte na cestu za objavovaním príbehu samotného života. Preskúmate dlhodobo prijímané názory, o ktoré sa viac ako 150 rokov opieralo celé chápanie prírodného výberu.
Do akej miery sa zvieratá môžu meniť? Prečo je také množstvo živočíšnych druhov na sebe vzájomne závislé? Odkiaľ pochádza inštinkt a inteligencia? A čo prezrádza stavba dnes žijúcich zvierat o ich minulosti? Príbeh života, filmovaný viac ako 5 rokov v 10-tich rôznych krajinách, skúma všetky tieto a mnohé ďalšie otázky v informatívnom a vizuálne úchvatnom prírodopisnom dokumente. Dozviete sa o schopnostiach ploskozubcov a delfínov, zvykoch pštrosov a pakoní, o inštinktoch gepardov, žiráf a levov.
 
Inteligencia a stvorenie vs vývoj a evolúcia
Keď sa pozrieme na svet okolo nás, môžeme uvidieť veľmi veľa vecí, ktoré nás presahujú, a ktorých pôvod nedokážeme uspokojivo vysvetliť. Jedna z najväčších otázok, ktorú si človek kedy položil je: " Vykazuje svet okolo nás ( aj v nás ) zreteľné stopy vysokej inteligencie a mravnosti, alebo všetko vzniklo iba čisto prírodnými procesmi náhodných zrážok, mutácií a prírodného výberu? " Náhoda vs zámer. Dopad evolučnej teórie vyučovanej v školách na prostredie, v ktorom žijeme, v neposlednom rade na nás samých.

Prednáša Libor Votoček. Prednáša Mgr. Libor Votoček. Ako môže vzniknúť živé z neživého? Veľký tresk a veľký krach. DNA a informácia a omnoho viac...
 
Je Genezis históriou?
 
Mnoho ľudí má veľa domnienok ohľadom histórie zeme. Otázkou je, ako tieto domnienky ovplyvňujú spôsob, ako sa pozeráme na históriu. Ale čo je najdôležitejšie, akú úlohu v tom zohráva to, ako nazeráme na vedu a Bibliu. Vytvoril Boh svet za niekoľko dní alebo za miliardy rokov? Pochádza ľudstvo z primátov, alebo nás Boh stvoril okamžite na svoj obraz?
Najväčšie klamstvo v dejinách ľudstva odhalené!

V tomto dokumente bude odhalené najväčšie klamstvo tohto sveta. Klamstvo ktoré presiaklo našou spločnosťou a ľudia ho prijali ako vedecký fakt.
Odomykanie tajomstva života

Dokument „Odomykanie tajomstva života" rozpráva príbeh súčasných vedcov, ktorí presadzujú prevratnú, a pritom kontroverznú myšlienku - teóriu inteligentného dizajnu.
Privilegovaná jedinečná planéta

Mnoho vedcov a filozofov tvrdí, že Zem je len všedná smietka prachu, ktorá sa bez akéhokoľvek cieľa alebo zmyslu pohybuje v obrovskom oceáne kozmu. Uvádzajú, že planéta Zem nie je ničím významná. Podľa všetkého nás ale najnovšie astronomické objavy vedú presne opačným smerom.
Šesť stvoriteľských dní
Stvorenie z biblického hľadiska. Aký je charakter Boží? Aké sú jeho vlastnosti, o ktorých nám Písmo svedčí?
 
Tajomný pôvod človeka

Zamyslenie sa nad dôkazmi o tom, odkiaľ pochádzame. Je evolúcia pravdivá? Čo všetko nasvedčuje tomu, že existuje Stvoriteľ?
Veľké tajomstvo dinosaurov

Legendy alebo fakt? Aké máme dôkazy o existencii týchto jašteroch?
Známky Božej existencie
Vynikajúci dokument o prevratných vedeckých dôkazoch, dokazujúcich Božiu existenciu. Signs of God´s existence - dokument o vedeckých dôkazoch existencie Boha - filozofia, logika, kauzalita, astrofyzika, termodynamika, kozmológia, zlatý pomer, kvantová fyzika, Fibonacciho sekvencia, DNA, mikrobiológia, omyl Darwinizmu ...
Žiadna inteligencia nie je dovolená

Evolúcia alebo kreacionizmus? Čo je ID - Inteligentný dizajn? Náboženstvo alebo sekta? Odkiaš sa vzala informácia a čo je cieľom týchto dvoch skupín? Je veda naozaj slobodná?
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one