Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (24 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

TOP: Aby všetci boli jedno

Je pozitívnym javom, že sú v dobe náboženskej tolerancie a ekumenizmu pochovávané dávne spory medzi jednotlivými denomináciami, že dlho odlúčené cirkvi zjednocujú svoju vierouku? Je tento vývoj v zhode s Písmom? Je v záujme jednoty obetovaná pravda? Čo je konečným cieľom ekumenizmu a kto vedie toto hnutie?

Cudzí oheň

Pohľad na nové "náboženstvo moci". Moderná teológia zameraná na človeka a sociálne evanjelium. Uspokojovanie potrieb, sebaúcta, Alfa kurzy, koncept megacirkvi. Pozadie evanjelizačných kampaní Billyho Grahama. Úloha hudby v procese zjednocovania náboženstiev. Kam smerujú mega-kazatelia ako Schuller, Hybels, Warren, Hagin, Copeland, Bonnke, Hinn a ďalší? Čo je zdrojom ich inšpirácie? Odkiaľ pochádza ich filozofia?

"Zázračné" prejavy: uzdravovanie, hovorenie "jazykmi", šklbanie tela, svätý smiech atď. Používanie hypnózy v náboženstve.
Čomu má slúžiť Ekumenické hnutie?

" Práve pred dvoma dňami mi Boh povedal, že rok 2018 bude rokom Ducha Svätého a ohňa. " Kenneth Copeland

V Zjavení 13:13 je napísané " ... a činí veľké znamenia, dokonca aj oheň z neba nechá pred zrakmi ľudí zostúpiť na zem". Tieto falošné znamenia budú slúžiť k tomu, aby presvedčili ľudí k vytvoreniu obrazu šelmy ... znamenie šelmy sa blíži.
Ekumenizmus - Duchovný nevestinec

V tomto dokumente sa pozrieme na nečisté spojenectvá, ktoré boli vytvorené s rimskokatolíckou cirkvou. Vlci v ovčom rúchu spolupracujú s pastiermi Božieho stáda a budeme dávať do kontrastu vieru, ktorá bola sprostredkovaná svätými s inými odpadlými náboženstvami sveta, ktoré vedú miliardy ľudí do večeného zatratenia.
Je kalvinizmus biblický?

Teológ a filozof Jerry Walls hovorí o tom, aký je jeho pohľad na stáročia trvajúcu problematiku Kalvinizmu vs. Arminianizmu.
Rímskokatolícka cirkev a falošné evanjelium

Kalvinistický kazateľ vysvetľuje význam pravého evanjelia a nebezpečenstvá falošných náuk, ktoré pramenia z učenia RKC. Táto prednáška neznamená útok na ľudí (katolíkov), ale ako kresťania máme povinnosť naprávať podľa Písma a rozlišovať medzi bludom a pravdou.

Poznámka: Ako autor stránky "zmensvojzivot" sa nestotožňujem s niektorými bodmi kalvinistického učenia "predurčenie - vyvolenie, formy vytrhnutia, neexistencia slobodnej vôle, večné peklo a pod.", ktoré nie sú biblické z hľadiska exegézy a hermeneutiky Písma. Taktiež video slúži čisto informačne a jeho účelom nie je uraziť, či napádať katolíkov.
Rodiaca sa cirkev ( Emerging Church )

Odporúčal ti už niekto pobyt v kláštore ako prostriedok k duchovnému prebudeniu? Vyzval ťa už niekto: "poďme uctievať Boha pocitmi?" Emerging church je ďalšia vlna duchovného "prebudenia" postmoderného kresťanstva, ktorá nevynecháva ani adventistické zbory. Hlavnou myšlienkou hnutia je bohoslužba založená na zmyslovom vnímaní a jej prvkami sú: kontemplatívna modlitba (pocitové vnímanie Boha), duchovná meditatívna hudba, duchovné maľovanie, ikony, obrazy, symboly na meditáciu, meditatívny tanec, pobyty v kláštoroch, kresťanská joga... Ide o pravé alebo falošné prebudenie?
Štvrtý muž v peci

Preskúmajte mnohé cesty, ktoré sa podarilo vložiť medzináboženskému hnutiu do mysle ľudí v našej spoločnosti. Ak ste si mysleli, že v náboženstvách existujú nejaké rozdiely, toto hnutie hovorí, aby ste svoj názor prehodnotili. Táto prednáška potvrdzuje, že sa zo všetkých náboženstiev tvorí jeden veľký zlepenec. Je Ježiš Bohom? Má Alah syna, rovnako ako biblický Boh? Ježiš do tohto zmätku prehlasuje: "Ja som cesta, pravda a život, a nikto nepríde k Otcovi, iba skrze mňa."
Výzva charizmatickému hnutiu
 
Kázanie Johna MacArthura z konferencie podivného ohňa týkajúce sa charizmatického hnutia a jeho kritiky vo svetle Biblie.

Poznámka: Ako autor stránky "zmensvojzivot" sa nestotožňujem s niektorými bodmi kalvinistického učenia "predurčenie - vyvolenie, formy vytrhnutia, neexistencia slobodnej vôle, večné peklo a pod.", ktoré nie sú biblické z hľadiska exegézy a hermeneutiky Písma.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one