Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (24 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

TOP: Bitka velikánov

V tejto prednáške je predstavený veľký spor medzi Kristom a Satanom tak, ako je zapísaný v knihe Zjavenia v kapitole 12, a ktorý prebieha naprieč dejinami. Luciferova nenávisť k Božiemu Synovi a ku všetkým, ktorí by chceli nasledovať Jeho vládu viedla k väčšiemu krviprelievaniu, bolesti a utrpenia na tejto planéte než si mnohí uvedomujú. Ukážeme si prenasledovanie všetkých, ktorí v stredoveku verili Biblii aj nadchádzajúci záverečný konflikt.

500 rokov reformácie a posledná kríza Zeme

Pred 500 rokmi zverejnil Martin Luther 95 téz, ktoré spustili náboženskú a politickú reformu na celom svete. Kritizoval viaceré cirkevné doktríny, najmä vykupovanie hriešnikov pomocou platených odpustkov. V jednom zo svojich spisov odsúdil pápeža i samotnú cirkev. Obvinili ho z kacírstva. Po Lutherovej smrti uzavrela Svätá Ríša Rímska dohodu s protestantmi, ktorá je známa ako Augsburský mier.
Dejiny reformácie

Reformácia (z lat. obnovenie, pretvorenie) bolo rozsiahle hnutie, ktoré sa začalo v 16. storočí a prakticky pokračuje až dodnes ako snaha reformovať Katolícku cirkev. V bežnom historickom význame ide o fenomén smerujúci k náprave chýb, ktoré vznikli v rámci rímskokatolíckej cirkvi a jej vplyvu na politický a kultúrny život Západnej Európy. Cieľom reformátorov je návrat k normatívnosti biblickej pravdy, odstránenie deformácií v katol. cirkvi a skvalitnenie jej činnosti.
Reformácia je kritikou náboženského formalizmu, bujnenia kultúrnych nánosov v cirkvi a vyznačuje sa systematickou snahou odstrániť z náboženského učenia špekulatívne nánosy. Kritika reformátorov sa zameriava na momentálny úpadok cirkvi ale aj na dlhodobé chyby v jej vývoji, ktoré vznikali už v začiatkoch stredoveku a ktorých nahromaďovanie trvalo až do jeho neskorých fáz.
 
História katolíckej inkvizície

Bývalý katolícky kňaz Richard Bennett hovorí o histórii prenasledovania a zabíjania v mene rímskej cirkvi. Neexistuje nijaká inštitúcia v histórii, ktorá by zavraždila viac Kresťanov veriacich Biblii ako Rímska Cirkev. Reformátori právom nazývali jej pápežov antikristami, pretože sa stavali a dodnes stavajú na miesto Krista. Video nemá za cieľ nikoho uraziť, len zvestovať a pripomenúť pravdu o zverstvách tejto falošnej cirkvi.
Chronologické evanjeliá - Nikdy nerozprávaný príbeh

Čo je evanjelium kráľovstva? Aby sme pochopili a uvedomili si, čo je evanjelium a čo Ježiš naozaj naučil v skutočnosti, musíme vedieť, kedy prišiel Ježiš. Príďte s nami priamo do Izraela a porozumejte pravému posolstvu dobrej správy o kráľovstve. Objavte pravdy Písma, ktoré sú tak hlboko zakopané dnešnými učeniami a výkladmi, ktoré nerozumejú času a kultúre, v ktorej žil Ježiš. Odkiaľ vzišlo uctievanie slnka, kult Babylóna, Veľká Noc, dušičky, Halloween atď?
Ján Amos Komenský

Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej. Táto cirkev patrila k protestantským cirkvám v Čechách a hlásila sa k husitským tradíciám.Po porážke českých stavov v bitke na Bielej hore sa Komenský musel skrývať pred cisárskymi vojskami. V tom čase mu na mor zomrela manželka i dve deti. Východisko z trpkej situácie hľadal v práci. Vtedy začal pracovať na svojej knihe Labyrint světa a ráj srdce.
Ján Hus
Život českého reformátora Jána Husa - V roku 1411 bol z cirkvi exkomunikovaný ako kacír. Začiatkom roka 1414 cisár Žigmund vyzval Husa, aby svoje názory obhájil pred cirkevným koncilom (snemom) v nemeckej Kostnici. Koncil obvinil Husa z kacírstva. Napriek nátlaku, dlhému väzneniu a telesným útrapám trval na svojich postojoch a preto bol 6. júla 1415 Ján Hus za živa upálený na hranici.
 
Korene viery

Žijeme vo svete, kde sú minulosť, prítomnosť a budúcnosť veľmi úzko prepojené. Vedieť odkiaľ pochádzame je kľúčové pri spoznávaní toho, kým sme dnes. A toto poznanie nám pomáha nájsť cieľ a zmysel života. Program Korene viery (Lineage) nás pomocou 39 krátkych videí zoznamuje s dejinami a umožňuje divákom dostať sa na rôzne miesta, ktoré by možno inak nikdy nemohli navštíviť.
500. výročie protestantskej reformácie - Martin Luther pribil svojich 95 téz na bránu zámockého kostola vo Wittenbergu, čím navždy zmenil smerovanie kresťanstva. V čase celosvetového spochybňovania oprávnenosti tohto protestu a vo svetle nám zverenej prorockej zvesti je rozhodujúce, aby mladí aj starí poznali presvedčenie, zápasy aj obete našich predkov. Ich skúsenosti tvoria základnú identitu nášho hnutia dnes. Veríme, že autentické videá a celistvý obsah programu Lineage umožní mnohým divákom konečne na vlastné oči uvidieť miesta, o ktorých iba počuli alebo čítali.
 
Nepopulárna pravda

Ako vznikla protestantská reformácia? Čo znamená protestant? Pohľad na dielo majstra Jana Husa, Johna Viklefa, Martina Luthera a ďalších. Ako sa Božie slovo dostalo k bežným ľuďom. Pravá duchovná autorita stojí nad tradíciou a dogmami cirkvi. Vďaka reformácii sa ľudia mohli dostať spod tyranie stredovekej cirkvi a žiť životom duchovnej slobody.
Ohavné tajomstvá jezuitov odhalené!

Spoločnosť Ježišova alebo Rád jezuitov alebo Jezuiti je najväčší rímskokatolícky rehoľný rád. V súčasnosti má okolo 20 000 členov. Jej činnosť sa sústreďuje na oblasť misií, vedy a pastorácie ... alebo nie? Aká je skutočná pravda z pohľadu dejín a histórie tohto rádu a jeho pôsobenia v cirkvi?
Od Luthera k dnešku

Letmy pohľad do doby vzniku protestantizmu v Nemecku. Hlavné príčiny vzniku hnutia, klúčové črty protestantizmu. Zmenil Vatikán (vedenie Rímsko-katolíckej cirkvi) svoje postoje od tejto doby? Zmenili svoje postoje protestanti? Kritický pohľad do súčasneho diania na poli náboženstva a náboženskej politiky.
Oživenie reformácie - Prof. Dr. Walter Veith
Veľká protestantská reformácia zmenila svet, avšak takmer ihneď povstali sily, ktoré si dali za cieľ zmariť jej veľkolepý vplyv a priviesť svet späť do súladu s pápežským učením. Jezuitom sa podarilo získať opozičné miesto u každého súdu a hľadali spôsob, ako podkopať cestu a skorumpovať mužov a ženy, ktorí bojovali za Krista. Skrze tajné spoločnosti presadili falošné učenia, ktorá zahmlili rozumné uvažovanie a efektívne tak pochovali protestantské hnutia. Z reformačného hnutia, za ktorým stál Martin Luther a jeho kolegovia, už nič nezostalo. Jezuitom sa efektívne podarilo prepísať históriu.
 

Po stopách izraelských kráľov / patriarchov a prorokov

Vydajte sa preskúmať miesta, obývané kedysi izraelskými kráľmi. V tomto dokumente navštívite mnoho miest, kde postavy Biblie žili. Sú skutočné a pravdivé? Existovali vôbec?
 
Z Kréty na Maltu (2015-2017)

Prichádza zlom. Konfrontácia, ktorá prichádza je medzi kresťanským fundamentalizmom a maltou. Mojou otázkou je: Kto vytvára násilie človeka náboženstva, aby nakoniec použil násilie v mene náboženstva? Žijeme vo veľmi vážnej dobe. Cirkev a štát spolupracuje na regulácii problémov. Toto je výzva protestantskému svetu. Keď sa pozriete na svoje korene, nevzdávajte to, za čo boli druhý ochotný zomrieť. (4.časť)
Veľký spor vekov

Kniha „Veľký spor vekov" bola preložená do vyše 80 jazykov a len od roku 2011 z nej bolo vydaných už viac ako 150 miliónov výtlačkov. Poodhaľuje aj tajomstvo pôsobenia zla, a to od jeho začiatku až do doby konca sveta. Odhalí Vám tajomný svet zlých duchovných bytostí, ktoré práve v tejto dobe zintenzívňujú svoje prejavy. Kniha Vás pripraví na udalosti, ktoré nás v blízkej budúcnosti podľa Biblie čakajú. Dá sa to vypozorovať vo viacerých oblastiach , napr. v zhoršujúcej sa situácii v ekológii, politike, ekonomike, tiež podľa stúpajúceho vplyvu okultizmu a zhoršujúcich sa medziľudských vzťahoch.

Online
 
Židia - Dejiny jedného národa

Dejiny židovského národa začali pred viac ako tritisíc rokmi. Vojny a prenasledovanie ich rozptýlili po celom svete. Všade zanechávali stopy ako geniálny myslitelia, vedci a umelci. Ako sa im podarilo uchovať si po celú tu dobu svoju identitu?
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one