Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi a môžeme sa stretnúť na skype. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (71 | 14%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 5%)
Doba konca (62 | 12%)
Ekumenizmus (13 | 3%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Odev a ozdoby (13 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Proroctvá (16 | 3%)
Sekty (6 | 1%)
Tajné spoločnosti (14 | 3%)
Veda a viera (32 | 6%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné skúsenosti (51 | 10%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

TOP: Kameň, na ktorom odpočinie tvoja hlava

Desiata kapitola knihy Zjavenie odhaľuje Božie odpoveď na kráľovstvo zla. Predpovedá prorocké hnutie, ktoré Boh pozdvihuje, aby oponovalo nespočetným bludom, ktoré Satan rozšíril do sveta. Toto hnutie vzniká v čase danej biblickým proroctvom, je zmocnené zvláštnym varovným posolstvom a zvestuje celému svetu večné evanjelium o spasení v Kristovi a vernosti jeho Slovu. Dnes existuje veľa cirkevných organizácií, dokážeme ale určiť, ktorá z nich napĺňa biblické proroctvá pre dobu konca?

Čas uplynul - prebuď sa Laodicea!

Všetko v tomto svete poukazuje na príchod Spasiteľa. Sú Božie deti pripravené ísť domov? V starozákonnej dobe sa mnohí Izraeliti rozhodli zostať v Babylone. Ako je to s nami? Problém hriechu a duchovná nahota. Priehrada medzi nami a Bohom. Nádej slávy. Len zostatok bude spasený. Godfrey Ngrishi je misionár zo Zimbabwe. V poslednej dobe pôsobil v Rumunsku. Prednáška bola natočená v meste Târgovişte.
Cirkev a nebiblické učenia - výsmech Bohu

Prednáška, v ktorej sa autor zamýšľa nad Písmom a jeho podrobným skúmaním vs naučenia a dogmy rôznych cirkví. Čo od nás požaduje Boh vo svojom Slove? Kňazstvo, krst, sobota, božstvo Krista, jedinečnosť Kristovej obete a Jeho prostrednícka služba a mnoho iného.
Hra na cirkev

Cirkev - duchovný dom. Aký je satanov zámer s cirkvou? Falošné dôvody na chodenie do zborového spoločenstva. Nesprávne praktiky veriacich. Je cirkev vybudovaná na Petrovi? Kristus - hlava. Brány ríše smrti ju nepremôžu. Vzájomné obrusovanie veriacich. Aký je pravý zmysel existencie cirkvi? Pravda. Aká cirkev obstojí pred Bohom?
Walter L. Pearson je emeritným rečníkom/riaditeľom televíznej misijnej spoločnosti Breath of Life (Dych života). Predtým slúžil ako zástupca riaditeľa pre evanjelizáciu a cirkevný rast na kazateľskom oddelení generálnej konferencie.
 
Najvyššie pozvanie

Tou najlepšou pozvánkou je vzdať sa všetkého a nasledovať Krista. Ježiš poveril svojich učeníkov kázať túto dobrú správu a krstiť všetkých, ktorí veria, v meno Otca, Syna a Ducha Svätého. Myslel tým však krst nemluvniat, alebo dospelých? Existuje správny spôsob krstu? Pokropenie, poliatie, ponorenie ... a záleží na tom vôbec? Čo hovorí Biblia na túto kontroverznú tému krstu, ktorý je oslavou Kristovho vzkriesenia?
Nebyť niečim siedmeho dňa

" Anjelovi cirkevného zboru laodikejského napíš: Toto hovorí Amen, Verný a pravý svedok, Počiatok Božieho stvorenia: 15 poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16 Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, vypľujem ťa z úst. 17 Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý ... Rozhorli sa teda a kajaj sa! " Zjavenie Jána 3:14-19
Povolaní, vyvolení, ale neverní

Spĺňame popis tých, ktorí sú na víťaznej strane s Barákom? Alebo sme neverní v našom poslaní, poverení a posolstve? Pravá viera je založená na Božom slove, nie na zázrakoch. Znamenie proroka Jonáša. Taršíš versus Ninive. Posolstvo o súde. Okúste a vidzte že Hospodin je dobrý.

Evanjelista Taj Pacleb je riaditeľom / rečníkom spoločnosti Revelation of Hope Ministries. Pochádza z Havajských ostrovov.
Povolaní, vyvolení, zasvätení

Aká hrozba sa ukrýva v Pavlovej predpovedi o človeku hriechu? Túžba Izraelitov podobať sa iným národom a mať kráľa. 4. storočie - spojenie cirkvi so štátom. Božie varovanie. Túžba reformátorov oslobodiť sa od útlaku panovníkov a vládnucej cirkvi v 17. storočí. Saul ako predobraz USA. Dokedy bola druhá šelma zo Zj. 13 podobná baránkovi a odkedy hovorí ako drak? Ježišov trón ponúkaný každému, kto zvíťazí.
Ted Wilson

Ted Wilson v tomto kázaní prináša celý rad výziev pre adventistov v únii. Najväčšou výzvou pre adventistov je vlastné ja: sebectvo, pýcha, túžba žiť pre seba. Liekom je zmýšľanie, ktoré je podobné zmýšľaniu Krista. Jeho pokora nemala hraníc - pre nás znášal najväčšie utrpenie, najhoršiu potupu... Menej vlastného ja a viac Krista - je výzvou pre nás. Ján Hus, Martin Luther - ich prístup k Slovu Božiemu. K porozumeniu Písma sa nemôžme dopracovať štúdiom ani intelektom, ale modlitbou, pokorou, Duchom Svätým a prostým nasledovaním jeho rád.
Reformácia neskončila Lutherom. Sme ochotní pokračovať v reformácii hlásaním Kristovej spravodlivosti a trojanjelského posolstva? Dokážeme sa postaviť za pravdu ako nemecké kniežatá v Speyeri? Nielen teraz v čase náboženskej slobody aj v ťažkostiach a prenasledovaní, dokážeme povedať: "Tu stojím a nemôžem inak, tak mi Boh pomáhaj"?
Začína Jánom Husom a vyzýva pokračovať v reformácii vo svetle trojanjelského posolstva. Rad-radom preberá všetky piliere adventnej pravdy od služby nebeského Veľkňaza až po apokalyptické posolstvo, ktoré máme zvestovať tomuto svetu, aby sme naplnili naše základné povolanie: zvestovať evanjelium každému národu a jazyku. V kázni vyzýva k čítaniu a štúdiu Písma a varuje pred humanisticko historicko kritickými metódami výkladu Písma. "Berte Písmo tak ako je napísané, nechajte nech Písmo vykladá samo seba."
Zvlásť tiež vyzdvihol úžasný dar - dar ducha proroctva, ktorý sa prejavil v spisoch sestry E. G. Whiteovej. Brat Wilson vyjadril vďačnosť za podporu šírenia knihy "Veľký spor vekov" a vyzval k opatrnosti v tomto projekte. Kázanie zakončil víziou do budúcnosti, keď Boží ľud navždy zostane so svojím milovaným Spasiteľom na novej zemi.
Dnes váhame, či vôbec máme evanjelizovať našich priateľov a spolupracovníkov, a dokonca či vôbec máme spomínať Krista svojim deťom, lebo nevieme, čo vlastne máme povedať. Avšak neprisľúbil nám Ježiš, že nám dá správne slová v správny čas? „Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás“ (Mt 10, 19–20).
Zamyslenie nad stavom cirkvi z pohľadu predsedu GK. Aká je najväčšia potreba cirkvi? Je oživenie a reformácia len ďalším cirkevným programom? Čo sprevádzalo tieto hnutia v minulosti? Podmienky pre vyliatie Ducha svätého. Štyri nebezpečenstvá pre cirkev: strata identity, rastúci príliv svetskosti, nebezpečenstvo nejednoty, duchovná apatia. Kedy bude celá Zem osvietená Božou slávou?
Pozrite sa na spôsoby, akými sa satan snaží zneutralizovať posolstvo a poslanie cirkvi. Prispôsobivosť svetu, prevrátené výklady Písma, vyššia kritika, teozofia, panteizmus, ekumenizmus, charizmatické prvky v bohoslužbe. Fyzické prenasledovanie ostatku. Božia zvrchovaná moc. Aké je správne pochopenie opravedlnenia, posvätenia? Jasný obsah 3-anjelskeho posolstva. Božia výzbroj - ako obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej.
 
Dar proroctva. Siedmy deň - Desatoro. Aká je misia cirkvi? K čomu je predurčená cirkev adventistov siedmeho dňa? Ako sa kresťania majú postaviť k uctievaniu Stvoriteľa a k zákonu? Ježišovo svedectvo - duch prorocký v tejto dobe.
Varovanie pre ostatok - falošné náuky
 
Kto má uši nech počuje ... Varovné posolstvo pre Boží ľud v dobe konca. Zákon a Ježišová láska ako dôležité piliere kresťanského života. Ako sa satan snaží zmanipulovať a rozdeliť Ostatok?
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one