Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (24 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

TOP: Zakázané zábery odhalené

Interview s Dr. Davidom Kimom, ktorý sa počas svojho pôsobenia v Saudskej Arábii venoval prieskumu bežne neprístupných archeologických miest v Madianskej zemi spojených s putovaním Izraelcov do zasľúbenej Zeme. Vypočujte si zaujímavé rozprávanie o nálezoch, ktoré hovoria, že Biblia nie je vymysleným príbehom, ale historickým faktom.

Dr. David Kim bol osobným lekárom Saudsko-Arabského princa Majeda bin Abdulaziza. Rozhovor vedie David Gates, riaditeľ Gospel Ministry International (GMI). Natočené v Soule, Južná Kórea.

Bohatší než faraóni

Päťdielna prednáška archeológa Kena Downa, v ktorej nám predstaví niečo z fascinujúceho sveta Egypta a Blízkeho Východu a v ktorej nás zoznámi s významnými historickými udalosťami, ktoré sa tu odohrali a ktoré majú nejakú spojitosť s dejinami Izraela, zapísanými v Biblii. Ken Down tu predkladá veľké množstvo laickej verejnosti často neznámych archeologických nálezov a historických správ, s ktorých pomocou osvetľuje mnohé miesta v Biblických záznamoch, ktoré sú neinformovanou verejnosťou často úplne nepochopené, a ukazuje, že pre historika a archeológa neexistuje žiadny skutočný rozpor medzi Bibliou a archeológiou a históriou.
Dozviete sa okrem iného kto bol faraónom Exodu, dozviete sa o národe o ktorom nie je zmienka v žiadnych historických spisoch na svete okrem Biblie, ako Svedkovia Jehovovi vypočítali svoje proroctvo o konci sveta, o intrigách na kráľovských dvoroch staroveku, o podvodoch v historických záznamoch a mnohé ďalšie zaujímavé veci.
 
Cesta na Sinaj (prechod cez Červené more) a Mojžišova hora
Kde bolo miesto prechodu Červeného mora? Za pomoci nových leteckých záberov, Lennart Moller a Ross Patterson diskutujú možné varianty miesta pre prechod Červeného mora, a prečo môžu byť ľahko eliminované na jednu jedinú variantu len skrze pochopenie geografie tohto regiónu. Pátranie po pravej hore Sinaj ich nasmeruje k Mojžišovej hore Jebel el Lawz. Seriál Bena Jonesa (godslastwarning.com) a Rossa Pattersona (discoverynews.net) na ktorom títo dvaja pracujú, vynáša na svetlo základy objavov Rona Wyatta, spolu s následnými objavmi Lennarta Mollera, Dr Kima a hŕbu ďalších.
 
Boli egyptské pyramídy postavené pred potopou?  

Boli pyramídy postavené pred alebo po potope? Mýli sa Biblia alebo veda? Shemov rodokmeň a rukopisy dávnoveku. Msoretský text, Grécka Septuaginta a chyby v nich. Nachádzajú sa v Biblii nepresnosti alebo nie? Ak áno, sú dané zámerne? Melchisedek a Kristus ako náš Veľkňaz.
Exodus - Hľadanie pravdy
Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone? Odpovede na tieto otázky hľadá režisér Tim Mahoney. Jeho pátranie je hĺbkové a jeho závery sú pre niektorých kontroverzné. Veď nové poznatky, ktoré zistil, môžu do základov otriasť spôsobom, akým ľudia tradične pozerajú ako na dejiny, tak na Bibliu.
 
Po stopách velikánov dejín - Tajuplný svet faraónov

Pútavý príbeh o historických postavách kráľa Nebúkadnesara II. (Nabuchodonozora) a kráľa Kýrosa II., (nazývaného aj Kýros Veľký). Rečník nás sprevádza dejinami Inkskej ríše (od r. 1200 n. l.) a predstavuje významného vládcu a reformátora Inkov, Pachacutiho v čase, kedy sa v Európe rodila reformácia. Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie.
 
Staroveký Egypt - jeho kultúra, umenie, architektúra, mytológia, politika. Na jednej strane historicky známe skutočnosti a archeológické nálezy, na strane druhej záznamy Biblie. Existujú nejaké náznaky zhody? Alebo Biblia podáva presné a verné opisy doby a spoločnosti?
1.časť
4.časť          
 
2.časť                   
5.časť
       
Prekvapivé nálezy - Archa zmluvy
Truhla zmluvy bola stredom starého rituálneho systému. Jej prvoradým účelom bolo uskladnenie posvätných dosiek z kameňa, na ktoré sám Boh svojím vlastným prstom napísal desatoro prikázaní. Aj sama o sebe by truhla bola ohromne dôležitým nálezom. Avšak neuveriteľné spojenie medzi miestom ukrižovania a archou pod ním dáva nálezu nesmiernu dôležitosť. Toto spojenie je tak významné a ďalekosiahle, že je predurčené k zmeneniu životov a viery miliónov ľudí.

Keď Ron Wyatt objavil miesto ukrižovania počas vykopávok neďaleko Golgoty, našiel veľkú trhlinu, spôsobenú pravdepodobne zemetrasením, ktorá sa tiahla od skalnej steny pozdĺž prostrednej diery dole. Neskôr, keď vstúpil do jaskyne, v ktorej bola truhla zmluvy uschovaná, našiel veľkú trhlinu v strope priamo nad truhlou ...
„Medzi vernými, ktorí ešte zostali v Jeruzaleme a poznali Boží zámer, boli niektorí muži, čo chceli posvätnú truhlu s doskami Desatora ukryť pred rukami nepriateľa. A to aj urobili. V žiali a v zármutku skryli truhlu v jaskyni, kde bude ukrytá pred obyvateľmi Izraela i Júdska, pretože zhrešili, a späť ju už nedostanú. Táto posvätná truhla je dosiaľ skrytá; odvtedy, čo bola uložená na tajné miesto, sa jej už nikto nedotkol.“

„Keď bude vynesený rozsudok a knihy budú otvorené, každý človek bude posudzovaný podľa údajov napísaných v knihách. Kamenné dosky skryté toho dňa budú predstavené pred svetom ako norma spravodlivosti, vtedy muži i ženy uvidia, že nezbytný predpoklad ich záchrany je poslušnosť dokonalému Božiemu zákonu.“
 
Prekvapivé nálezy - Noemova archa

Veľmi skoro očakávame záver tohto sveta a s ním spojený príchod nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Už po stáročia existujú "pochybnosti", či je Biblia pravdivá. preto sa v týchto posledných rokoch planéty Zeme budú fyzickými a vedeckými dôkazmi overovať a potvrdzovať jej pravdivosť. Ako sa nás dnes dotýkajú tieto biblické udalosti a príbehy?
Bude to preto, aby celé ľudstvo malo nezvratné potvrdené, že to, čo sa v Biblii píše nie je nič iného, než čistá pravda! Ron Wyatt a jeho objavy, ktoré vyrážajú dych vedcom, archeológom a skeptikom po celom svete. Sú udalosti zaznamenané v biblii naozaj pravdivé alebo sú iba mýtom, či rozprávkou? Čo nám o tom vie povedať moderná archeológia?
 
Prekvapivé nálezy - Prechod cez Červené more

Potvrdenie skutočné trasy exodu preukázali potápači, ktorí našli v Akabskom zálive pozostatky kostí a dvojkolesových vozov inkrustovaných v koráloch. Jedným z najdramatickejších zápisov Božieho zásahu do histórie je popis exodus Židov z Egypta. Neskoršie utopenie celej egyptskej armády v Červenom mori nebolo bezvýznamnou udalosťou. Potvrdenie tejto udalosti je pádnym svedectvom, že biblický príbeh je autentický. Počas rokov veľa potápačov márne pátralo v Suezskom zálive po artefaktoch na potvrdenie biblického zápisu.
Avšak starostlivé sledovanie biblických a historických zápisov exodu vás zavedie do Nuweiby, ohromnej ​​pláže v Akabskom zálive, tak ako to objavil Ron Wyatt v roku 1978.
 
Prekvapivé nálezy - Sodoma a Gomora

Mŕtve more, Izrael. V jednom z najpustších miest na zemi sa nachádzajú spopolnené pozostatky celých bývalých biblických miest. Svedectvo, ktoré sa vo vnútri našlo, je neomylné. Existuje len jedno možné logické vysvetlenie ...Údolie Mŕtveho mora je najnižšie položené miesto na zemi. Zvažuje sa medzi Izraelom a Jordánskom do hĺbky takmer 410 m pod morskou hladinou. Je známe ako Mŕtve alebo Soľné (Asfaltové) mora.
Práve v týchto miestach sa nachádzali legendárne mestá Sodoma, Gomora, Adama, Cebojim a Zoar. Sodoma a Gomora bola neobyčajne veľké mestá. Archeológovia pracujúci na druhej strane údolia od miest našli ohromné ​​cintoríny obsahujúce cez 1 000 000 hrobov.
 
Vykopávky odhaľujú pravdu

Archeológia vrhá nové svetlo na stránky Písma. Dá sa Biblii veriť? Vyššia kritika Biblie. Čo ukrýva egyptská história? Bol Jozef reálna postava? Na ktorej univerzite študoval Mojžiš? Kto bol skutočným faraónom v čase exodu? Božia predpoveď o Týre. Skalnaté mesto Petra – prečo padlo? Obetné výšiny. Veľký stret dvoch náboženstiev.
Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Napísal niekoľko kníh a je autorom mnohých video-prezentácií na tému archeológie, histórie, biblických proroctiev, tajných spoločností a politických intríg. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Transvaalskom združení v JAR. Prednáška č. 8 zo série Genesis Conflict (celkom 8 prednášok).
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one