Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (24 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Prednášky a dokumenty


TOP: Pochopte súvislosti svetových udalostí

Aké udalosti sa chystajú v náboženskom svete v roku 2017? Sledujte ako sa biblické proroctvá napĺňajú pred našimi očami. V tejto prednáške sa pozrieme na spoločné kroky katolicizmu a protestantizmu v snahe o dosiahnutie konečnej jednoty a pochovanie rozdielov z minulosti. Veľké jubileum. Prednáška bola natočená vo Frýdku-Místku v roku 2016.
Sledujte zaujímavý rozhovor s prof. Dr. Walterom Veithom, ktorý bol natočený počas prednáškového cyklu v Brne v roku 2016. Otázky sa dotkli rôznych tém: Aktuálny stav Božieho ľudu, aktuálne nábožensko-politické udalosti vo svete, význam zdravotného posolstva, pohľad na nenaplnené proroctvá, ako vyzerá jeho osobná príprava na prednášky, ako je to s jeho kazateľským povolaním...

Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Napísal niekoľko kníh a je autorom mnohých video-prezentácií na tému archeológie, histórie, biblických proroctiev, tajných spoločností a politických intríg. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Transvaalskom združení v JAR.

ABC pre štúdium Biblie

Spoznajte základné zásady a metódy pre štúdium Biblie. Porovnávanie Písma s Písmom. Princíp prvého výskytu. Princíp pôvodnej perspektívy, atď. Príklady. Ciele štúdia Biblie. Ako vytvoriť teóriu, ktorá obstojí pred všetkými námietkami? Tajomstvá knihy Genesis.

Christopher Kramp je evanjelista a prezident adventistickej TV spoločnosti Joel Media Ministry. Je absolventom misijnej školy PEACE v Anglicku. V súčasnej dobe pracuje ako misionár pre zbor Stuttgart / Bad Cannstatt v Nemecku. Natočené v Anglicku.
Biblia
Dokument o najčítanejšej knihe sveta. Taktiež o živote kráľa Jakuba a o tom, ako vznikol známy preklad biblie KJB ( James King Bible ). Príbeh knihy, ktorú mnohí Češi dodnes považujú za svoj národný klenot.
Biblické odpovede

Mali by sme sa pozerať na Izrael kvôli naplneniu biblických proroctiev? Victor Gill sa ponorí do Písma, aby preskúmal aká je pozícia Izraela v proroctvách doby konca. Ako vieme, že každý deň zo správy o stvorení nepredstavuje dlhší časový úsek? Neučí snáď Biblia, že tisíc rokov je pre Boha ako jeden deň? K tématikám sa rovnako vyjadrujú Victor Gill a Walter Veith.
Boj o Bibliu - Zmeny v Božom slove
Detailný pohľad na zásahy do biblického textu pri revíziách a korekciách. Prednáška nadväzuje na predchádzajúce video s názvom „Boj o Bibliu". K akým zásahom do biblického textu došlo v moderných prekladoch Písma? Sú tieto zmeny jazykového alebo teologického charakteru? Čo o tom hovoria samotní korektori? Je možné, že vo vašej Biblii niečo dôležité chýba? Ako sa zmeny v moderných prekladoch dotýkajú dôležitých vieroučných tém? Prekvapilo Vás, že vo Vašej modernej Biblii niečo chýba? Autor prechádza jednotlivými zmenami, a odhaľuje teologický zámer v bodoch ako napr.: božstvo J. Krista, Biblia ako Slovo Božie, Kristova obeť, Kristove zázraky, kňazstvo ľudské a Kristovo, sobota, 2. príchod, spoveď, omša...
 
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili. Dnes je Biblia zdanlivo všeobecne prijímaná. Zmenila sa úplne situácia po stredovekom masívnom ťažení proti Biblii a tým, ktorí sa držali jej právd? Vzdali temné duchovné sily svoj boj proti písanému Božiemu slovu, ktoré ľuďom ukazuje na jedinú možnú cestu k spaseniu? Čo keď iba zmenili jeho formu? Čo keď je teraz ich boj omnoho rafinovanejší než v stredoveku? Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy. Textus Receptus pod paľbou. Biblia v období reformácie. Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov. Sledujte historické záznamy osobností na oboch stranách tohoto zápasu - Dean Burgon, F. J. A. Hort, B. F. Westcott, a ďalších.
 
Evanjelium

Čo hovorí Biblia o Kristovej obeti na kríži? Ako sú nam odpustené hriechy? Čo znamená spravodlivosť, odpustenie a milosť? Evanjelium ako dobrá zvesť, radostná správa pre každého hriešnika a Božia nekonečná láska k nám ako padlému ľudstvu. To čo budete počuť, vám zmení a zachráni život ...
Poznámka: Ako autor stránky "zmensvojzivot" sa nestotožňujem s niektorými bodmi kalvinistického učenia "predurčenie - vyvolenie, formy vytrhnutia, neexistencia slobodnej vôle, večné peklo a pod.", ktoré nie sú biblické z hľadiska exegézy a hermeneutiky Písma.
Hľadanie

Čo môže povedať Biblia dnešnému človeku? Nájdeme v nej odpovede na naše otázky? Pohľad na Bibliu a jej posolstvá zrozumiteľnou formou v podaní archeológov, historikov, filozofov a teológov. Sme produktom slepej náhody, alebo dielom milujúceho Stvoriteľa? Pokiaľ Boh existuje, aký je? Vidí do budúcnosti? Alebo dokonca riadi dejiny? Môžeme sa od Neho dozvedieť, čo nás v budúcnosti čaká? Čo sa deje po smrti? Budú všetci postavený pred Boží súd? Aké na ňom máme možnosti obhajoby? Existuje nebo a peklo?
Choď vpred!

Evanjelium, jeho šírenie po svete. Čo je našou úlohou? Akú úlohu hrá Biblia v diani sveta a v histórii ľudstva?
Listy z osamelého ostrova

V tomto dokumentárnom seriáli navštevuje Mark Finley prekrásne miesta v Turecku a na ostrove Patmos. Ich výber však nie je náhodný. Mark Finely vlastne putuje po miestach, ktorým boli určené asi najznámejšie a najprekladanejšie listy. Pred viac ako 1900 rokmi ich počas svojho vyhnanstva na ostrove Patmos zapísal apoštol Ján. Sú adresované konkrétnym cirkevným spoločenstvám v Malej Ázii, ktoré čelili existenciálnym výzvam a nebezpečenstvám v prostredí nepriateľskej pohanskej Rímskej ríše.
Posolstvo listov však má aj iný rozmer. Netýka sa len historických cirkevných spoločenstiev prvého storočia, ale každý z nich je zároveň univerzálne platným receptom, ktorý napísal Veľký lekár. Jeho slová nielen povzbudzujú, ale tiež formujú a zároveň pomáhajú riešiť problémy, s ktorými sa ľudia dennodenne stretávajú.
Nebezpečenstvá zriedeného evanjelia

Dostávate plnohodnotné alebo zriedené evanjelium? Zriedený - oslabený duchovný liek. Falošný pocit istoty. Ilúzia spasenia. K čomu vedie zľahčovanie podmienok prijatia do cirkvi? Priame posolstvo. Posolstvo Jána Krstiteľa: Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Definícia pokánia. Krst pokánia. Pokánie predchádza prijatie Ducha Svätého. Čo je skutočné kresťanstvo?
Doug Batchelor je prezident a rečník medzinárodnej evanjelizačnej a televíznej spoločnosti Amazing Facts Ministries. http://www.amazingfacts.org/. Zároveň pôsobí ako kazateľ v Kalifornii, USA. Je autorom mnohých kníh, z ktorej najznámejšou je jeho osobný príbeh "Najbohatší jaskynný muž" (slov.: Muž z jaskyne).
 
Po stopách apoštola Pavla

Novozákonné Skutky apoštolov a Listy sv. Pavla sú základom nového dokumentu, ktorého autori sa vydali po stopách sv. Pavla a precestovali všetky miesta, kadiaľ prechádzal a kázal. Pri svojom putovaní tvorcovia nachádzajú stopy z dôb prvých kresťanov, či už v archeologických, písomných či výtvarných pamiatkach. V dokumente je realita vtedajšieho sveta stavaná vedľa súčasného života, často tak dávna kresťanská minulosť ožíva na rušných uliciach islamského sveta.
Riziko večnej straty

Boh Otec a Boh Syn. Čo nám o nich hovorí Písmo? Jednota v pravde a láske. Hriech a nedôvera. Pokušenie a hriech v záhrade Eden. Aký hriech spáchala Eva? Čo mu predchádzalo? Vernosť a láska k žene v protiklade vernosti a láske k Bohu. Túžba vyvýšiť sa na úroveň Boha a satanove klamstvá. Čo nám ako kresťanom hrozí a pred čím nás Písmo varuje v súvislosti s dôverou v Neho?
Veľký príbeh - Hľadanie podstaty

V diskusnej relácii „K podstate“ si moderátor Geoff Yulden pozýva do štúdia teológov, učiteľov, umelcov a podrobnejšie sa venujú témam zachyteným v dokumentárnom seriáli Hľadanie 2. Spoločne hľadajú východiská uprostred stále sa prehlbujúcich kríz, tých, ktoré zúria okolo nás, aj v nás. „Kam speje svet v 21. storočí?“, „Prečo musí tak veľa ľudí trpieť?“ či „Čo bude po smrti?“. Ich odpovede vychádzajú z vlastných skúsenosti, zo skúsenosti druhých ľudí a z osobného poznania Boha a Božieho slova.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one