Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi a môžeme sa stretnúť na skype. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (71 | 14%)
Babylon (13 | 3%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 5%)
Doba konca (62 | 12%)
Ekumenizmus (12 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (14 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Odev a ozdoby (13 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Proroctvá (14 | 3%)
Sekty (6 | 1%)
Tajné spoločnosti (14 | 3%)
Veda a viera (32 | 6%)
Zdravie (14 | 3%)
Životné skúsenosti (51 | 10%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Prednášky


TOP: Pochopte súvislosti svetových udalostí

Aké udalosti sa chystajú v náboženskom svete v roku 2017? Sledujte ako sa biblické proroctvá napĺňajú pred našimi očami. V tejto prednáške sa pozrieme na spoločné kroky katolicizmu a protestantizmu v snahe o dosiahnutie konečnej jednoty a pochovanie rozdielov z minulosti. Veľké jubileum. Prednáška bola natočená vo Frýdku-Místku v roku 2016.
Sledujte zaujímavý rozhovor s prof. Dr. Walterom Veithom, ktorý bol natočený počas prednáškového cyklu v Brne v roku 2016. Otázky sa dotkli rôznych tém: Aktuálny stav Božieho ľudu, aktuálne nábožensko-politické udalosti vo svete, význam zdravotného posolstva, pohľad na nenaplnené proroctvá, ako vyzerá jeho osobná príprava na prednášky, ako je to s jeho kazateľským povolaním...

Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Napísal niekoľko kníh a je autorom mnohých video-prezentácií na tému archeológie, histórie, biblických proroctiev, tajných spoločností a politických intríg. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Transvaalskom združení v JAR.

ABC pre štúdium Biblie

Spoznajte základné zásady a metódy pre štúdium Biblie. Porovnávanie Písma s Písmom. Princíp prvého výskytu. Princíp pôvodnej perspektívy, atď. Príklady. Ciele štúdia Biblie. Ako vytvoriť teóriu, ktorá obstojí pred všetkými námietkami? Tajomstvá knihy Genesis.

Christopher Kramp je evanjelista a prezident adventistickej TV spoločnosti Joel Media Ministry. Je absolventom misijnej školy PEACE v Anglicku. V súčasnej dobe pracuje ako misionár pre zbor Stuttgart / Bad Cannstatt v Nemecku. Natočené v Anglicku.
Biblické odpovede

Mali by sme sa pozerať na Izrael kvôli naplneniu biblických proroctiev? Victor Gill sa ponorí do Písma, aby preskúmal aká je pozícia Izraela v proroctvách doby konca. Ako vieme, že každý deň zo správy o stvorení nepredstavuje dlhší časový úsek? Neučí snáď Biblia, že tisíc rokov je pre Boha ako jeden deň? K tématikám sa rovnako vyjadrujú Victor Gill a Walter Veith.
Boj o Bibliu - Zmeny v Božom slove
Detailný pohľad na zásahy do biblického textu pri revíziách a korekciách. Prednáška nadväzuje na predchádzajúce video s názvom „Boj o Bibliu". K akým zásahom do biblického textu došlo v moderných prekladoch Písma? Sú tieto zmeny jazykového alebo teologického charakteru? Čo o tom hovoria samotní korektori? Je možné, že vo vašej Biblii niečo dôležité chýba? Ako sa zmeny v moderných prekladoch dotýkajú dôležitých vieroučných tém? Prekvapilo Vás, že vo Vašej modernej Biblii niečo chýba? Autor prechádza jednotlivými zmenami, a odhaľuje teologický zámer v bodoch ako napr.: božstvo J. Krista, Biblia ako Slovo Božie, Kristova obeť, Kristove zázraky, kňazstvo ľudské a Kristovo, sobota, 2. príchod, spoveď, omša...
 
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili. Dnes je Biblia zdanlivo všeobecne prijímaná. Zmenila sa úplne situácia po stredovekom masívnom ťažení proti Biblii a tým, ktorí sa držali jej právd? Vzdali temné duchovné sily svoj boj proti písanému Božiemu slovu, ktoré ľuďom ukazuje na jedinú možnú cestu k spaseniu? Čo keď iba zmenili jeho formu? Čo keď je teraz ich boj omnoho rafinovanejší než v stredoveku? Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy. Textus Receptus pod paľbou. Biblia v období reformácie. Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov. Sledujte historické záznamy osobností na oboch stranách tohoto zápasu - Dean Burgon, F. J. A. Hort, B. F. Westcott, a ďalších.
 
Evanjelium

Čo hovorí Biblia o Kristovej obeti na kríži? Ako sú nam odpustené hriechy? Čo znamená spravodlivosť, odpustenie a milosť? Evanjelium ako dobrá zvesť, radostná správa pre každého hriešnika a Božia nekonečná láska k nám ako padlému ľudstvu. To čo budete počuť, vám zmení a zachráni život ...
Poznámka: Ako autor stránky "zmensvojzivot" sa nestotožňujem s niektorými bodmi kalvinistického učenia "predurčenie - vyvolenie, formy vytrhnutia, neexistencia slobodnej vôle, večné peklo a pod.", ktoré nie sú biblické z hľadiska exegézy a hermeneutiky Písma.
Hľadanie

Čo môže povedať Biblia dnešnému človeku? Nájdeme v nej odpovede na naše otázky? Pohľad na Bibliu a jej posolstvá zrozumiteľnou formou v podaní archeológov, historikov, filozofov a teológov. Sme produktom slepej náhody, alebo dielom milujúceho Stvoriteľa? Pokiaľ Boh existuje, aký je? Vidí do budúcnosti? Alebo dokonca riadi dejiny? Môžeme sa od Neho dozvedieť, čo nás v budúcnosti čaká? Čo sa deje po smrti? Budú všetci postavený pred Boží súd? Aké na ňom máme možnosti obhajoby? Existuje nebo a peklo?
Choď vpred!

Evanjelium, jeho šírenie po svete. Čo je našou úlohou? Akú úlohu hrá Biblia v diani sveta a v histórii ľudstva?
Listy z osamelého ostrova

V tomto dokumentárnom seriáli navštevuje Mark Finley prekrásne miesta v Turecku a na ostrove Patmos. Ich výber však nie je náhodný. Mark Finely vlastne putuje po miestach, ktorým boli určené asi najznámejšie a najprekladanejšie listy. Pred viac ako 1900 rokmi ich počas svojho vyhnanstva na ostrove Patmos zapísal apoštol Ján. Sú adresované konkrétnym cirkevným spoločenstvám v Malej Ázii, ktoré čelili existenciálnym výzvam a nebezpečenstvám v prostredí nepriateľskej pohanskej Rímskej ríše.
Posolstvo listov však má aj iný rozmer. Netýka sa len historických cirkevných spoločenstiev prvého storočia, ale každý z nich je zároveň univerzálne platným receptom, ktorý napísal Veľký lekár. Jeho slová nielen povzbudzujú, ale tiež formujú a zároveň pomáhajú riešiť problémy, s ktorými sa ľudia dennodenne stretávajú.
Nebezpečenstvá zriedeného evanjelia

Dostávate plnohodnotné alebo zriedené evanjelium? Zriedený - oslabený duchovný liek. Falošný pocit istoty. Ilúzia spasenia. K čomu vedie zľahčovanie podmienok prijatia do cirkvi? Priame posolstvo. Posolstvo Jána Krstiteľa: Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Definícia pokánia. Krst pokánia. Pokánie predchádza prijatie Ducha Svätého. Čo je skutočné kresťanstvo?
Doug Batchelor je prezident a rečník medzinárodnej evanjelizačnej a televíznej spoločnosti Amazing Facts Ministries. http://www.amazingfacts.org/. Zároveň pôsobí ako kazateľ v Kalifornii, USA. Je autorom mnohých kníh, z ktorej najznámejšou je jeho osobný príbeh "Najbohatší jaskynný muž" (slov.: Muž z jaskyne).
 
Po stopách apoštola Pavla

Novozákonné Skutky apoštolov a Listy sv. Pavla sú základom nového dokumentu, ktorého autori sa vydali po stopách sv. Pavla a precestovali všetky miesta, kadiaľ prechádzal a kázal. Pri svojom putovaní tvorcovia nachádzajú stopy z dôb prvých kresťanov, či už v archeologických, písomných či výtvarných pamiatkach. V dokumente je realita vtedajšieho sveta stavaná vedľa súčasného života, často tak dávna kresťanská minulosť ožíva na rušných uliciach islamského sveta.
Riziko večnej straty

Boh Otec a Boh Syn. Čo nám o nich hovorí Písmo? Jednota v pravde a láske. Hriech a nedôvera. Pokušenie a hriech v záhrade Eden. Aký hriech spáchala Eva? Čo mu predchádzalo? Vernosť a láska k žene v protiklade vernosti a láske k Bohu. Túžba vyvýšiť sa na úrveň Boha a satanove klamstvá. Čo nám ako kresťanom hrozí a pred čím nás Písmo varuje v súvislosti s dôverou v Neho?
Veľký príbeh - Hľadanie podstaty

V diskusnej relácii „K podstate“ si moderátor Geoff Yulden pozýva do štúdia teológov, učiteľov, umelcov a podrobnejšie sa venujú témam zachyteným v dokumentárnom seriáli Hľadanie 2. Spoločne hľadajú východiská uprostred stále sa prehlbujúcich kríz, tých, ktoré zúria okolo nás, aj v nás. „Kam speje svet v 21. storočí?“, „Prečo musí tak veľa ľudí trpieť?“ či „Čo bude po smrti?“. Ich odpovede vychádzajú z vlastných skúsenosti, zo skúsenosti druhých ľudí a z osobného poznania Boha a Božieho slova.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one