Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi a môžeme sa stretnúť na skype. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (71 | 14%)
Babylon (13 | 3%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 5%)
Doba konca (62 | 12%)
Ekumenizmus (12 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (14 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 4%)
Odev a ozdoby (12 | 2%)
Potopa (18 | 4%)
Proroctvá (14 | 3%)
Sekty (4 | 1%)
Tajné spoločnosti (13 | 3%)
Veda a viera (32 | 6%)
Zdravie (14 | 3%)
Životné skúsenosti (51 | 10%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013
Money 4.jpg
" A v lakomstve vymyslenými rečami budú vami kupčiť ... "
2 Petrova 2:3
 
Kenneth Hagin
"Si takou istou inkarnáciou Boha ako bol Ježiš Kristus.. veriaci je takou istou inkarnáciou ako bol Ježiš z Nazareta"
Word Of Faith, December, 1980, pg 14

"Zastavili ste sa niekedy a uvažovali o tom, čo to znamená mať vieru vo svoju vlastnú vieru? Boh očividne mal vieru vo svoju vieru, lebo prehovoril slová viery, a tá sa uskutočnila ... Inými slovami, mať vieru vo svoje vlastné slová znamená mať vieru vo svoju vieru. Práve toto sa musíte naučiť, aby ste niečo získali od Boha: mať vieru vo svoju vieru."
Having Faith in Your Faith. Tulsa, Oklahoma, Faith Library 1980, s. 4-5.

"Keď Adam padol do hriechu stratil božskú prirodzenosť a zobral na seba prirodzenosť satana."

 
Kenneth Copeland

"Najväčším zlyhancom v biblii je Boh"
"Prvý hriech v raji bol kvôli desiatku"
"Viera je sila a sila viery je vypustená našimi slovami"
"Dôvod prečo Boh stvoril Adama bola Jeho túžba reprodukovať sa"
"Adam bol Boh zjavený v tele"
"Keď Adam padol do hriechu stratil božskú prirodzenosť a zobral na seba prirodzenosť satana."
"Ty nemáš Boha v sebe, ty si jedným (bohom)"
"Prečo Ježiš otvorene neprehlásil o sebe, že je Boh počas jeho 33 rokov na zemi? Z jedného dôvodu. Neprišiel na zem ako Boh, prišiel ako človek"


Derek Prince

Choroba / zdravie: „pre každého veriaceho je zaistené úplné uzdravenie skrze kríž…pretože On sám niesol naše bolesti a choroby“ (Prince D., Dílo kříže)

Chudoba / bohatstvo: „bol učinený zlorečenstvom chudoby. On to tak vyprázdnil. Pre koho? Pre nás! Opakom chudoby je potom blahobyt, bohatstvo, hojnosť… Kde ostáva miesto pre chudobu? Nikde!“
(Derek Prince, Dílo kříže) 
 

Creflo Dollar

"Kresťania musia zbohatnúť pred príchodom Ježiša"
"Vy ste malí bohovia."
"Desiatok je kľúčom ku kráľovskému zmocneniu a k získaniu požehnania."David Yongii Cho

"Kresťan vytvára prítomnosť Ježiša svojimi ústami a jazykom. Ježiš je viazaný tvojimi slovami"
(The Fourth Dimension, Vol.1 1979, p. 83)
„Hovoreným slovom vytvárame náš vesmír okolností“
(Solving Life's Problems, p. 51)
„Prostredníctvom vizualizácie a snívania môžete inkubovať svoju budúcnosť a rodiť výsledky“
(The Fourth Dimension, p. 44)
 

John G. Lake

„My nechceme choroby. My chceme byť bohovia.“
„Ježiš chce, aby sme žili s postojom bohov vo svete.“
„Božia moc, Duch Svätý je Duchom nadvlády. Človeka robí bohom.“
„Chcem, aby ste počuli, čo povedal Ježiš o sebe. Boh bol v Kristovi, nie? Inkarnáciou (stelesnením). Boh je vo vás jednou inkarnáciou, stelesnením , ak ste sa znovuzrodili. Ste inkarnáciou.“
„Božím zámerom cez Ježiša Krista je urobiť prirodzenosť človeka božskou.“
Zdroj: John G. Lake: His Life His Sermons, His Boldness of Faith, Kenneth Copeland Publications, 1995

 
Frederick Price
"Ježiš bol bohatý a stal sa nám v tom príkladom"
 
John Avanzini a Benny Hinn
"Ježiš bol boháčom a nosil značkové veci"

 
Zoznam kazateľov Hnutia Viery

Ernest Angley, John Bevere, Markus Bishop, Juanita Bynum, Morris Cerullo, Kim Clement, Kenneth Copeland, Paul Crouch, Creflo Dollar, Jesse Duplantis, Kenneth Hagin, Marilyn Hickey, Benny Hinn, Rodney Howard-Browne, Larry Huch, T.D. Jakes, Bishop Eddie L. Long, Clarence McClendon, Joyce Meyer, Myles Munroe, Steve Munsey, Mike Murdock, Joel Osteen, Rod Parsley, Peter Popoff, Fred Price, Joseph Prince, Oral Roberts, R.W. Shambach, Robert Schuller, Karl Strader, Robert Tilton, Paula White, Ed Young, David Yonggi Cho
 
Hrabivost
 
Falešní učitelé se zajímají především o jednu věc: jak vydělat peníze. Využívají důvěřivé lidi a používají jejich náboženství jako „plášť své chtivosti“ (1Te 2,5). Pán Ježíš byl chudý a stejně tak i apoštolé; naopak se vydali do služby druhým lidem. Tito falešní proroci jsou ve své době hmotně bohatí. „Předáci soudí za úplatek, kněží učí za peníze, proroci věští za stříbro, a pak spoléhají na Hospodina se slovy: Což není Hospodin uprostřed nás?“ (Mi 3,11 SP). Kdo pracuje, jistě si zaslouží mzdu (L 10,7), ale jeho motivy služby by měly přesahovat rozměr finanční odměny. Často se říká, že nemorálnost, láska k penězům a pýcha zničí mnoho lidí.

O falešných učitelích platily všechny tři věci! Používají „úlisná slova“ a stejně tak vedou i „řeči prázdné a nabubřelé“ (2Pt 2,18), aby uchvátili a ovlivnili své oběti. Hříšníkům pochlebují a říkají jim to, co posiluje jejich ego a věci, které chtějí slyšet (viz kontrast v 1Te 2,5). Dovedou podrbat svědění uší lidí, kteří odmítají pravdu Bible a obrátili se k výmyslům (2Tm 4,1-4). Náboženství může být skvělý nástroj, jak využít slabé lidi a tito falešní učitelé používají právě náboženství, aby dostali, co chtějí. Nejsou služebníci, jsou obchodníci.
 
Pravý služebník Ježíše Krista nemá co skrývat: jeho život i služba jsou otevřené knihy. Zvěstuje pravdu v lásce a nepřekrucuje Písmo, aby podepřel své sobecké myšlenky. Nelichotí bohatým a neslouží jen proto, aby dostal peníze. Pravého služebníka popisuje Pavel v 2K 4,2: „Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě, ani nefalšujeme slovo Boží, ale činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí“.
 
Warren Wiersbe

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one