Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013
Churches-Together.jpg
Ekumenický dom klamstva má mnoho okien. Nasledujúce zistenie spája ekumenické hnutie  Rímskokatolíckej cirkvi s ekumenickým charizmatickým hnutím. Keby nebolo kardinála Suenensa, do Katolíckej cirkvi by nikdy neprenikla charizmatická obnova. Keď k tomu došlo, poprední predstavitelia letničných cirkví, protestantských charizmatikov a Katolíckej cirkvi cítili potrebu spojiť tieto tri prúdy obnovy formálnejším spôsobom. Išlo o najväčšie a najrozsiahlejšie zhromaždenie „veriacich pokrstených Duchom“ v moderných dejinách, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 50 000 zaregistrovaných účastníkov. Konferencia o charizmatickej obnove v Kansas City v roku 1977, na ktorej sa zúčastnil kardinál Suenens ako pápežský vyslanec, bola najväčším a najrozsiahlejším ekumenickým zhromaždením v dejinách amerického kresťanstva. Takmer polovicu účastníkov tvorili rímski katolíci. Táto nová skupina charizmatikov nebola separatistická, ale skôr reformná.[1][2]
Ako uvádza Dave Hunt, šedou eminenciou charizmatického hnutia bol kardinál Leon Joseph Suenens (1904-1996), ktorý ho tiež použil na podporu ekumenických cieľov Ríma. 

V roku 1976 mu bola udelená ekumenická  Templetonova cena za pokrok v náboženstve a dostal osobitné poverenie, aby dohliadal na celosvetové charizmatické „hnutie obnovy“ v Katolíckej cirkvi, pričom túto jeho úlohu opäť potvrdil Ján Pavol II.

Kardinál mal veľký vplyv v Generálnej rade, ktorú na začiatku 70. rokov minulého storočia vytvorili vedúci predstavitelia Pastierskeho hnutia a protestantskí a katolícki charizmatickí vodcovia. V tejto Generálnej rade kardinál Suenens predložil návrh alternatívneho postupu.[3] Domnieval sa, že keď sa dosiahne duchovné spoločenstvo, napokon vznikne fyzická jednota. [4] Rada následne celé roky usmerňovala ekumenické charizmatické hnutie zo zákulisia. Zo zápisnice z jej zasadnutia konaného od mája do júna 1977 vyplýva, že s kardinálom Suenensom bol uzavretý „zmluvný vzťah“, ktorý zahŕňal: 
"Ako Rada sa zaväzujeme spolupracovať s kardinálom na obnove a jednote kresťanského ľudu a svetovej evanjelizácii v projektoch, ktoré budú vzájomne schválené. Kardinál a Rada v každom projekte vzájomne rozhodnú o vedení, riadení a spôsobe fungovania vzhľadom na požiadavky danej situácie."
Dave Hunt ďalej uvádza: „Svetová evanjelizácia“ so Suenensom? Aké naivné! Kardinál Suenens v roku 1974 usporiadal a svojím prejavom otvoril Druhú svetovú konferenciu o náboženstve a mieri v belgickom Leuvene, ktorú požehnal pápež Pavol VI. Delegátov osobitne zaujala významná úloha náboženskej jednoty pri vytvorení budúcej svetovej vlády. Stále sa volalo po „novom svetovom poriadku“. V leuvenskej deklarácii pod katolíckym vedením sa konštatovalo:
"Budhisti, kresťania, konfucianisti, hinduisti, džinisti, židia, moslimovia, šintoisti, sikhovia, zoroastriáni a mnohí ďalší sme sa tu usilovali počúvať ducha svojich rôznorodých a vážených náboženských tradícií… Zápasíme s hromadiacimi sa problémami, ktoré musia naše spoločnosti vyriešiť s cieľom nastoliť mier, spravodlivosť a zušľachťujúcu kvalitu života pre každého človeka a každý národ. Tešíme sa, že dlhé obdobie izolácie náboženstiev ľudstva spojenej s pýchou a dokonca aj predsudkami sa – ako dúfame – definitívne skončilo. Apelujeme na náboženské spoločenstvá sveta, aby si osvojili postoj svetového občianstva…[5]"

Príklady kompromisov

Kathryn Kuhlman najradšej viedla svoje bohoslužby za účasti katolíckych kňazov. Jej osobný tajomník napísal:
"Nič nenadchlo Kathryn viac ako to, že za ňou sedelo tridsať či štyridsať katolíckych duchovných, kým viedla bohoslužbu, najmä ak mali na sebe kňazské koláriky alebo aj reverendy. V istom zmysle sa zdalo, že vďaka nim bolo to, čo robila, autentické a pomáhalo to vytvoriť správnu atmosféru dôvery a porozumenia, ktorá mala pre službu uzdravovania veľký význam."
(Dcéra osudu, s. 221.)
 
Benny Hinn je tiež prepojený s Katolíckou cirkvou a bol pozvaný na súkromnú audienciu u pápeža Jána Pavla II. vo Vatikáne.
 

Opätovné zjednotenie

Vatikán už dlho používa klamstvo na zlákanie protestantských „odlúčených bratov“ späť do stáda, pričom však chce zjednotiť všetky náboženstvá pod vedením Ríma, ako sa uvádza v kapitole 17 Zjavenia. Prostriedky a motívy tohto konania sú už dávno súčasťou slobodomurárstva. Ako Dr. Cathy Burns uvádza vo svojej knihe Billy Graham a jeho priatelia, kardinál Suenens bol slobodomurár.

Na tomto opätovnom rozmachu hnutia jazykov je zaujímavé, že ho celý čas podporujú a usmerňujú tak slobodomurári, ako aj jezuitskí kňazi. Keď boli členovia Rímskokatolíckej cirkvi pokrstení v Duchu svätom, neodišli z Katolíckej cirkvi, ale ich to len utvrdilo v ich viere. Suenens uviedol:
"Odkedy som mal túto [charizmatickú] skúsenosť, moja vernosť Svätému otcovi ako Zástupcovi Krista vo svete sa zväčšila a posilnila. Moja úcta k Márii ako spoluvykupiteľke a sprostredkovateľke mojej spásy bola potvrdená. Moje vnímanie omše ako Kristovej obety sa ešte posilnilo." 

 
 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one