Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi a môžeme sa stretnúť na skype. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (71 | 14%)
Babylon (13 | 3%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 5%)
Doba konca (62 | 12%)
Ekumenizmus (12 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Odev a ozdoby (13 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Proroctvá (14 | 3%)
Sekty (6 | 1%)
Tajné spoločnosti (14 | 3%)
Veda a viera (32 | 6%)
Zdravie (14 | 3%)
Životné skúsenosti (51 | 10%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Modlitby a básne

Biblia uvádza mnoho príkladov toho, ako ľudia čestne vyjadrujú na modlitbe svoje pocity (Ž 77,7-10; 137,9; 139,19-22). Je zaujímavé, že najdlhšia kniha Biblie, kniha Žalmov, je vlastne zbierka modlitieb. Tieto modlitby majú nesmiernu hĺbku, vyjadrujú celé spektrum ľudských emócií, radosť i zúfalstvo, nesmierne blaho i úplnú biedu.
a-thoughtfull-pen-writing-3647581-2560-1702.jpg

František z Assisi

Ó, Pane, učiň ma, prosím, nástrojom svojho pokoja,
aby som miloval, kde sa ľudia nenávidia,
aby som odpúšťal, kde človeka urážajú,
aby som spájal, kde sú spory a nedorozumenia,
aby som vzbudzoval nádej tam, kde vládne temnota a malomyseľnosť,
aby som prinášal radosť tam, kde prebýva žiaľ.

Ó, Pane, odním odo mňa všetko, čo je moje.
Daj, nech sa usilujem,
nie aby som bol utešený, ale sám utešoval,
nie aby som bol chápaný, ale sám chápal,
nie aby som bol milovaný, ale sám miloval,
lebo ten, kto obetuje, prijíma,
ten, kto odpúšťa, tomu bude odpustené,
kto tu umiera, prebudí sa k večnému životu.

Amen.


Modlitba Mojžiša, Božieho muža

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.
Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky.
Človeka vraciaš do prachu a hovoríš: "Vráťte sa, synovia človeka!"
Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.
Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; sú ako bylina v rozpuku: ráno kvitne a rastie, večer vädne a usychá.
Hynieme vskutku pre tvoj hnev a desí nás tvoje rozhorčenie.
Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak a pred jas svojej tváre naše tajné chyby.
V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni a naše roky plynú ako vzdych
Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov a ak sme pri sile, osemdesiat. No zväčša sú len trápením a trýzňou, ubiehajú rýchlo a my odlietame.
Kto pozná silu tvojho hnevu a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie?
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.
Hneď zrána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.
Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, za roky, keď sme okusovali nešťastie.
Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom a ich deťom tvoja nádhera.
Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!
 
List.jpg

Modlitba utláčaného, ktorý v súžení prednáša Pánovi svoje žiale

Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe.
Neskrývaj svoju tvár predo mnou; v deň môjho súženia nakloň ku mne svoj sluch. Kedykoľvek ťa budem vzývať, čím skôr ma vypočuj.
Lebo moje dni sa tratia ako dym a kosti mám rozpálené sťa pahreba.
Moje srdce je zdeptané ako tráva a vysychá, takže zabúdam jesť svoj chlieb.
Od samého náreku som iba kosť a koža.
Som ako pelikán na púšti, ako kuvik uprostred zrúcanín.
Nemôžem spať a som ako osamelý vrabec na streche.
Moji nepriatelia ma potupujú každý deň, preklínajú ma tí, čo zúria proti mne.
Veď popol jedávam ako chlieb a nápoj miešam so slzami; to pre tvoj hnev a výčitky, lebo ty si ma najprv vyzdvihol a potom odsotil.
Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa, a ja schnem sťa tráva.
Ale ty, Pane, trváš večne a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie.
Vstaň a zľutuj sa nad Sionom, lebo už je čas, aby si sa nad ním zľutoval, lebo už je tu ten čas.
Veď tvoji služobníci milujú jeho kamene a ľútostia nad jeho troskami.
Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania a tvojej slávy všetci zemskí králi; lebo Pán vystaví Sion a zjaví sa vo svojej sláve.
Zhliadne na modlitbu núdznych a nepohrdne ich prosbami.
Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce a obnovený ľud oslávi Pána. Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne a z nebies pozerá na zem; čuje nárek zajatých a odsúdeným na smrť vracia slobodu, aby na Sione hlásali meno Pánovo a v Jeruzaleme jeho slávu, keď sa tam zídu vospolok národy a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi.
Cestou mi sily podlomil a skrátil moje dni. Hovorím: "Bože môj, neber ma v polovici mojich dní; tvoje roky trvajú z pokolenia na pokolenie.
Na začiatku si stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk.
Ony sa pominú, ale ty zostaneš; rozpadnú sa sťa odev, vymeníš ich ako rúcho a zmenia sa.
Ale ty ostávaš vždy ten istý a tvoje roky sú bez konca.
Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí a ich potomstvo bude pevné pred tebou."
 
Modlitba.JPG
Modlitba za dobrú voľbu manžela, manželky

Bože, nebeský Otče, ty víš, že se snažím najít své místo v životě.
Jestliže mě voláš do manželství, prosím tě: osvěť mě, abych rozvážně usuzoval a správně se rozhodoval.
Ať nehledím na krásu, na bohatství nebo na jiné hmotné výhody.
Ať raději přihlížím ke zdraví duše i těla, ale především ať hledám oddanost Bohu a ušlechtilost srdce.
Nedopusť, aby v mém budoucím manželství byla ohrožena moje víra a spása mých dětí.
Bože, žehnej nám dvěma, i když se snad ještě neznáme.
Přeješ-li si, abychom jednou byli svoji, veď nás už nyní po svých cestách.
Modlitba zasnúbených

Otče, máme se navzájem rádi.
Připravujeme se, abychom si udělili svátost manželství.
Děkujeme ti, že jsi nás stvořil jednoho pro druhého a dal nám, abychom se našli.
Dej nám, ať vzájemně a pravdivě poznáváme své přednosti a oceňujeme je, ale ať poznáme i své nedostatky a vyrovnáváme se s nimi.
Ať se zodpovědně rozhodneme, zda se chceme jeden druhému darovat a jeden druhého přijímat po celý život.
Dej nám dar sebeovládání, ať dojdeme k manželství v čistotě.


Modlitba manželov

Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jím udržovali život lidského pokolení, vzájemně si pomáhali a radovali se ze své lásky.
Prosíme tě tedy, ať spolu opravdu žijeme v lásce, v trpělivosti a pokoji a zachováme si věrnost.
Posiluj nás, abychom své děti vychovali ve víře a v kázni a aby jim byl náš manželský vztah dobrým příkladem pro život.
Pomáhej nám snášet trpělivě nesnáze života. Žehnej našim úmyslům a pracím. Pomáhej nám, ať ve všem dobrém i zlém stojíme při sobě a spolu kráčíme cestou k nebi.
 
modlitby-csl-slov4.gif.png
Otčenáš

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja,
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
A neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého,
lebo Tvoje je kráľovstvo a moc,
i sláva na veky vekov. Amen.
modlitba_za_chorych.jpg
Modlitba k Najvyššiemu

Všemohúci, najsvätejší, najvyšší a zvrchovaný Bože,
všetko dobro, najvyššie dobro, dokonalé dobro,
ty jediný si dobrý, tebe vzdávame všetku chválu,
všetku slávu, všetku vďaku, všetku česť,
všetko dobrorečenie a všetko dobré.
Staň sa! Staň sa! Amen.
Modlitba poďakovania Bohu

Aleluja. Chvála Ti, Pane.
Milujem Ťa Pane, lebo si vypočul môj prosebný hlas, lebo svoj si sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.
Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia, keď som sa ocitol v súžení a trápení, vzýval som meno Pánovo: "Pane, zachráň môj život!"
Milostivý a spravodlivý je Pán, náš Boh sa zľutúva.
Pane, Ty ochraňuješ maličkých; pomohol si mi, keď som bol v biede.
Znova sa, duša moja, upokoj, lebo Pán ti dobre urobil, lebo môj život zachránil od smrti, moje oči od sĺz a moje nohy pred pádom.
Pane, som tvoj sluha, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
Ty si mi putá rozviazal: obetu chvály ti prinesiem.


Dávidova modlitba

Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, lebo som biedny a chudobný.
Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný; zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.
Zmiluj sa, Pane, nado mnou, veď k tebe volám deň čo deň.
Obveseľ, Pane, svojho sluhu, veď k tebe dvíham svoju dušu.
Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.
Pane, počuj moju modlitbu, všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.
V deň svojho súženia volám k tebe, lebo ty ma vyslyšíš.
Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, a nič sa nevyrovná tvojim dielam.
Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe a budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať.
Lebo si veľký a robíš zázraky, iba ty si Boh.
Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom.
Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, a tvoje meno oslavovať naveky;
Veď si bol ku mne veľmi milostivý a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.
Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život; nechceli ťa mať pred očami.
No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný.
Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou; daj silu svojmu služobníkovi, zachráň syna svojej služobnice.
Nech som dôkazom tvojej dobroty, aby moji nenávistníci s hanbou videli, že ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil.
 
18505577_356922876.jpg
Modlitba na každý deň

Nauč nás, Pane, vidět tvé stvořitelské dílo,
nauč nás vnímat krásu květin i zpěv ptáků,
nauč nás s pokorou přijímat tvé dary,
které nám ve své milosti denně uděluješ,
aniž bychom za ně poděkovali...
Nauč nás radovat se z každého nového dne,
ze záře ranního slunce, ze třpytu hvězd i ranní rosy,
ze zpěvu ptáků i krásy květin.
Dej, abychom v pokoře přijímali dobré i zlé,
abychom bez reptání dovedli přijmout
i kalich hořkosti.
Naplň naše srdce vděčností za každý den
a nauč nás počítat naše dny a odpusť nám naše hříchy
a ve svém nekonečném milosrdenství
neuchovávej v paměti, čím jsme se provinili.
Stůj při nás v každé vteřině našeho života
a veď naše kroky po cestách pravdy,
spravedlnosti, pokory, víry a lásky.
Neboť ty jediný jsi skála jistoty.
Ty jediný jsi kotva naděje.
Ty jediný jsi jistota lásky.
 
Drahý Otče, děkuji ti za tvou lásku a prosím, abys zapsal zákon do mého srdce

Můj milý Otče, jsi tak úžasný, laskavý, soucitný a trpělivý a duše má po Tobě touží. Ráno, když se vzbudím, mé myšlenky patří Tobě a přeji si, aby to tak zůstalo celý den. Chci se podřídit Tvé svaté vůli, protože vím, že je dobrá a že to je ta jediná správná cesta. Ať mne potká dobré či zlé, vždy chci věřit, že mne máš ve svých rukou a i to zlé využiješ k tomu, abych vešla k tobě do Tvého království. S velkou úzkostí má duše doufá, že se postaráš o to, abychom se brzy viděli a byli již stále spolu. Není v mých silách být dobrým a svatým člověkem, tak jak by sis přál, prosím, postarej se o to Ty. Přeměň můj charakter svým Duchem Svatým, a i když vím, že výchova často bolí, učiň, prosím, vše potřebné, abych byla pokorná a plná lásky jako Tvůj Syn Ježíš Kristus.

Ježíš Kristus, který sdílel Tvou podstatu a je Tvým Božským Synem, nám ukázal na svém ponížení, jak moc nás miluješ a jak moc je svatý Tvůj zákon. On, který byl Bohem, neváhal opustit toto své postavení, ponížit se a stát se člověkem. Je nepředstavitelné pomyslet, že Bůh byl ochoten omezit se na lidské tělo a snášet tak pokoření a lidskou bídu v hříchem zkaženém světě. Ale Ježíš šel ve svém ponížení ještě dále. Nejen, že se stal člověkem, ale ještě k tomu tím nejchudším a nejponíženějším.

Snášel bídu, neměl svůj vlastní dům ani zázemí. Zažíval posměšky, nepochopení, dovolil, aby Ho jeho vlastní lidé spoutali, mučili a ukřižovali, přestože mohl kdykoli zasáhnout, sestoupit z kříže a svou Božskou moc prokázat. A to vše musel Ježíš Kristus podstoupit pro nás a pro naplnění Tvého svatého zákona, na kterém stojí Tvá vláda v celém vesmíru i nebesích. Tvá vláda je vláda lásky a uvědomuji si, že svatý zákon je vyjádřením této lásky, a proto nemůže být, jak řekl Ježíš, ani čárka zrušena.

Tak moc je Tvůj zákon důležitý pro soulad všech stvořených bytostí a láskyplný chod nebes, že jsi nezměnil jediné písmenko, abys ušetřil svého vlastního Syna od tohoto utrpení a muk. Nesmírně Ti děkuji za oběť Tvého Syna, při které jsi i Ty, Otče, musel trpět nevyslovitelná Otcovská muka. Muka, která si umí představit jen rodič, kterému zabíjejí dítě. A ani to ne, protože Ty jsi mohl zasáhnout, mohl jsi to vše ukončit, ale pro lásku ke všem stvořeným bytostem jsi to neudělal. Tolik sebezapření, tolik lásky!

Děkuji Ti, Pane Ježíši, za to, co jsi pro mne vykonal a podstoupil. Toužím Ti vzdát chválu a vyjádřit vděčnost. Toužím o Tobě hovořit a zpívat Ti. Chci Tě mít stále ve své mysli a stále si tuto Tvou oběť a ponížení připomínat a zvláště tehdy, kdykoli bych se chtěla sama povyšovat. Chci být teď již jen s Tebou, chci Ti sloužit, chci být jako Ty. Chci vyvyšovat to jediné jméno Ježíš. A proto Tě moc prosím, aby Tvá krev smyla všechny mé hříchy a dala mi milost být znovu Tvým dítětem.

Aby Tvá krev, která se prolila za nás všechny, očistila a obmyla můj charakter a učinila mne čistou před Tvou tváří. Sešli, prosím, svého Svatého Ducha, který vepíše Tvůj svatý zákon do mého srdce, tak jak jsi zaslíbil, aby moje vlastnosti mohly být stále bližší lásce Ježíšově. Sešli prosím svého Ducha, který posílí mou víru a přemění můj charakter k Tvému obrazu. To ve mně můžeš učinit jen Ty. Toužím, abych Tě již nezarmucovala, abych Ti již dále svým přestupováním zákona nedělala bolest. Prosím, postarej se svým Duchem o to. Obviňuj mé svědomí, dávej mi pokoru a doveď mne k sobě do svého království.


Prosím, aby mi Tvůj Duch svatý pomohl mít vždy v srdci Tvá slova lásky pronesená Bohem k Mojžíšovi i Ježíšem Kristem (5Moj 6,5:10,12: Mat 22,37) „Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, ze vší duše své, a ze vší mysli své" a abych je naplnila v Tvých prvních čtyřech přikázáních Svatého Desatera.

1. Prosím, abych vždy měla jen Tebe jako svého jediného milujícího Boha a abych vždy věděla, že jen v Ježíši Kristu je naděje, sláva, i veškerá moc. Abych věděla, že jediné jméno, které je hodno slávy a uctívání, je Ježíš Kristus a vše jiné je faleš. Abych nikdy nevyvyšovala své vlastní JÁ a nedávala ho na Tvé místo, abych nikdy nevzhlížela k druhým lidem a nikdy nepřijímala falešná náboženství.

2. Prosím, abych nikdy nevzhlížela k obrazům a soškám, abych nikdy neuctívala přírodu a nic, co je stvořené. Prosím, abys mi pomohl vzdát se všech závislostí, zvyků, které jsou pro mě modlou. Prosím, abych nikdy nedávala na první místo své záliby, své zájmy, abych se nikdy neklaněla nikomu a neuctívala nikoho, krom Tebe, protože jen Ty jsi hoden chvály a úcty.

3. Pomoz mi, prosím, abych o Tobě hovořila vždy s úctou a uvědomovala si Tvoji nesmírnou moc a slávu. Abych v hrůze, úctě, obdivu i lásce vyslovovala Tvé svaté jméno a uvědomovala si, že i svatí andělé skrývají svou tvář v Tvé přítomnosti. Pomoz mi, abych nikdy zbytečně nebo křivě nepřísahala. Pomoz mi také, abych Tvé jméno nikdy nezneucťovala svým chováním.

4. Otče a drahý Ježíši, tento sedmý sobotní den sis vyhradil jen pro mne a pro své věrné ovečky. Nesmírně Ti děkuji za čas, který mi věnuješ. Prosím, abys mi pomohl být v myšlenkách stále s Tebou a čerpat tu zvláštní dávku Tvého požehnání, kterou máš pro tento den připravenou. Připomínej mi, že Ty jsi můj Stvořitel a že tento den má stále připomínat Tebe jako Stvořitele celého světa. Pomáhej mi, prosím, chovat se jinak než ostatní dny, vzdát se svých zálib, svých cest, své práce, světských myšlenek a s radostí se na sobotní den těšit. Těší mě, když můžu být více s Tebou, a naplňuje mě to radostí. Dej, aby jedinou motivací to vše dodržovat byla láska k Tobě. Připomínej mi také, že i v tento den mám být milosrdná k trpícím a nemocným a přinášet jim útěchu a úlevu.


Prosím, aby mi Tvůj Svatý Duch pomohl mít v srdci i slova (3Mojžíšova19,18: Mat 22, 39-40) „Milovati budeš bližního svého, jako sebe samého" a pomoz mi naplnit je v dalších šesti přikázáních Tvého Desatera.

5. Pomoz mi, prosím, pamatovat na to, že rodina byl jeden z prvních darů, který jsi lidem daroval v ráji, a dej mi více lásky a vděčnosti k mým rodičům. Připomínej mi, prosím, svým Duchem, že i Ježíš Kristus plní vůli svého Otce a že i já mám mít k rodičům vždy úctu a lásku.

6. Ježíš Kristus řekl, že každý, kdo nenávidí svého bratra je vražedlník, prosím Tě proto, pomoz mi svým Duchem cítit ke každému člověku lásku, cítit soucit a pomáhat druhým. Pomoz mi nezabíjet nejen úmyslně či svou nepozorností, ale i myšlenkou, slovem, či lhostejností. Pomoz mi, abych nezabíjela sama sebe alkoholem, drogami, špatným jídlem či jinými závislostmi. Pomoz mi, prosím, abych lidem hovořila o Tobě, protože když jim o Tvé nabídce záchrany neřeknu, jdou na zahynutí a je to, jako bych je zabila.

7. Drahý Otče, pomoz mi zůstat čistou nejen tělesně, ale i ve svých myšlenkách. Ty víš, jak je to v dnešní době těžké, kolik je svodů a příležitostí k nečistým myšlenkám i skutkům. Smyslné fotografie i filmy se na nás valí ze všech stran a jen Ty nám můžeš dát svým Duchem sílu ovládat a kontrolovat své myšlenky, které by jinak mohly být krůčkem k hříchu tělesnému. Pomoz mi také oblékat se tak, abych nebyla sama příčinou hříchu, a nevyhledávat zábavy, dvojsmyslnosti a flirtování, které by k tomuto hříchu vedly.

8. Prosím, abys mi pomohl být vždy poctivá a nikdy nevzít nic, co patří druhému. Pomoz mi, abych nikdy nevyužila nevědomosti či slabosti druhého ke svému prospěchu. Pomoz mi, abych vždy dokázala vrátit to, co patří Tobě, můj Bože, a byla věrná v dávání desátků a darů z toho, co jsi mi svěřil, a neokrádala tak Tebe svým sobectvím. Prosím, abych Tě neokrádala o čas a své síly, které mohu věnovat pro záchranu druhých.

9. Pomoz mi svým Duchem nikdy nelhat, ale mluvit vždy čestně a pravdivě. Pomoz mi nikdy neublížit druhému pomluvou a nevyhledávat chyby na druhých lidech. Pomoz mi mluvit vždy upřímně a ne lichotivě a dvojsmyslně. Pomoz mi nemlčet ke zlu, ale vždy poukázat na správnou cestu a nápravu.

10. Otče, zbav mne, prosím, závisti a všech sobeckých choutek, které jsou kořenem zla. Zbav mne chamtivosti a touhy po vlastním prospěchu. Zbav mne touhy po tělesných, materiálních a dočasných věcech, které zaujímají místo, které patří jen Tobě, a které Tě okrádají o lásku věnovanou Tobě. Zbav mne touhy po majetku, okázalosti, uznání světa, moci, požitkářství a žádostivosti.

Drahý pane Ježíši, děkuji Ti z celého srdce, že jsi mi dal svou milost, očistil mne od všeho hříchu a otevřel mi cestu do Tvého království, a to vše jen díky víře v Tebe a díky zásluze Tvé svaté prolité krve. Vím, že mé spasení podmiňuješ vírou, která se projevuje ve skutcích spravedlnosti, a proto z vděčnosti k Tobě, toužím vzdát se všech špatností, toužím se Ti více podobat, být pokorná a mít Tvůj zákon lásky ve svém srdci. Vím, že Ty mi k tomu dáš sílu svého Ducha Svatého, kterého jsi zaslíbil. Děkuji Ti a vzdávám Ti chválu i čest, protože jen Tobě náleží. Amen

21-27-zapis_prosim_svuj_zakon_do_meho_srdce_Stránka_1.jpg
21-27-zapis_prosim_svuj_zakon_do_meho_srdce_Stránka_2.jpg
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one