Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi a môžeme sa stretnúť na skype. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (71 | 14%)
Babylon (13 | 3%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 5%)
Doba konca (62 | 12%)
Ekumenizmus (12 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Odev a ozdoby (13 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Proroctvá (14 | 3%)
Sekty (6 | 1%)
Tajné spoločnosti (14 | 3%)
Veda a viera (32 | 6%)
Zdravie (14 | 3%)
Životné skúsenosti (51 | 10%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Pohanstvo vs kresťanstvo

"180" Movie - Hitler, judaizmus a kresťanstvo

Je potrat vraždou nenarodeného dieťaťa alebo predstavuje neodňateľné právo ženy zvoliť si, či bude alebo nebude matkou? Čo s deťmi počatými pri znásilnení alebo s tými, u ktorých je podľa lekárov riziko, že sa narodí postihnuté? Kedy je morálne opodstatnené zabiť nenarodené dieťa? Je možné počas niekoľkominútového rozhovoru úplne zmeniť pohľad človeka na interrupcie?
Budú ma blahoslaviť - Mária a jej uctievanie
 
Vtedy Mária prehovorila: "Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja."
Falošné kresťanstvo Rímskeho katolicizmu

" Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. 7 Iného evanjelia však niet. To iba niektorí robia medzi vami zmätok a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8 Ale keby sme my alebo aj anjel z neba hlásali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám hlásali — nech je prekliaty! "
1. Nasleduje Rímsko-Katolícka cirkev Bibliu?
2. Môžem spasenie získať iba prostredníctvom rímskokatolíckych sviatostí?
3. Čo je evanjelium rímskeho katolicizmu?
4. Boli základné myšlienky rímskokatolíckej cirkvi v priebehu storočí zásadne zmenené?
5. Je pápež neomylný? 6. Hovorí Biblia že autorita je Rímskokatolícka cirkev alebo Božie slovo?
7. Sú koncily rímskokatolíckej cirkvi vždy pravdivé a autoritatívne?
8. Prečo evanjelikálny kresťania konvertujú na rímskokatolícku?
9. Prečo rímskokatolícka cirkev zabíjala milióny pravých kresťanov v celej cirkevnej histórii?
10. A čo dokument "Katolíci a Evanjelikáli spoločne" (ECT) a ako sa tento dokument pokúša zničiť protestantskú reformáciu?
11. Je možné, že niektorí rímsky katolíci môžu byť skutočnými kresťanmi aj napriek tomu, že sú v rímskom náboženskom systéme?
12. Je rímsky katolicizmus satanským falzifikátom?
13. Ako vysvetlíte dokument ECT, ktorý presadzuje Bill Bright & Chuck Colson, ktorý vyzýva na zjednotenie Rámsko-katolíkov s evanjelikmi?
14. Existujú katolíci, ktorí tvrdia, že sú "znova narodenými" kresťanmi?
15. Existuje len jedna cesta, ako sa dostať do neba podľa Biblie?
16. Sú rímskokatolíci zatratený ich vlastnou cirkvou, ak odmietajú pravidlá a vyučovania rímskokatolíckej cirkvi, avšak stále zostávajú Rímsko-katolíci?
17. Prečo 70% rímskych katolíkov nesúhlasí s rímskokatolíckou doktrínou a dogmami, ale stále zostávajú rímsky katolíci? 18. A čo rímskokatolícke tradície, dogmy a koncily? Je katolícka rada dôležitejšia a autoritatívnejšia než pápež?
 
Halloween - sviatok mŕtvych
V dávnych dobách, takmer všetky kultúry slávili na konci októbra alebo začiatkom novembra Deň mŕtvych. Je to spôsob ako si prví ľudia pripomínali Noachovu potopu, ktorá pochovala svet koncom októbra alebo začiatkom novembra? Je Halloween pozostatkom tohto dňa? Aký je pôvod jeho okultnej symboliky? Mali by sme dovoliť našim deťom, aby sa obliekali ako čarodejnice, duchovia a kostry? Môže to byť škodlivé (ublížiť)?
 
Charizmatické cirkvi a kresťanské hudobné kapely

Charizmatické cirkvi a kresťanské hudobné kapely su novodobá popová forma náboženstva. Je to však v súlade s Písmom? Čo sa deje v týchto cirkvách a aký dopad to má na mládež?
Legendy o Santovi

Postava Santu je takmer celosvetovo považovaná za jednu z najstarších a najobľúbenejších legiend. Predstava veselého starého pána s vrecom hračiek riadiaceho svoje soby a spúšťajúceho sa komínmi je však relatívne nová. Tento sviatočný dokument ukazuje, že dnešný Santa Claus predstavuje zmes kultúr a tradícií spájaných s obdobím Vianoc. S rozšírením kresťanstva sa dráma o úplne prvých Vianociach rozprávalo každej nadchádzajúcej generácii.
Veľkorysosť troch mudrcov sa uchovala v tradičnom odovzdávaní darčekov. O 300 rokov neskôr sa legendy o venovaní darčekov presunuli na katolíckeho biskupa, svätého Mikuláša. Bezmála každá krajina oslavuje Vianoce iným spôsobom. V Španielsku deti píšu listy Magimu, pretože veria, že traja mudrci putujú cez Španielsko do Betlehema. V Taliansku je 6. januára darčekmi a púťami oslavovaná čarodejnica Befana. Vďaka starým, doširoka siahajúcim koreňom Santovho pôvodu teda existuje mnoho príbehov, nie iba jediný.
 
Mariansky kult

Sú zjavenia Márie od Boha alebo od niekoho iného? Kto sú a čo nám chcú povedať? Sú modlitby k Márii biblické? Sú videnia Márie pravé?
Pohanský pôvod Vianoc
Celý svet je pripravený na Vianoce. Bežný človek v spoločnosti sa ani nepozastaví a nepremýšla nad tým, čo vôbec ide spolu s rodinou oslavovať. Ovplyvnený médiami a tisíckami reklám po supermarketoch sa ženie ako ovečka bez pastiera za niečím, čo zachováva takmer celý svet. Je to krásny čas s rodinou a priateľmi? A čo iné dni? Položme si ale oprávnenú otázku: či tento sviatok skutočne slúži na pamiatku Kristových narodenín, alebo má úplne iné pozadie? Kto bol Nimród? Čo o ňom hovorí Biblia a kam až siahajú korene pokrsteného pohanstva?
 
Pravda vs Tradícia
 
Objavte pravdy Písma, ktoré sú tak hlboko zakopané dnešnými učeniami a výkladmi, ktoré nerozumejú času a kultúre, v ktorej žil Ježiš. Odkiaľ vzišlo uctievanie slnka, kult Babylóna, Veľká Noc, dušičky, Halloween atď? "Čo robíš odhaľuje to, komu slúžiš."
Vatikánske spiknutie: Sex, intrigy a kontá
 
Niekoľkokrát ocenený novinár Antony Thomas si vytvoril prístup k insiderom vo Vatikáne a z perspektívy účastníkov opisuje turbulencie počas Benediktovho pontifikátu. Je zrejmé, že jeho nástupca František bude čeliť mimoriadnym výzvam. Musí zreformovať mocnú a rozbujnenou byrokraciu vo Vatikáne, eliminovať korupciu a nastoliť nový smer pre celú katolícku cirkev a opäť sa čelom obrátiť k 1,2 miliarde veriacich.
Veľká noc

Pohanský Pesach. Kam siahajú korene Veľkej noci?
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one