Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?

NASA-found-alien-dust-that-might-explain-the-origin-of-universe.jpg
Dobrá hypotéza musí být schopná vysvětlit fakta. Ať už se jedná o objasnění toho, kdo mi z lednice vyndal a následně snědl puding a nebo o vysvětlení, kde se tady vlastně vzal náš vesmír. Daná hypotéza je tak dobrá, jak přesvědčivě dokáže vysvětlit naše pozorování. Může hypotéza existence Boha smysluplně zdůvodnit dnes vědou velmi dobře podloženou teorii, že náš vesmír měl počátek?

V zásadě existují minimálně dva velmi silné vědecké důvody pro přesvědčení, že náš vesmír měl počátek. Za prvé – podle dominující vědecké teorie povstala veškerá hmota, energie, prostor a dokonce i čas z nekonečně malého bodu, který explodoval. Postupem času docházelo k chladnutí a následném formování galaxií, hvězd, planet a podobně. Tento kosmologický model, který je dnes podpořen mnoha důkazy a přijímán velkou většinou expertů ukazuje na to, že vesmír není věčný, ale měl počátek před určitým konkrétním časem v minulosti.

Za druhé – zákon entropie, (jinak také druhý zákon termodinamiky) poskytuje další velmi přesvědčivý důvod věřit, že vesmír měl počátek. Tento velmi dobře etablovaný princip mimo jiné ukazuje, že se použitelná energie ve vesmíru vytrácí a že tak vše směřuje k vyrovnání pohybových energií molekul (tepelná smrt – vše ve vesmíru bude mít stejnou teplotu). To bude v praxi samozřejmě znamenat ustání veškeré fyzické aktivity. Co z toho vyplývá? Kdyby byl vesmír v minulosti věčný, tato situace maximální entropie by již z logiky věci nutně dávno nastala. Princip entropie nám tím (stejně jako model velkého třesku) jasně ukazuje, že náš vesmír existuje jenom konkrétní konečný časový úsek.

Ve světle přesvědčivých vědeckých důkazů, že vesmír měl počátek, je dnes více než kdy dříve aktuální otázka vyslovená velkým německým matematikem a filozofem Gottfriedem Leibnizem (1646-1716), který se ptá: „proč existuje spíše něco, než nic"? A opravdu – proč? Když máme tolik důvodů se domnívat, že vesmír měl před konečným časem v minulosti svůj počátek, je třeba se postavit přesvědčivé logice kosmologického argumentu zvaného Kalám.


Tento zní takto:

1. Vše co má počátek, má i příčinu
2. Vesmír měl počátek
3. Proto má vesmír příčinu


Když uvážíme podstatu našeho vesmíru, je velmi logické uzavřít, že jeho příčina (nebo stvořitel) musela být transcendentní, nezapříčiněná, věčná a neměnná. (jakákoliv příčina, která by neměla tyto charakteristiky by sama potřebovala jinou příčinu ze stejného důvodu z jakého ji potřebuji tento náš vesmír). Musela by být také osobní (musela se rozhodnout stvořit, jinak by vesmír musel existovat tak dlouho jako jeho příčina). Taková bytost skvěle odpovídá v Bibli vykreslenému Bohu, výrazně méně ale bohům ostatních náboženských systémů.

Podívejme se teď na to, jestli existují jiné alternativní způsoby, jak počátek vesmíru vysvětlit bez potřeby odkazovat se k nějakému božskému tvůrci. K mání jsou následující:

 

1.) Vesmír stvořil sám sebe

Toto je vysoce iracionální hypotéza. Aby mohl vesmír stvořit sám sebe, musel by existovat před tím, než existoval začal. To je však samozřejmě mimořádně absurdní. Logika nám říká, že nic nemůže ve stejnou chvíli a stejným způsobem existovat a zároveň neexistovat.


2.) Vesmír povstal ničím a z ničeho

Tento koncept je podobně nesmyslný jako ten předchozí. Nic nemůže být odvozeno z absolutní nicoty (tj. žádná energie, žádná hmota, žádná síla, žádná mysl, žádný rozum apod.). Následek nemůže být větší než příčina, přičemž v tomto konkrétním případě má být příčinou čisté NIC. Staré pravidlo vědců a filozofů „ex nihilo nihil fit" (z ničeho nemůže vzniknout něco) dává perfektní smysl. Kdybychom chtěli tvrdit cokoliv jiného, museli bychom porušit jeden z těch úplně nejzákladnějších principů vědeckého bádání – kauzalitu.


3.) Multivesmíry

Třetím vysvětlením, ke kterému se někteří uchylují je kvazivědecká představa o možnosti existence paralelních vesmírů. Postuluje se zde jakýsi zatím neznámý věčný fyzikální mechanismus, který zapřičiňuje, že vznikají stále nové a nové vesmíry – jako když se v hrnci s vařící vodou ze dna vyvalují bubliny. Určitě zajímavá představa – problém s ní je nicméně v tom, že (už z logiky věci) není jakkoliv ověřitelná. Není postavená na žádných pozorovatelných datech, ale pouze na teoretických spekulacích. Jakožto vysoce spekulativní a nefalzifikovatelná hypotéza tak nemůže idea multivesmírů představovat žádnou životaschopnou alternativu k velmi dobře podložené tezi o tom, že vesmír měl počátek.


4.) Východní představy

Čtvrtou možností je zvažovat východní náboženské představy. Ty lze ale poměrně jednoduše odmítnout, protože jsou nekoherentní a neodpovídají nejlepším vědeckým důkazům vztahujícím se k vzniku vesmíru. Určité směry v hinduismu například přímo popírají existenci fyzického vesmíru.

Když se vrátíme k možnosti, že Bůh je osobní příčinná síla za naším vesmírem, všimněme si, že vědecké důkazy pro počátek vesmíru skvěle odpovídají učení Bible, totiž že: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi". (Gen 1:1). Křesťanská doktrína „creatio ex nihilo" učí, že před počátkem naší reality nebylo nic jiného než Bůh (nekonečný, věčný, osobní duch) a že tento Bůh skrze svou nesmírnou modrost a nekonečnou moc stvořil veškerý vesmír (všechnu hmotu, energii, čas a prostor). Stalo se tak z ničeho (tzn. bez použití jakékoliv preexistující substance). Tento Bůh zároveň veškerou stvořenou realitu sekundu za sekundou udržuje v bytí (Řím 4:17, Kol. 1:16-17, Žid. 11:3). Bůh Bible je transcendentním Stvořitelem vesmíru a zároveň tím, kdo jej udržuje. Je nezbytným metafyzickým vysvětlením existence podmíněného (zapříčeněného a závislého) vesmíru.
 

Tento materiál publikován se souhlasem www.rozumnavira.cz.

                                                                                                                                                 


 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one