Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Vyjímečná tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy?

richard_dawkins_2.jpg

Ateisté mají tento manévr v oblibě. Prezentuješ nějakou nezvyklou myšlenku? Dobrá, v pořádku, dolož ji ale mimořádně působivými důkazy. Tato oblíbená mantra jim umožňuje elegantně odbýt leckteré z racionálních vodítek k podpoření rozmanitých konceptů týkajících se třeba Boha, Ježíše nebo Bible. Připouštím, že na té myšlence ve světě plném podvodníků něco je. Je mylná.

Ještě předtím, než si řekneme proč je tento přístup problematický, si ukažme, kam se s ním dostaneme v případě jeho aplikace na ty, kdo s ním přicházejí. Tímto principem se nám podsouvá teze, že jelikož je něco zvláště nepravděpodobného na určitém daném aspektu křesťanského světonázoru, musí být zřejmě křesťan hotov přispěchat s takovou fůrou důkazů, aby se skeptik pod jeho tíhou zhroutil. Není to ale náhodou s těmi nepravděpodobnostmi na druhé straně barikády mnohem horší? Proč bychom například neměli chtít hromadu opravdu hodně mimořádných důkazů pro ateistovo vyjímečně neintuitivní tvrzení o tom, že vesmír sám od sebe povstal z ničeho, nebo že lidská schopnost abstraktně uvažovat či vnímat morální hodnotu činů vposledku vzešla z rozumu prostých a amorálních prachových částic formujících ranou Zemi? Poskytují nám proponenti tohoto přístupu opravdu dost důkazů pro tyto a mnohé jiné střelenosti? Nemyslím.

Požadovat více důkazů pro neobyčejná tvrzení zní ve světě plném šarlatánů jako docela dobrý univerzální recept. Problém je v tom, že je velice subjektivní. Pro politikou nedotčeného návštěvníka republiky je penězi napěchovaná krabice v rukou „vinaře roku" MUDr. Davida Ratha více než dostatečným důkazem jeho viny, zatímco pro leckoho jiného z levé části politického spektra to možná bude politicky účelový tah s úmyslem poškodit ideového nepřitele před volbami. O objektivitě zde nemůže být řeč.

Vězměme teď například Ježíšovo zmrtvýchvstání. Máme v něm dle vyjádření mnohých badatelů jednu z historicky nejlépe doložených událostí starověku, ale v návaznosti na Kristovy extremně závažné tvrzení o své identitě a roli je ve hře příliš mnoho na to, aby lidé myšlenku posuzovali nepředpojatě. Naše výchozí předpoklady, se kterými dané tvrzení posuzujeme, náš světonázor skrze který se na věc díváme, hrají rozhodující roli v tom, jak a do jaké míry budeme zmíněný princip aplikovat. Mám-li dostatečné množství dobrých důvodů pro víru v existenci Boha, není pro mne, po vyhodnocní relevantních důkazů, obtížné přijmout pozici o možnosti zmrtvýchvstání. Ateista, který v Boha věřit nechce, takovou možnost nemá, a bez ohledu na fakta musí nutně vzkříšení s odkazem na jeho nemožnost v rámci svého paradigmatu odmítnout.

S výše uvedeným souvisí otázka kontextu, který je pro posouzení věrohodnosti daného tvrzení naprosto určující. Před chvílí jsem použil příklad Dr. Ratha a můžu jej myslím použít i nyní. V kontextu toho, co bylo o panu doktorovi veřejmě známo, to jest na základě jeho poměrně nesympatického lidského projevu, pozoruhodného uspořádání manželského života, ideové lhostejnosti (politické přeběhlictví) a dalších jevů, pro mne není těžké věřit tomu, že na obvinění jeho osoby z korupce klidně něco být může. Stejné obvinění bych nicméně sledoval s daleko větší nedůvěrou, kdyby se měla týkat těch několika málo politiků o jejichž integritě jsem nikdy neměl důvod pochybovat. Velice podobné to bude i s naším tématem.

Vrátím-li se opětovně k příkladu Kristova zmrtvýchvstání, zjistíme, že kontextuálně tvrzení o jeho zmrtvýchvstání velice ladí se vším ostatním co o něm víme. Jestli někdy někdo měl vstát z mrtvých, nemohl být ideálnější kandidát než on. Naprosto bezůhonný život zasvěcený službě ostatním, konání zázraků potvrzené nezávisle i ze strany jeho nepřátel (například Talmud), jeho bezprecedentní prohlášení o vlastním božství a absolutní moci nad vším, a v neposlední řadě jeho opakovaná vyjádření o tom, že se hodlá nechat zástupně zabít za hříchy lidí, že si však je mocen vzít život zpět - to vše vytváří prostředí, ve kterém již tvrzení jeho následovníků o tom, že jej po jeho smrti viděli živého a mluvili s ním, působí daleko přesvědčivěji.

Velice zajímavé vždycky bude, zeptat se skeptika na to, jaký by měl mít onen mimořádný důkaz charakter. Co by se stranou evidence kvalifikovalo? Řekněme, že budu tvrdit, že mám doma ptáka ohniváka. Jistě poměrně mimořádná věc že? Teď mi ale řekněte, jak se bude lišit prokázání této skutečnosti mému skeptickému příteli od situace, kdy mu chci pouze dokázat, že se v mé kleci skrývá kanárek? Mimořádné, či obyčejné, důkaz bude v každém případě spočívat v tom, že ke mně přítel přijde a opeřence si prohlédne. Vrátíme-li se k příkladu Ježíšova zmrtvýchvstání, bylo by například jistě skvělé disponovat videozáznamem. Bohužel to však není reálné. Skeptikovo dovolávání se mimořádně kvalitního důkazu při posuzování reality historických událostí samozřejmě také nemůže být realizováno formou pozorování, experimentu a jeho opakování tak jako ve funkční vědě. Nic takového. Ať už jde o starověkou referenci o způsobu jak péci berana a nebo zprávu o vzkříšení, způsob informování byl ve starověkém světě stejný. V té době mohli lidé danou informaci kromě ústního předávání zaznamenat nějakou formou zápisu, přičemž právě takovými zápisy o historické realitě zmrtvýchvstání pocházejícími od různých očitých svědků, (kteří jejich pravdivost stvrdili svými životy) disponujeme.

Nic lepšího mít nelze a ani to není třeba.

 

Tento materiál publikován se souhlasem www.rozumnavira.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one