Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod

steve-jobs-holding-iphone.jpg
Mnohokrát už jsem slyšel o tom, že zatímco prý dříve lidé věřili v bohy proto, že si jinak neuměli vysvětlit blesk či sněhovou bouři, nyní již k takovému unáhlenému řešení není třeba sahat, neboť principy vzniku těchto jevů dobře známe a víme, že k nim dochází skrze přirozené procesy. Jestliže znám mechanismus fungování toho či onoho jevu, pak prý Boha nepotřebuji a není důvod postulovat jeho existenci. Dává vám to smysl? Mně ne. V tomto článku chci poukázat na nejapnost takového uvažování.

Věda byla a je nesmírně úspěšná v odhalování příčin přirozených procesů. Dnes již víme o důvodech vzniku a fungování obrovského počtu jevů a za možnou bolestivou cenu ztráty úžasu, který starověký člověk zažíval při pohledu na červánkami zalité večerní nebe, získáváme přesvědčení o stále čitelnějším vesmíru, jehož všechna tajemství v dohledné době určitě plně odhalíme. Až se tak stane, nebudeme patrně potřebovat jakéhokoliv boha, neboť princip vzniku nebo fungování toho, či onoho jevu nám bude zcela zřejmý. A nebo je to jinak? Ta představa, jenž staví do nesmiřitelného kontrastu poznání mechanismu na straně jedné a existenci jeho tvůrce na straně druhé, je rozšířená mezi mnohými vědci. Je ale bohužel zásadně pochybená. Ti lidé si myslí, že kompletně vysvětlili (a domněle tak zbavili Boha nároku na existenci) záhadu buňky nebo ropuchy tím, že ukázali, jak buňka přijímá potravu a ropucha skáče. To ale není vůbec dostatečné. Věda se z logiky věci nemůže skrze pochopení principu fungování jakéhokoliv fenoménu vyjadřovat k neexistenci někoho, kdo možná odhalený princip umožnil a využil. Přesto si právě toto mnoho lidí myslí. Chybně. Na otázku proč se kouří z konvice na plotně, můžeme odpovědět buď výkladem o skupenské přeměně, při které se kapalina v návaznost na teplotu a tlak mění na plyn a nebo také odvětit, že se prostě chystáme uvařit kafe. V obou případech je odpověď naprosto smysluplná.

Máme tu co do činění se dvěma druhy kauzality, dvěma typy příčin. Jedna se točí kolem mechanismu, druhá kolem osoby, která jej používá. Skutečnost, že jsem přišel na to, co se děje s atomy vodíku a kyslíku v čajové konvici, ale přece nemůže sloužit jako podklad pro závěr o neexistenci někoho, kdo si čaj vaří! Proč by naše poznání toho jak vzniká hrom, mělo znemožnit legitimitu uvažování o možnosti existence Stvořitele, který ten úkaz možná vymyslel? Krásně věc v jedné ze svých knih ilustruje oxfordský profesor matematiky a filozofie vědy John C. Lennox. (1) Píše o divochovi, který poprvé uvidí americký bourák od Forda a rovnou se stane jeho šťastným majitelem. Přirozeně získá přesvědčení, že za činností vozidla stojí jakési tajemné božstvo (Pan Ford), který se skrývá uvnitř té plechové věci. Když auto hezky jede, je zřejmě božský Pan Ford s divochem spokojen, když naopak automobil nefunguje, bude to nejspíše proto, že se na našeho indiána zlobí.

Divoch ale možná jednoho dne začne studovat techniku. Auto rozebere a ujistí se v tom, že se v něm žádný božský pan Ford neukrývá. Poté, co pozná princip spalovacího motoru, pochopí, že k chodu automobil vlastně ani žádný božský zásah nepotřebuje. Až do této chvíle je vše pochopitelné. Co si ale pomyslet ve chvíli, kdy divoch v euforii nad svým porozuměním mechanismu fungování auta a jeho motoru začne tvrdit, že víra v existenci pana Forda je neopodstatněná a nesmyslná? Je skutečně poznání principu fungování motoru důvodem pro to popřít, že na počátku nějaká inteligence na motoru nezávislá a od něj odlišná tento princip vymyslela a auto sestrojila? Neexistoval snad nutně Henry Ford, či v případě spalovacího motoru ještě lépe jeho vynálezce Nicolaus Otto? Neexistoval Edison, protože vím jak funguje žárovka, nebo Nicola Tesla, protože si mohu na internetu dohledat jak vlastně pracuje rádio? I když pana Teslu při rozmontovávání rádia nenajdu, byl by můj úsudek ve smyslu jeho neexistence logickým lapsem....

Co z toho všeho vyplývá? To zda existuje, či neexistuje Bůh rozhodně nijak nesouvisí s poznáním jakéhokoliv mechanismu fungování přírodních dějů. Lidé si v souladu s populární představou dříve opravdu dosazovali Boha tam, kde potřebovali vysvětlit úkazy typu blesku či hromu. Je ale zjevně nesmyslné považovat po rozpoznání přirozeného vysvětlení existenci Boha za nadbytečnou. Právě naopak. Když možná největší vědec všech dob Isaac Newton objevil univerzální gravitační zákon, nebylo mu poznání principu planetárního pohybu na překážku k ještě většímu obdivu Osoby, která jej uvedla na scénu. My křesťané smíme dychtivě očekávat další a další objevy na poli odkrývání dech beroucí komplexity principů fungování přirozeného světa beze strachu, že by tím mohl být nějak zmenšen prostor pro Stvořitele, ve kterého tak velice odůvodněně věříme. Mechanismus (a může to být i mechanismus evoluce, jakkoliv pro jeho tvůrčí schopnosti existuje tak málo důvodů) není tedy ničím, co by mělo vylučovat existenci Boha. Bůh sám a způsob, který si vybral pro fungování přirozeného světa, jsou dvě strany jedné mince.


Tento materiál publikován se souhlasem www.rozumnavira.cz.

 

  

 

 

 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one