Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Mohlo být židovské teologické myšlení důvodem pro vznik víry učedníků ve vzkříšení Krista?

12.jpg

Pro křesťany je teze o vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých klíčová, pro mnohé nevěřící naopak kamenem úrazu a překážkou k tomu brát křesťanství vážněji. To na čem se ale shodnou téměř všichni, věřící i skeptici, je závěr v tom smyslu, že sami učedníci a apoštolové v Ježíšovo vzkříšení skutečně věřili. Důsledkem bylo, že během několika málo desítek let obrátili tehdejší svět vzhůru nohama. Shodneme se tedy zřejmě všichni na víře učedníků v Ježíšovo vzkříšení, neshodneme pak na tom, že by příčinou té víry muselo být faktické překonání smrti Kristem. Všechno ale mívá svojí příčinu. Co by tedy mohlo být příčinou přesvědčení o Kristově zmrtvýchvstání, když ne historické zmrtvýchvstání samo? Nemůže mít víra učedníků (v něco, co se podle skeptika fakticky vůbec nestalo), původ v samotném židovském myšlení, ze kterého křesťanství čerpá?

Myšlenka je velice logická. První křesťané kteří téměř do jednoho pocházeli z Židů přece nespadli z měsíce. Nežili ve vakuu. Jestliže Kristus doopravdy z mrtvých vstát neměl, dává veliký smysl pátrat po příčinách jejich víry právě v židovské tradici a teologii té doby, která musela učedníky zásadně ovlivňovat.

Na první pohled je tato teorie relativně nosná. Ve Starém zákoně skutečně figurují alespoň tři místa, která myšlenku vzkříšení prezentují. Prorok Izajáš (26:29) mluví o tom, že mrtví ožijí, Ezechiel (37) má vizi pláně plné suchých kostí, které Bůh nechá obalit šlachami a masem a poté co do nich vloží ducha vyvede lidi z hrobů. I Daniel ve dvanácté kapitole svého spisu vyhlašuje, že „ti kdo spí v prachu země procitnou".

V Ježíšově době navíc představovala myšlenka tělesného zmrtvýchvstání poměrně velice rozšířenou naději. Byla propagována farizei, kterým se shodou okolností v této konkrétní věci dostalo Ježíšovy podpory.

Nekápli jsme tedy na to? Nepřijali zoufalí učedníci v konfrontaci s faktem nečekané Kristovy smrti v židovské tradici obsaženou myšlenku na jeho zmrtvýchvstání? Zmrtvýchvstání, ke kterému ve skutečnosti vůbec nedošlo, které však odpovídalo nadějím učedníků vyvěrajícím z židovského teologického myšlení té doby?

Myšlenka je to zajímavá, ale chybná. Proč?


Židé sice očekávali vzkříšení mrtvých, to se ale mělo odehrát až na konci věků a ne v jejich průběhu

Je pravdou, že ve Starém zákoně vidíme několik událostí, při kterých byl člověk po smrti přiveden zpět do života. Vždy se ale jednalo o to, že se takový jedinec ocitl přesně ve stejné situaci, ve které již předtím byl. Smrtelník zpět v nedokonalém světě a ještě méně dokonalém těle, které je náchylné k tolika neduhům a slabostem a které na konci své bídné pouti opět umírá. Místo vzkříšení oněch několik málo starozákonních „šťastlivců" prožilo něco na způsob resuscitace. Žádné vzkříšení ve slávě, žádné neporušitelné tělo či dokonce nesmrtelnost. Opravdové slavné vzkříšení v nepomíjetelném věčném těle nového typu si totiž Starý zákon vždy vyhrazuje pro absolutní závěr dějin které prožíváme.

Učedníci proto neměli sebemenší očekávání Kristova vzkříšení, což je ostatně z Bible dobře patrné. Skutečnost že jim Kristus opakovaně své vzkříšení avizoval (a přesto to byl pro ně takový šok) tento bod výrazně potvrzuje. Kdyby učedníci při případné kreativní práci týkající se nutnosti vypořádat se nějak se zklamáním ze smrti předpokládaného Mesiáše opravdu sáhli k Starému zákonu a obecně židovské tradici týkající se zmrtvýchvstání, bylo by dnes možná z Ježíšova hrobu poutní místo plné květin a turistů. Lidé by se chodili poklonit jeho ostatkům, podobně jako to dělají dnes v Dalada Maligawa na Srí Lance, kde se můžete sklonit před jedním ze dvou dochovalých zubů Budhy. Mohl by to klidně být hrob podobný těm na svazích Olivetské hory nad chrámem v Jeruzalémě, ze kterých na sklonku času vyjdou vzkříšení zachránění. Učedníci by na tom totiž neviděli nic zvláštního. Židé té doby jednoduše naprosto neočekávali opravdové tělesné vzkříšení jinak, než v souvislosti s koncem dějin. To je první důvod proč je nepravděpodobné, že by apoštolové přišli s konceptem vzkříšení Krista proto, že by vyplývalo z jejich teologického očekávání. Nevyplývalo.

 Druhý důvod pro odmítnutí této teze je tento:
 

Židovská víra byla vždy ve smyslu obecného vzkříšení všech lidí a ne pouze konkrétního jednotlivce

V židovském myšlení nebyl přítomen koncept vzkříšení konkrétního jednotlivého člověka. Naopak, vzkříšení se vztahovalo buď na celou lidskou rasu, celý Izrael a nebo alespoň na všechny spravedlivé. Potvrzuje to například známý německý novozákoník profesor Wilckens který říká že, "židovské texty nikdy nezmiňují myšlenku vzkříšení jednotlivce které by se odehrálo před vzkříšením spravedlivých na konci věků a bylo by od něj oddělené." (1) Velmi zajímavý je také fakt, že Izraelci v žádném případě nijak nepočítali s tím, že by mohlo být zmrtvýchvstáním Mesiáše nějak dotčeno vzkříšení ostatních lidí. Přesto ale právě toto je centrálním poselstvím křesťanství.

Víru učedníků v zmrtvýchvstání Ježíše nelze odvodit z učení judaismu. Podle profesora C.F.D. Moule z Cambridge tato víra vůbec nelze vysvětlit s odkazem na předchozí historické skutečnosti. Píše v této souvislosti o tom, že „vznik a neuvěřitelně rychlý vzestup křesťanské církve...zůstávají neřešitelným tajemstvím pro jakéhokoliv historika, který odmítá brát vážně to jediné vysvětlení, které sama církev nabízí." (2)

Nejlepším vysvětlením pro víru učedníků v Ježíšovo vzkříšení tak opět zůstává skutečné vzkříšení samo.

 

Tento materiál publikován se souhlasem www.rozumnavira.cz

 


 

 

 

 

 

 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one