Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech

crucified_wide_t.jpg

V posledním týdnu Ježíšova života se udály minimálně dvě události, které si lidé po celá staletí dost dobře neuměli vysvětlit. Týkaly se netypických fyziologických projevů Ježíšova organismu, který byl v prvním případě vystavený enormnímu psychickému stresu a v druhé instanci brutálnímu zacházení při popravě. Objasnila nám je plně až moderní lékařská věda a my tak máme o důvod více k důvěře v autenticitu Písma.


Pocení krve

V předvečer dne, kdy měl být Ježíš ukřižován, odchází se svými učedníky na Olivovou horu a modlí se. Ví co jej následujícího dne čeká, kromě těžko představitelného fyzického násilí bude čelit pro něj zřejmě ještě daleko intenzivnějším mukám spojeným s odloučením od Boha Otce v roli obětního beránka nesoucího na sobě hříchy světa. Ježíš je v agónii – slovem „agonia" tedy alespoň doktor Lukáš, evangelista který nám příběh přináší, Ježíšův stav popisuje. V jeho evangeliu čteme, že se „Ježíš v úzkostech zápasil a modlil ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve." (Lk 22:44)

Dříve než se začneme zabývat námitkou skeptiků vztaženou k očividné podivnosti „pocení krve", chci říci, že neexistují důvody nebrat Lukášův popis doslovně. Teologové a řečtináři se jinými slovy shodují na tom, že Lukáš nechtěl pouze přirovnat kanoucí pot k stékající krvi, ale říci, že krev byla skutečně v potu přítomná.

Jak to tedy je? Máme tu co do činění s produktem přebujelé fantazie evangelisty, na kterém můžeme ilustrovat důvody pro nedůvěru v přesnost novozákonních spisů? Určitě ne. Ježíš nebyl jediným člověkem, který něčím podobným prošel. Již ve starověku se o jevu zmiňují řečtí filozofové Theoprastus a před ním Aristoteles, nicméně až ve dvacátém století se lékaři dopátrali jeho vysvětlení. Potvrdilo se, že k němu dochází ve vzácných případech prožívaného extrémního stresu (1). Hematidrosis, jak je tato reakce organismu nazývána, byla na sklonku dvacátého století blíže studována a 76 shromáždněných případů bylo klasifikováno podle jejích příčin. Bylo konstatováno, že „za nejčastější příčinu lze označit naléhavý strach, nebo stav intenzivního duševního rozjímání" (2). Jak vlastně celá ta věc vzniká? „Velmi silná úzkost způsobí uvolnění chemikálií, které potrhají kapiláry v potních žlázách. V důsledku toho dojde k drobnému krvácení do těchto žláz a pot se pak zabarví krví. Nejedná se o nějaké velké krvácení, jde spíše o malé množství krve." (3)

 

Krev a voda při probodení římským kopím

Jan ve svém evangeliu zmiňuje další podivný úkaz. Římský popravčí zjišťuje, že Ježíš je na kříži mrtev, neláme mu proto nohy aby smrt urychlil (odsouzenec se tak nemůže nadzvednout k nádechu), ale pro jistotu ještě probodne jeho bok kopím. Z rány se dle evangelisty vyhrne krev a voda.
Není to hrozně zvláštní? Co se stalo? Jak mohla vytéci voda a krev odděleně? Nenechal se apoštol Jan unést snahou nějak přizpůsobit realitu snaze o její zduchovnění? Je tedy mimochodem pravda, že již od velmi raných dob byla tato událost vnímána jako symbolické znázornění svátostí – večeře Páně a křtu. I ve středověkém umění nacházíme obrazy, na kterých z Ježíšova boku vytéká krev přímo do kalicha...

Událost má zřetelně vedlejší symbolický dopad, na to se ale nyní nezaměřujeme. Jde o to, zda lze s našimi dnešními znalostmi fenomén vysvětlit a potvrdit možnost jeho výskytu během této konkrétní situace. A ono to jde. Lékaři označují jako hypovolemický šok okolnost, kdy dojde následkem vnějšího i vniřního krvácení a dehydratace k výraznému snížení množství krve v cévách. Je velice pravděpodobné, že Ježíš po brutálním bičování, jež samo o sobě mnohým přineslo smrt, přesně v takovém šoku byl. Za takových okolností dochází k trvalému zrychlení srdečního tepu, které urychlí selhání srdce a projeví se shromážděním tak zvané perikardiální tekutiny v membráně kolem srdce a pleurální tekutiny kolem plic. Voják který se chtěl přesvědčit o Ježíšově smrti probodl (pravděpodobně) pravý Ježíšův bok mezi žebry. Kopí očividně probodlo pravou plíci a srdce, takže po jeho vytažení vytekla nejprve perikardiální a poté pleurální tekutina. Ta druhá jmenovaná vypadá jako průzračná kapalina podobná vodě, za ní následovalo velké množství krve...(4)

Pro úplnost chci ještě raději reagovat na jednu věc. Pečlivý čtenář si možná všimne toho, že na rozdíl od lékařského popisu výše, píše evangelista o tom, že tekutiny vytekly v opačném pořadí, tj. krev a voda. Zcela jistě ale není třeba věc přeceňovat. Uvědomme si, že se pořadí slov ve starověké řečtině neřídilo nutně pořadím událostí, ale významem a důležitostí. Jelikož z rány vyteklo mnohem více krve než vody, je pouze logické, že ji Jan uvedl na prvním místě.

Co z výše uvedeného vyplývá? Evangelisté nebyli schopní tyto jevy vysvětlit, přesto je jako očití svědkové událostí reportovali. Teprve dnes zjišťujeme jak jejich popisy odpovídají poznaným fyziologickým reakcím organismu vystavenému odpovídajícím okolnostem. Máme tu tak další silné potvrzení autenticity novozákonních dokumentů.


Tento materiál publikován se souhlasem www.rozumnavira.cz.
 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one