Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi a môžeme sa stretnúť na skype. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (71 | 14%)
Babylon (13 | 3%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 5%)
Doba konca (62 | 12%)
Ekumenizmus (12 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Odev a ozdoby (13 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Proroctvá (14 | 3%)
Sekty (6 | 1%)
Tajné spoločnosti (14 | 3%)
Veda a viera (32 | 6%)
Zdravie (14 | 3%)
Životné skúsenosti (51 | 10%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?

Islam-1.jpg
Tezi o tom, že jsou všechna náboženství ve své podstatě stejná, budeme slýchat převážně od těch, kdo mezi vyznavače žádného konkrétního náboženského směru nepatří. Tato věta je v našem prostředí často vyřčena za účelem otupení ostří představovaného konceptem jedinečnosti biblické zvěsti o spásonosné smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Jinými slovy se tu říká, že, „jelikož jsou všechna náboženství stejná, není důvod být tak nějak přehnaně znepokojen řečmi o tom, že Ježíš je ta jediná cesta apod.." V tomto článku se chci dotknout jenom jednoho aspektu tohoto problému.

Jsou opravdu všechna náboženství stejná nebo ne?

 

Náboženství jsou obecně tvořena třemi částmi.

Jedná se o  a.) etický kód
                       b.) kult
                       c.) krédo
.

Kategorii etický či morální kód můžeme pro ilustraci naplnit příkazy „nezabiješ" či „nepokradeš".

Do kultu řadíme ceremoniální či rituální prvky, daného náboženství - v případě křesťanství je to například slavení večeře Páně, nebo křest.

Poslední komponent, krédo, je samozřejmě tvořeno doktrínou, či učením daného náboženství. Jako křesťané sem řadíme učení o božství Ježíše Krista, nebo jeho zástupnou smrt za hříchy světa.

Když lidé řeknou, že jsou všechna náboženství v podstatě stejná, mluví zpravidla o tom, co jsme zde zahrnuli pod popisek „etický kód".
Je jasné, že až na vyjímky se skutečně všechny náboženské systémy světa v hrubých obrysech shodnou na tom, že láska je lepší než nenávist, štědrost než lakota, či statečnost než zbabělost. Mluvíme-li tedy o etickém kódu, můžeme kritikovi přiznat bod. Jakmile bychom ale měli začít hovořit o kultu a krédu, bude vše jinak. Rozdíly zde budou enormní, přičemž samozřejmě není možné je ignorovat. Tvoří určující část toho, co dané náboženství představuje.

Máme snad jako křesťané upustit od křtu, abychom ladili s těmi náboženskými systémy, které jej neznají? Neměli bychom rezignovat na přesvědčení, že je Ježíš Božím synem, abychom souzněli s muslimy, pro které je ta představa rouháním? Jak naložíme s křesťanským konceptem soudu, či posmrtného života v konfrontaci s východními pojetím těch věcí, které je tomu našemu úplně cizí? Vzdáme se obsahu naší víry v zájmu globální náboženské jednoty? Zcela určitě ne, a neučiní to ani žádné jiné z relevantních náboženství? Proč? Prostě proto, že kult a krédo jsou fundamentálními částmi náboženských systémů, které nelze odstranit aniž bychom zároveň odstranili samotné systémy.

Možná se částečně shodneme na etickém kódu, rozdíly mezi krédy a kulty jsou však nepřekonatelné. Všechna náboženství tedy nejsou stejná.

Ani omylem.
 

Tento materiál publikován se souhlasem www.rozumnavira.cz.

 

 
 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one