Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Jak můžeme věřit evangelijním vyprávění, když v nich chybí důležité detaily?

wallpaper-biblia2.jpg
V evangeliích se občas setkáme s popisem určitého konkrétního děje, který je však reportován ze strany pouze jednoho evangelisty. Další tři pisatelé o něm mlčí. Proč například pouze Jan referuje o vzkříšení Lazara z mrtvých? Příklad Lazara je pouze jeden z více takových. Namátkou vezměme třeba mrtvé, kteří vstávají z hrobů při Ježíšově ukřižování. O tom mluví zase pouze Matouš. Jsou to na první pohled důležité události a přesto zůstávají stranou zájmu ostatních evangelistů. Proč? Neměli by je všichni očití svědkové zahrnout? Nemohl by být nakonec tento fakt překážkou k důvěře ve spolehlivost evangelií? Věřím, že ne a nabízím pár důvodů k tomu, proč lze takové věci očekávat.

 

Výpověď očitého svědka se může odlišovat v návaznosti na rámec, ve kterém se má odehrávat

Když detektiv vyslýchá svědky dané události, musí dbát na to, aby se jimi poptávaná výpověď odehrávala v předem definovaném rámci. Výpověď všech svědků by měla být určitým způsobem ohraničená a otázka na ně by tak měla mít například tento formát: „co jste viděl od chvíle, kdy ten muž vstoupil do momentu, kdy se za ním zase zavřely dveře?" Kdyby k takovému „nalajnování hřiště" nedošlo, dostane se nám kromě jiného obrovského množství často nepodstatných a leckdy se i významně lišících informací. Jeden by mluvil o tom co se odehrálo před tím, druhý o tom jak se cítil, jiný by zase třeba vypíchl jenom to úplně nejdůležitější. Jestliže chceme později porovnat svědectví více svědků, měli bychom zajistit, aby k věci přistoupili se stejným cílem a rámcem.

Model aplikovaného jednotícího rámce a záměru popsaný výše ale není tím, kterým lze charakterizovat čtyři biblická evangelia. Evangelisté se dopředu na ničem nijak nedohodli a jejich výpovědi podle toho také vypadají. Dobře lze tento bod ilustrovat na Markově evangeliu. Papiáš, který byl v prvním století biskupem Hierapole, píše o tom, že Marek byl Petrovým tlumočníkem který sepsal vše, co si z Petrových kázání pamatoval. Píše o tom, že Marek materiál předal velice věrně, ne však vždy přesně v tom časovém sledu, v jakém se události skutečně odehrály.

V Markovi, který se tedy snaží fakticky přesně tlumočit jednotlivé dílčí Ježíšovy příběhy a promluvy, ale nestará se již nezbytně o naprosto správnou chronologii, máme nádherný příklad toho, jak vypadá taková výpověď učiněná bez jednotícího rámce. Marek jednoduše zaznamenává Petrova kázání, ve kterých se objevují všechny důležité momenty života Spasitele. Markovo evangelium ve značné míře prozrazuje temperament a ducha těchto Petrových kázání. Používá více aramejských slov než ostatní, je vidět že jazyk dokonale znal. Jazyk evangelia občas ustupuje od klasické řečtiny, jsou v něm časté latinismy, semitismy, lidová řecká slova. Genezaretské jezero se nazývá mořem, Herodes Antipa králem a podobně. To,co je podstatné pro naše téma, je uvědomit si , že ačkoliv je samozřejmě v Markově evangeliu pořádek hlavních částí plně historický, nebylo zároveň Markovou ambicí uspořádávat události Ježíšova života formou životopisu.

 

Výpověď očitých svědků se liší v závislosti na jejich perspektivě a cílech

Jak referujeme o dané události, do velké míry odvisí od našich životních zkušeností, našich hodnot či preferencí. Svůj popis také upravíme podle toho, komu jej podáváme - manželce tedy například nebudeme po návratu ze stadionu vyprávět o té fantastické kličce, kterou Messi vyškolil obránce, ale omezíme se spíše na atmosféru nebo výsledek. Podobně je to s evangelisty. Vezměme si jako prvního Lukáše. Z prvních slov jeho evangelia jasně vyplývá, že psal svému příteli s nežidovským jménem. Lukáš zjevně nebyl Žid a z celého vyznění jeho popisu událostí je zřejmé, že jeho publikum mají být pohané. To, je například vidět v tom, jakou si dává práci s popisem židovských zvyků a životního stylu. Píše primárně pro Řeky, což je dále patrné z toho, jak namísto hebrejské terminologie užívá řecké opisy (nesetkáme se tak například jako u ostatních evangelistů s výrazy jako „Golgota", „abba", „rabbi" či „hosanna"). Zajímavé je, že téměř necituje ze Starého zákona (když mimořádně ano, tak z řeckého překladu, tzv. Septuaginty). U Ježíše jej zajímá hlavně jeho lidskost (důraz na okolnosti narození, rodokmen k Adamovi, velká pozornost podobenstvím, obliba označení „Syn člověka...). Kromě výše uvedeného je Lukáš veden deklarovanou snahou (Lk 1:1-4) přísně se držet správné chronologie.

Nepíše-li Lukáš pro židovské obecenstvo, pak Matouš naopak jednoznačně ano. Tolik jedinečně židovských aspektů není v žádném ze tří zbývajících evangeliích. Matouš svojí genealogii trasuje před Davida k Abrahamovi otci Izraele. Z Ježíšových titulů opakovaně vybírá „Ježíš Syn Davidův"a nám je zřejmé, že se tak snaží u svých krajanů Ježíše spojit právě s těmito muži, ze kterých měl Mesiáš vzejít. Matouš na rozdíl od Lukáše nikdy židovské zvyky o kterých referuje nevysvětluje. Ti, kterým píše, je znají. Matouš přináší zdaleka největší díl kázání na hoře, o kterém se badatelé domnívají, že mělo korigovat panující nepochopení mnoha částí Mojžíšova zákona. Přináší i zcela unikátní prvky - jako jediný ze všech evangelistů například zmiňuje Ježíšovo užití pojmu „království nebeské" a to hned dvaatřicetkrát. Matoušovým jednoznačným cílem je dokázat, že Ježíš je ten ve Starém zákoně zaslíbený Mesiáš. Nikdo tak jako Matouš ze Starého zákona necituje. Nikdo jako on tak často nepoukazuje na to, jak Ježíš plní starozákonní proroctví.

Marka jsme již zmínili, ale zastavme se u něj ještě jednou. Komu píše svoji zprávu on? Jednoznačně římskému světu. Římany nebude ani v nejmenším zajímat, kdo koho zplodil a Marek se tak rodokmenem nezabývá. Už v první větě tituluje Ježíše „Synem Božím", tedy stejně jako se titulovali římští císaři. Chce Ježíše představit jako mocného vládce. Stejně jako se císař osvědčuje skrze své výboje, činy a úspěchy, je tu i Ježíš prezentován skrze mimořádné skutky. Marek svým „Římanům" předkládá mimořádnou paletu Ježíšových zázraků - žádný z evangelistů jich nezmiňuje více. Marek na rozdíl od Matouše židovské zvyky pro své neznalé publikum vysvětluje (7:3, 14:12, 15:42). Marek překládá aramejská slova a ukazuje tím opět k tomu, že nepíše synům Izraele. Místo řeckých výrazů používá latinské (5:9; 6:27; 12:14,42; 15:16,39) a čas zaznamenává v režimu, v jakém byli zvyklí s ním pracovat Římané. Jeho evangelium je nejkratší, což opět odpovídá typicky římskému zvyku reportovat stroze a věcně. V této souvislosti je fascinující všimnout si, jak často užívá výrazů, které děj zrychlují. Stojí za to podívat se třebas jenom na první kapitolu a všímat si kolikrát se tam vyskytne slovo „ihned" či „rychle".

A konečně Janovo evangelium. V titulu článku jsem zmínil Lazara a skutečnost, že pouze Jan o jeho vzkříšení Ježíšem mluví. Píše o tom, jakou nenávist vyvolalo jeho zmrtvýchvstání u části náboženského establišmentu, jehož představitelé jej pak zvažovali stejně jako Ježíše zprovodit ze světa. Nemůže být snad ticho ostatních evangelistů způsobené snahou chránit jej a jeho rodinu, zatímco výrazně později píšící Jan už takový ohled mít nemusí? Panuje totiž všeobecná shoda na tom, že Jan své dílo napsal mnohem později, než zbylí evangelisté. Byl si vědom existence jejich výpovědí a píše tak, aby doplnil to co nezaznělo. Jan se v mnohem menší míře, než jeho předchůdci věnuje Ježíšovým zázrakům a důslednějšímu mapování jeho života. Téměř polovina díla je věnována poslednímu týdnu Ježíšova života. Proč? Protože Jan je především teolog, který píše ve snaze dokázat, že Ježíš je Bůh. Co tedy vidíme? Že každé z evangelií má vlastní cílové publikum a každý z evangelistů volí takový materiál a formu podání, jež mu nejlépe pomůže jej oslovit. Také proto nejsou evangelia stejná.

Skepticky ladění lidé někdy ze zdánlivých opomenutí toho či onoho děje v textech evangelií vyvozují mnohem více než je rozumné. Neuvědomují si, že naši čtyři evangelisté neposkytovali svoji výpověď před diktafonem jediného detektiva vedeného snahou o její zasazení do jediného jednotícího rámce. Každý z nich oslovoval jiný segment společnosti, čemuž přizpůsoboval obsah i výrazové prostředky. Jsem si jist, že z tohoto titulu není žádný důvod obávat se o spolehlivost evangelijních svědectví.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tento materiál publikován se souhlasem www.rozumnavira.cz.

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one