Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Genesis a hliněné desky z Ebly

Ebla.jpg

eblaV sedmdesátých letech dvacátého století došlo na území moderní Sýrie k nálezu hliněných destiček které mají, pro ty kdo nepokládají první knihu Bible (Genesis) za mýtus, veliký význam v tom, že nezávisle podporují její verzi událostí počátku světa. O co jde?

 

Hliněné tabulky nalezené v Tell Mardích v počtu šestnácti tisíc jsou se stářím odhadovaným mezi léta 2250 - 2580 před Kristem (Pettinato, Matthiae) v tuto chvíli možná nejstarším písemným záznamem lidstva (1). Pocházejí z městského státu Ebla, který se nacházel asi 60 km od starobylého a dnes stále hojně obydleného syrského města Allepo. Z informací, které byly zatím o obsahu těchto destiček publikovány, vyplývá pro obhájce historicity Genese nejedna důležitá věc. Předně se na jejich površích setkáme s nejrůznějšími názvy a jmény, se kterými jsme se doposud měli často možnost setkat pouze v Bibli. Kritici například dlouhá léta tvrdili, že se název Kenaan v starodávné Syrii nepoužíval a do knihy Genesis byl vložen až zpětně. Na hliněných tabulkách z Ebla nicméně Kenaan figuruje. Je nám tu nezávisle na informacích ze Starého zákona potvrzena existence měst Adma, Seboim či Soár, které byly doposud známé pouze z biblického vyprávění o Abrahamovi a bitvě králů. Mluví se tu o městech jako Cháran, Sodoma, Gomora či Ur, jsou zmíněna jména božstev jako například Baal a setkáme se zde dokonce i s Adamem, Evou či Noem. (2)

Nesmírně zajímavá je skutečnost, že v materiálech z Ebla máme nejstarší mimobiblický záznam o stvoření. O zhruba 600 let předchází kreační příběh známý z Babylonu a navíc velmi výrazně koresponduje s biblickým podáním. Mluví se zde stejně jako v Genesis o jediné bytosti, která stvořila nebe a zemi, přičemž paralely ukazují na to, že biblická verze je z důvodu absence přikrašlování ke kterému obyčejně postupem času dojde, onou původní a tedy starší. Stejně jako v Bibli, se i zde setkáváme v kontextu dávných kreačních příběhů se zcela unikátní představou (potvrzenou až moderní kosmologií - viz tento článek) o stvoření z ničeho. Najdeme tu například toto prohlášení:

Pane nebe a země, země nebyla - ty jsi jí stvořil, denní světlo nebylo - ty jsi jej stvořil..." (3)

Význam hliněných destiček z Ebly tím ale stále není vyčerpán. Jejich nálezem byla totiž i vyvrácena představa o evoluci monoteismu (víry v jediného Boha) z původně praktikovaného polyteismu (víry ve více Bohů), která vznikla a byla populární v průběhu devatenáctého století mezi německými badateli jako například Julius Wellhausen. Nyní tedy máme v ruce důkaz o tom, že monoteismus polyteismus předcházel - přesně jak vyplývá z Bible.

Obsah všech hliněných desek z Ebla stále není ani zdaleka prozkoumán. Už nyní je ale zřejmé, že v nich máme silný doklad toho, že první kapitoly Genesis nemají mytologický, ale historický charakter.


Tento materiál publikován se souhlasem www.rozumnavira.cz.

 

 

 

 


 

 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one