Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce a o čem by takový výsledek svědčil?

IVF2-3840.jpg

Když ocituji českou wikipedii, tak je vznik života (biogeneze) „v současnosti ne zcela vyjasněná událost, během které se z neživé hmoty stala hmota živá, jež se začala rozmnožovat, vyvíjet a přeměňovat svoje okolí." Podaří se někdy laboratorně simulovat přerod mrtvé hmoty v hmotu živou, tak jak to předpokládá stávající materialistické paradigma? Zatím tedy vše svědčí o opaku. Co když ale přece?

Badatelé se o vytvoření života v laboratoři marně snaží již dlouhá desetiletí. Mají ambiciozní plány. Nejdříve musí vytvořit určitou nádobu (membránu) pro syntetickou buňku. Membrána musí být schopná zabránit nechtěným či destruktivním molekulám v tom, aby do této nové umělé protobuňky vstoupily. Zároveň ale musí umožnit vstup těm molekulám, které jsou nezbytné a prospěšné. Membrána musí také dovolit, aby se mohly molekuly množit. Poté je zapotřebí vytvořit genetický systém schopný řízení a kontroly funkcí nové buňky. Tento systém musí dohlížet na reproduci uvnitř buňky a regulovat mutace. Vposledku musí vědci zkonstruovat metabolismus schopný hrubý materiál přivedený zvenčí zprocesovat jako potravu a konvertovat ji v energii. Určitě ambiciozní mety – nicméně naprosto nezbytné k tomu, aby mohl život alespoň na té nejzákladnější úrovni existovat. I ty úplně nejprimitivnější jednobuněčné organismy musí být strukturálně pevné, schopné metabolismu a rozmnožování...

Vědci mohou být teoreticky blízko svého cíle vytvoření syntetického organismu – jestliže se jim to někdy podaří, ukáže jejich práce na úroveň designu a racionální interakce nezbytnou k tomu, aby se ve vesmíru mohl objevit život.
Projekty vytváření umělého života z ničeho vyžadují opravdu mimořádnou dávku inteligentní lidské interakce. Vědci musí opakovaně vytvářet, katalyzovat či chránit nejrůznější aspekty procesu, aby tak úspěšně vedli vývoj buňky. Tyto jejich interakce tak samozřejmě poukazují na kritickou potřebu mocného Tvůrce neboť:


Vědci kontrolují prostředí ve kterém se umělá syntéza odehrává

Ještě předtím, než vědci začnou organizovat a konfigurovat chemické prvky potřebné k tvorbě buňky, musejí vytvořit specifické prostředí, které bude k tvůrčímu procesu přátelské. Takové prostředí nicméně neodpovídá tvrdým podmínkám panujícím na rané Zemi. Následkem toho nebudou takové experimenty moci poskytnout skutečné odpovědi na otázky po původu života. Tím, že badatelé prostředí takto regulují, jednají nedovoleně kreativním způsobem dokonce ještě předtím, než samotná práce vůbec začne.


Vědci nestaví na zelené louce, ale používají již existující stavební kameny

Výzkumníci mohou tvrdit, že vytváří život od nuly, ve skutečnosti se ale ani nepokouší vysvětlit, jak všechny ty chemické látky se kterými hned od počátku pracují vůbec vznikly. Nemůžeme péct, pokud nemáme mouku, cukr, či základní kuchyňské vybavení. To samé platí pro tyto experimenty. Jak se ale všechny tyto ingredience v první řadě vůbec do kuchyně dostaly? Vědci při své snaze zkonstruovat umělý život automaticky sahají do nadité spíže se vstupními materiály, aniž by se tázali po jejich zdroji.


Vědci používají mastné kyseliny

Většina vědců na tomto poli užívá mastné kyseliny k formování a vytváření membránových stěn umělých buňek. Vždycky když badatelé použijí tyto stavební materiály (kyseliny), přeskakují domnělou evoluční cestu zapojením relativně složitých biologických komponent. Když totiž mastné kyseliny tímto způsobem použijeme, nemůžeme již tvrdit, že tvoříme život ze základních chemikálií. Když tyto stavební materiály, (které by sami od sebe vznikaly přirozenou cestou jenom naprostým zázrakem) do buňky vsadíme, naprosto neodůvodněně se v procesu přesunujeme o mnoho kroků vpřed. Evoluční proces by totiž měl být samozřejmě schopen vysvětlit i samovolnou formaci těchto kyselin a ne je prostě jenom předpokládat.


Vědci kontrolují pravděpodobnosti

Regulace číselných pravděpodobností se zdá být pro vědce klíčovou strategií. Mnozí z nich se snaží odstartovat proces vedoucí k vytvoření genetického systému přidáváním nukleotidů (stavební kameny DNA) ve správných poměrech. To nicméně vyžaduje velmi vysokou míru inteligentní interakce. Filozofičtí naturalisté si musí představit scénář, ve kterém by se bez jakékoliv vnější intervence mohlo spojit obrovské množství nukleotidů. Vůči něčemu takovému jsou ale statistické pravděpodobnostní modely nemilosrdně nepříznivé. V celé historii planety není dost času na to, aby se něco takového mohlo nahodile udát. Mimo kontrolovaný prostor laboratoře jednoduše nemůže slepý naturalismus objasnit ono nesmírně vysoce organizované uskupení genetického materiálu.


Vědci kontrolují poměry

Kromě všeho již zmíněného je třeba inteligence k zajištění správných poměrů. I kdyby vědci dokázali vytvořit nové genetické báze (základní součásti nukleových kyselin), musely by tyto báze být správně uspořádány, aby to k něčemu bylo. Pořadí těchto bází musí v posledku poskytovat informaci. Uspořádání je zde zcela kritické a maximálně specifické a vyžaduje inteligentní, tvůrčí mechanismus. Naturalismus by vyžadoval, aby se desítky tisíc nukleotidů spojilo ve zcela konkrétním pořadí, aby tak mohly nést dostatečné množství genetické informace nutné k vytvoření i té úplně nejjednodušší živé buňky. Matematické pravděpodobnosti jsou tu ale astronomické.


Vědci kontrolují výsledné prostředí

Vědci sami přiznávají, že výsledná protobuňka bude příliš křehká na to, aby mohla úspěšně existovat v přirozeném prostředí rané Země. Pravda je taková, že podle badatelů nebude buňka dokonce schopná přežít více než hodinu ani v chráněném prostředí laboratoře. Ikonická LUCA (hypotetický poslední společný předek všech organismů, z něhož se měl vyvinout veškerý dnešní život na Zemi) která stojí na samém počátku evolučního stromu se rozhodně zdá být velice zranitelná. Projekty na umělé vytváření života opakovaně ukazují na potřebu neustálé, usilovné a agresivní interakce ze strany inteligentních činitelů. Při těchto pokusech naprosto nedochází k simulaci skutečných podmínek údajně panujících na rané Zemi. Podobně se při generování složitých biologických konstrukcí nezbytných pro život nespoléhá pouze na přirozené příčiny. Je myslím úplně evidentní, že jedna z hlavních věcí, která z celého tohoto podniku opravdu vyplývá, je potřeba velmi mocného, božského, Stvořitele.


Tento materiál publikován se souhlasem www.rozumnavira.cz. 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one