Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?

jesus-on-the-cross-for-us.jpg

My křesťané jsme významnou část svých informací o Kristově životě získali od přímých svědků událostí jeho života. To, že až na pár vyjímek lidé z nejbližšího Kristova okruhu své svědectví stvrdili krutou mučednickou smrtí o něčem významném svědčí. Co z toho lze ale skutečně vyvodit? Cožpak se i sebevražední muslimští atentátníci s připnutou výbušninou doslova do roztrhání těla neobětovávají pro pravdu své víry? O čem vlastně svědčí skutečnost, že je kdokoliv ochoten za své přesvědčení zemřít? 

Dle mnoha raných historických pramenů byl apoštol Jan jediným Kristovým učedníkem, kterému nebylo dáno podepsat vlastní krví výpověď, kterou nám zanechal ve svém evangeliu a dopisech. Zbylí apoštolové a mnozí další přímí svědkové raději zemřeli, než aby se víry, kterou aktivně hlásali, zřekli. Má to však znamenat, že je z tohoto důvodu zaručena pravdivost obsahu jejich víry? Nejen muslimové, ale i mnozí další představitelé náboženských i sekulárních směrů přece za svoje přesvědčení zaplatilo životem.

Před nějakým časem se například skupina lidí otrávila v přesvědčení, že jim bude v návaznosti na jejich smrt umožněno odletět se zelenými mužíky do nějaké příjemnější části vesmíru. Vsadím ale krk na to, že v tom žádní mužíci prsty neměli. Je myslím zřejmé, že pravdivost daného přesvědčení s činem obětování vlastního života nijak bezprostředně nesouvisí. S čím tedy souvisí a o čem svědčí?

Mučedníkova smrt rozhodně nedokazuje pravdivost jeho víry. Budu-li pevně věřit tomu, že je určitá zjevná absurdita (např. přesvědčení že jsem Napoleon) pravdou, nestane se jí opravdu jenom proto, že jsem za tento názor ochoten zemřít. V této věci se nicméně ale občas chybuje a křesťanům je pak předhazována nesmyslnost snahy opírat víru v pravdivost křesťanské zvěsti o mučednickou smrt apoštolů. Takový postoj by byl opravdu chybný.

Zemře-li někdo za své přesvědčení, nedokládá tím primárně jeho pravdivost, ale potvrzuje tím především skutečnost, že jeho obsahu věří. Nikdo přece dobrovolně neobětuje život za fabulaci, kterou si vymyslel, ale pouze za věc, o jejíž pravdivosti je přesvědčen. Nesetkáváme se tu tedy s důkazem pro pravdivost křesťanství, ale s dokladem o upřímnosti apoštolů. Je to odpověď na skeptikovo obvinění, že si apoštolové vše vymysleli. V tomto bodě máme prvek, který musí být brán v potaz v rámci kritického hodnocení historických událostí týkající se Kristovy smrti a vzkříšení.

Na závěr je dobré připomenout, že křesťanství je mezi světovými náboženstvími unikátní v tom, že život zde za své přesvědčení dávali ti, kdo byli zároveň u jeho zrodu. Tito lidé nepokládali své životy za něco, co jim jedna paní povídala, ale za to co na vlastní oči viděli, co slyšeli a čeho se dotýkali. Takové krvavé svědectví přímého svědka má svoji nezpochybnitelnou hodnotu a na hony se liší od mnohých jiných obětin přinášených čas od času na oltář víry příslušníky nejrůznějších náboženství (hlavně pak Islámu) dnes.


Tento materiál publikován se souhlasem www.rozumnavira.cz.

 


 

 

 

 

 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one