Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Archa zmluvy, prechod cez Červené more, Sinaj a Noemova archa objavené!
- Biblia je plná starodávnych udalostí, ale dá sa biblický popis brať ako skutočné historické fakty? Čo nám hovoria fyzické dôkazy o takom kľúčovom biblickom príbehu, ako je egyptský Exodus popísaný v Starom zákone?
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré videá Vás oslovili najviac?

Archeológia (72 | 12%)
Babylon (13 | 2%)
Biblistika (12 | 2%)
Boží zákon (23 | 4%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 4%)
Doba konca (62 | 10%)
Ekumenizmus (13 | 2%)
Hudba (23 | 4%)
Ľudské vzťahy (15 | 3%)
Nebeská svätyňa (18 | 3%)
Potopa (18 | 3%)
Povaha a charakter (23 | 4%)
Proroctvá (16 | 3%)
Rôzne (3 | 0%)
Tajné spoločnosti (14 | 2%)
Veda a viera (32 | 5%)
Zdravie (15 | 3%)
Životné príbehy (51 | 9%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013

Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané

730e2f77df0e60eecfa1387b0e1db8f0_gallery_lw.jpg
Řekněte, není to nádherný bonmot? „My ateisté i vy křesťané, jsme na tom vlastně hrozně podobně. Jsme prakticky všichni bezvěrci, lišíme se pouze tím, že my (ateisté) jsme vyškrtli o jednoho Boha méně."

Tato myšlenka je v jistých kruzích velmi oblíbená a na první pohled vypadá mazaně a přesvědčivě. Křesťané nevěří v Dia, nevěří v Poseidona, Višnu či Omviva. Stejně jako v žádného dalšího z těch tisíců ostatních, po dobu existence lidstva uctívaných, bohů. Když se jich zeptáte proč všechna tato božstva vyřadili, uvedou pravděpodobně velmi podobné důvody, jaké by uvedli také ateisté. Tedy že se jedná o legendy, výmysly vycucané z prstu lidmi z dávných dob plných pověr a iracionality. O konstrukty prosté sebemenší evidenční podpory.

Jestliže se tedy věci mají takto, neměli by tihle křesťané k věci přistoupit s trochu větší kuráží a konzistentností? Neměli by k biblickému Bohu přistoupit podobně jako k bohům ze severských mytologií, odhodlat se k poslednímu kroku směrem k racionalitě a podobně jako ateisté odmítnout i tohoto posledního falešného boha?

Řeknu to takhle. Neměli.

Při každém soudním řízení porota hodnotí skutky jediného konkrétního obžalovaného. Hodnotí ty z jeho činů, které se vztahují k určitému specifickému zločinu. Zatímco existují miliony ostatních lidí, kteří by zmíněný zločin snad také mohli spáchat, obviněn byl pouze tento náš nešťastník. Jestliže porota dospěje přesvědčení, že je tento obžalovaný pachatelem, pak jej odsoudí na základě tohoto přesvědčení (víry). Porota to učiní navzdory tomu, že tedy opravdu nijak neanalyzovala skutky jiných potenciálních pachatelů, kteří mohli čin také teoreticky spáchat. Odsoudí jej na základě důkazů vztahujících se k tomuto konkrétnímu obžalovanému. Jsou-li tyto důkazy přesvědčivé, stanou se porotci „věřícími" ve vinu tohoto člověka, přičemž zároveň odmítnou miliony jiných možností.

My křesťané jsme v roli takových porotců. Ohledně Ježíše Krista činíme rozhodnutí na základě evidence, která se týká Ježíše Krista, ne na základě skutečnosti, že mnozí můžou nabídnout jiné kandidáty. Křesťanství je tak zvaným exkluzivním věroučným systémem, což znamená, že si činí nároky na svoji pravdivost vylučujíce zároveň nároky na pravdivost jiných systémů. Jinými slovy - je-li křesťanství pravdivé (odpovídají-li jeho tvrzení realitě), pak jsou všechny ostatní prohlášení konkurenčních náboženství o Bohu mylné. Porota shledala evidenční podporu křesťanství přesvědčivou a nepotřebuje se tak dívat jinde. V posledku budou naše rozhodnutí odvislá od přesvědčivosti nebo nepřesvědčivosti evidenční síly křesťanství podobně, jako bude rozhodnutí opravdové soudní poroty vztažené ke konkrétnímu obviněnému postavené na síle k případu relevantního důkazního materiálu.

Křesťané tak mohou sebejistě odmítnout víru v jiná božstva a náboženské systémy, jelikož evidenční podpora pro křesťanství je více než dostatečná.


Tento materiál publikován se souhlasem www.rozumnavira.cz.

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one