Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."

Email: jnkiraly5@gmail.com
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo! Stretávame sa na byte v piatok - nedeľa.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Vzhľadom k veľkému záujmu návštevníkov a obšírnemu obsahu témat tu nenájdete Teológické úvahy, Audio knihy, Hudbu, Filmy, Knihy, skúsenosti ľudí a iné. Oveľa viac objavte na stránke zmensvojzivot.mypage.cz.
Navštívte nás!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré prednášky Vás oslovili najviac?

Archeológia (68 | 16%)
Babylon (12 | 3%)
Biblistika (12 | 3%)
Boží zákon (21 | 5%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 6%)
Doba konca (57 | 14%)
Ekumenizmus (11 | 3%)
Hudba (22 | 5%)
Ľudské vzťahy (12 | 3%)
Nebeská svätyňa (14 | 3%)
Odev a ozdoby (8 | 2%)
Potopa (15 | 3%)
Proroctvá (12 | 3%)
Sekty (3 | 1%)
Tajné spoločnosti (11 | 3%)
Zdravie (12 | 3%)
Životné skúsenosti (47 | 11%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013


TOP: Ateistický blud - klam ateistu

Je možné priviesť ateistu k zamysleniu sa nad možnosťou existencie Stvoriteľa alebo ide o zbytočné úsilie a mrhanie časom? Existujú fakty, ktoré môžu pohnúť aj skalnými ateistami alebo je ich viera natoľko neochvejná, že s nimi nepohne vôbec nič? Čo to pre nás znamená, ak skutočne existuje Boh, ktorý nás stvoril? Dotýka sa to nejako našich životov?
 


100 jasných argumentov proti evolučnej teórii
Je evolučná teória dokázaná alebo ostáva stále teóriou? Dôkazov proti evolúcii je viac než dosť: Jemné vyladenie vesmíru, Rotačný problém, Zákon zachovania energie, Entropia, Nezjednodušiteľná komplexnosť, Chemická evolúcia, Genóm primátov a človeka ... Prednáša Ing. Michal Rod.
Boh - matematik a architekt
Matematické dôkazy Božieho stvorenia - Zlatý rez alebo božský rez (lat. sectio divina) je iracionálne číslo s mnohými zaujímavými vlastnosťami. Geometrické tvary odvodené od tohto čísla sa v európskej kultúre považujú za esteticky veľmi príťažlivé a mnohé geometrické proporcie v prírode sú odvodené od tohto čísla.
Cliff! - Prepáčte, Dr.Dawkins
Cyklus Filozoficko - teologických úvah Clifforda Goldsteina. Clifford Goldstein je známy ako rečník, spisovateľ a teológ. Od roku 1999 pôsobí ako redaktor lekcií sobotnej školy. Napísal 18 kníh a mnoho článkov so zameraním najmä na apologetiku tradičného adventistického učenia. V minulosti bol redaktorom časopisu Shabbat Shalom (1983-1993) a Liberty (1993-1999). Clifford Goldstein vyrastal v sekulárnom židovskom prostredí. V roku 1980 sa stal kresťanom. V roku 1992 získal doktorát zo starovekých semitských jazykov na univerzite Johnsa Hopkinsa.

1 - 35.časť
Čo dnes vieme o vesmíre a živote
Dosiaľ sa nepodarilo spojiť obecnú teóriu relativity ( teória gravitácie platiaca vo veľkých vzdialenostiach ) a kvantovú teóriu ( teória mikrosveta elementárnych častíc ). Pre popis dejov pred tzv. Planckovým časom ale jednotnú teóriu potrebujeme. Aké medzery majú dnešné teórie, hlásiace sa ako "vedecké"? Teória veľkého tresku, rozpínanie vesmíru, temná hmota, energia, neviditeľné galaxie a mnoho iného.
Inteligencia a evolúcia
Keď sa pozrieme na svet okolo nás, môžeme uvidieť veľmi veľa vecí, ktoré nás presahujú, a ktorých pôvod nedokážeme uspokojivo vysvetliť. Jedna z najväčších otázok, ktorú si človek kedy položil je: " Vykazuje svet okolo nás ( aj v nás ) zreteľné stopy vysokej inteligencie a mravnosti, alebo všetko vzniklo iba čisto prírodnými procesmi náhodných zrážok, mutácií a prírodného výberu? " Prednáša Libor Votoček.
Kde sme stratili krídla
Prof. Dr. Walter Veith pravidelne prednáša v mnohých krajinách Afriky, Európy, Ameriky a Austrálie. Je taktiež autorom niekoľkých kníh, napr. veľmi kvalitná kniha Genesis konflikt. V rokoch 1979-1986 prednášal prof. Dr. Walter J. Veith zoológiu na univerzite v městě Stellenbosch. V tej dobe obohatil evolučnú teóriu niekoľkými ­významnými objavmi. V súčasnej dobe je profesorom zoológie na univerzite Západného Kapska (JAR) a zároveň vykonáva funkciu poradcu vlády Juhoafrickej republiky pre výskum výživy, zdravia a kvality potravín. Profesor Veith bol jedným zo zakladateľov Institute for Creation Research (Inštitút pre výskum stvorenia).
1.časť - Zem v priestore a čase
5.časť - Tajomstvo génov
9.časť - 6 plus 1 deň
2.časť - Celosvetová potopa
6.časť - Pôvod degenerácie
3.časť - Spor o fosílie
7.časť - História ukrytá v kameňoch
4.časť - Kráľovstvo cicavcov
8.časť
- Morálne dôsl. evol. a stvor.
Kosti v skalách
Aké sú svedectvá fosílneho záznamu skamenelín? Bol tu postupný vývin druhov, alebo vzniklo všetko naraz? Kambrická explózia. "Evolúcia nadzvukovou rýchlosťou". Dôkazy o náhlom pochovaní všetkého. Zdvih hôr (orogenéza) a historický záznam na vrcholoch. Trhliny Darvinizmu. Boli dinosaury dravé zvieratá? Vznikli vtáky z Theropoda? Morské živočíchy. Vyhynutie druhov - pokles rozmanitosti. Aký je najdlhší datovateľný vek stromov, rastlín a riek? Evolucionisti - apoštoli svojej viery.
Prof. Dr. Walter Veith získal doktorát zo zoológie na University of Cape Town v roku 1979. Verí, že evolučná teória neposkytuje hodnoverné vysvetlenie o našom pôvode a že geologické a paleontologické údaje nepodporujú dlhodobý vývoj. Je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Je tiež autorom niekoľkých kníh a mnohých video-prezentácií na tému archeológie, histórie, biblických proroctiev, tajných spoločností a politických intríg. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Transvaalskom združení v JAR.
Kreacionizmus - Pavel Kábrt
Čo nás v škole neučili, alebo tragické omyly pána Darwina.
Niekoľko otázok nad teistickou evolúciou
Rozdiel a nerzovnalosti vo viere ľudí, ktorí spájajú evolúciou so stvorením. Boh a tvorenie skrze evolúciu, stvorenie v siedmych dňoch vs milióny rokov. Čo v sebe zahŕňajú tieto pohľady a aké logické rozpory v nich môžeme nájsť? Prednáša Daniel Horničar Ph.D.
O vzniku života
Reportáž s biochemikom, profesorom z Ústavu analytickej chémie Vysokej školy chemicko-technologickej, ktorý je autorom niekoľkých vedeckých objavov. Rozpráva o živote vedca, o živote veriaceho, vlastné zážitky, rozpráva o tom aký je vzťah medzi vedou a náboženstvom, čo veda poskytnúť nemôže ...
Z cyklu prednášok "Vyrieš"
Pochováva veda Boha?
Aký je vzťah medzi vedou a vierou v Boha? Sú v príkrom rozpore, ako tvrdia niektorí renomovaní vedci, alebo je medzi nimi súlad? Ak veda dokáže popísať niektoré prírodné zákony, znamená to, že neexistuje Stvoriteľ? Alebo tieto zákony ukazujú na múdreho Zákonodarcu, ktorý ich ustanovil? Kde je pravda a ako ju môžeme spoznať?
Pravda o CERN A Vatikánskom tajnom pláne
Každý je zodpovedný za svoje vlastné spasenie. Pastor Charles Lawson vysvetľuje Zjavenie Jána 13 v súvislosti s CERN a prichádzajúcim antikristom, úlohou Vatikánu vo vedení zjednoteného celosvetového náboženstva.
Programovanie života
Pohľad do sveta bunkovej biológie a informatiky. Teória chaosu hovorí o prirodzenom poriadku bez dizajnu. Môžu však významové informácie vzniknúť čisto fyzikálnou interakciou? Bol pozorový nejaký prípad, keď funkčná informácia vznikla náhodou? Tri druhy informácií. Informácie v živých bunkách, ich množstvo, kódovanie a procesy, ktoré riadia. Aminokyseliny, bielkoviny, eukaryotická bunka, golgiho teliesko, lyzozomy, mitochondire, DNA kyselina... Je správne, ak sa snažíme tieto informácie napasovať do evolučného modelu?
Svedectvo genetického kódu
Prednáša Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc., okrem iného vedúci skupiny " Mechanizmi bunečnej diferenciácie a nádorovej transformácie závislé na proteázach. "
1.časť - O ľudskom stárnutí
 2.časť - O význame životného štýlu
3.časť - O osobnosti človeka
Veda a kresťanstvo
Podporuje veda Bibliu? Čo nám hovorí veda o pravdivosti Písma? Čo nám hovorí veda a kresťanstvo vysvetľuje RnDr. Peter Vajda.
Veda v spasení - Prof. Dr. Walter Veith
V tejto prednáške s Walterom Veitom sa pozrieme na vedu za našim stvorením a spásu vo vede. V dôkladnej a komplexnej prednáške uvidíme, ako sme vedeckou nemožnosťou, hoci nič nie je nemožné Bohu. Ako mohla vzniknúť naša existencia? Je to naozaj náhoda? Táto prednáška sa zaoberá vedou o našej existencii a ako veda skutočne dokazuje, že Biblia je pravdivá. Kázeň bola natočená v Britskej Kolumbii.
Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Napísal niekoľko kníh a je autorom mnohých video-prezentácií na tému archeológie, histórie, biblických proroctiev, tajných spoločností a politických intríg. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Transvaalskom združení v JAR.
Vek Zeme a vesmíru - 101 argumentov
Podrobné a základné fakty pre nízky vek Zeme, vesmíru, rýchly vznik ropy, zemného plynu, nerastov ... Text je načítaný kvalitným softverom.
Zákon entropie a vznik biologických makromolekul
Entropia je fyzikálna veličina, ktorá meria neusporiadanosť (náhodnosť, neporiadok,mieru neurčitosti) systému. Je jednou zo stavových veličín v termodynamike, no zavádza sa (všeobecnejšie) i v štatistickej fyzike. Jeden z najdôležitejších zákonov termodynamiky, druhá veta termodynamická, hovorí, že entropia izolovanej sústavy s časom rastie. Keď teda dáme do pohára s horúcim čajom studenú lyžičku, entropia je menšia než po istom čase kedy sa teploty vyrovnajú.
Toto si môžeme vysvetliť tým, že vnútorná energia na začiatku prevažne sústredená v horúcom čaji sa neskôr rozdelila rovnomernejšie (a teda neusporiadanejšie) medzi čaj a lyžičku. No a čím vyššia neusporiadanosť, tým vyššia entropia. Prednáša Ing.Michal Martínek.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one