Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."

Email: jnkiraly5@gmail.com
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo! Stretávame sa na byte v piatok - nedeľa.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Vzhľadom k veľkému záujmu návštevníkov a obšírnemu obsahu témat tu nenájdete Teológické úvahy, Audio knihy, Hudbu, Filmy, Knihy, skúsenosti ľudí a iné. Oveľa viac objavte na stránke zmensvojzivot.mypage.cz.
Navštívte nás!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré prednášky Vás oslovili najviac?

Archeológia (68 | 16%)
Babylon (12 | 3%)
Biblistika (12 | 3%)
Boží zákon (21 | 5%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 6%)
Doba konca (57 | 14%)
Ekumenizmus (11 | 3%)
Hudba (22 | 5%)
Ľudské vzťahy (12 | 3%)
Nebeská svätyňa (14 | 3%)
Odev a ozdoby (8 | 2%)
Potopa (15 | 3%)
Proroctvá (12 | 3%)
Sekty (3 | 1%)
Tajné spoločnosti (11 | 3%)
Zdravie (12 | 3%)
Životné skúsenosti (47 | 11%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013


TOP: Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylon

Žiadna iná kniha v Biblii nie je tak tajomná a plná symbolov ako Zjavenie. Zlovestné predpovede miatli ľudí dlhé stáročia a vyvolávali rôzne divoké špekuláce. Práve teraz sa však chystáte nahliadnuť do samého srdca Biblie, najkontroverznejšej knihy, ktorou sa zaoberá 90 minútový dokument dekódujúci vízie Zjavenia. Putujte od narodenia Krista skrze kresťanské éry ... Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najnovší dokument Dougha Batchelora.


144 tisíc a posledné udalosti
Pohľad na posledné udalosti pred 2. príchodom Pána Ježiša. Kríza vo svete. Hlasité volanie. Zapečaťovanie. 7 posledných rán. Kto bude hlásať Trojanjelske posolstvo. Ako zasiahne triebenie našu cirkev? Čo bude hlavným cieľom skupiny 144 tisíc? Päť vlastností, charakteristík tých, ktorí budú patriť medzi 144 tisíc...

Záznam z odpoludňajšej sobotnej pobožnosti Košických zborov. Ferdinand Varga je bývalým kazateľom Košických zborov. Košice navštívil po 7 rokoch.
Amerika v biblickom proroctve - Satanov globálny prostredník

Keď sa popredné cirkvi v Spojených štátoch zjednotia v rovnakých vieroučných bodoch a ovplyvnia štát, aby presadil ich nariadenie a podporil ich ustanovenie, protestantská Amerika vytvorí obraz rímskej cirkevnej vlády, čoho nevyhnutným dôsledkom bude potrestanie všetkých, ktorí sa nepodvolia. Dvojrohá šelma „pôsobí, že všetci – malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci – dali si znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy, alebo číslo jej menaZjavenie Jána 13,16.17.

Tretí anjel varuje: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu.
Šelma“, o ktorej je tu zmienka a ktorú na podnet dvojrohej šelmy treba uctievať, je šelma prvá, podobná leopardovi z 13. kapitoly Zjavenia, teda cirkevný represívny systém. „Obraz šelmy“ predstavuje tú formu odpadlíckeho protestantizmu, ktorá vznikne, keď protestantské cirkvi budú vyžadovať pomoc od štátu na presadenie svojho vierovyznania.
Dni víchrice - James Rafferty
Jeden z výkladov Daniel 11. Ako sa môže stať, že celý svet bude nasledovať jednu náboženskú mocnosť a bude svätiť nedeľu? Autor vyzdvihuje Krista, ktorý nás chce proroctvami pripraviť a nie vystrašiť. Čas konca, „Svätá aliancia“ medzi Rímom a USA, ateizmus, pád komunizmu, 1989, súčasné dianie v islamskom svete, príprava na prijatie celosvetovej autority, zvesti od východu a od severu.
James Rafferty je jedným z riaditeľov a rečníkov organizácie Light Bearers Ministry, www.lightbearers.org. Light Bearers je misijná publikačná organizácia ktorá vytlačila vyše 500 miliónov výtlačkov misijnej literatúry vo vyše 32 jazykoch pre Cirkev adventistov s.d. na celom svete.
Dve šelmy sa stávajú priateľmi
Proroctvo 13. kapitoly knihy Zjavenie opisuje vzostup dvoch šeliem, ktoré zohrajú významnú úlohu v posledných udalostiach tohto sveta. Keďže toto proroctvo vrcholí falošnou bohoslužbou a jedná sa o otázku života a smrti, je nevyhnutné, aby sme tieto dve šelmy dokázali identifikovať. Táto prednáška má za cieľ predstaviť charakteristiku oboch šeliem v kontexte historických skutočností a súčasného svetového diania. Koho predstavujú dravé šelmy, o ktorých hovorí proroctvo z 13. kapitoly knihy Zjavenia?
Je možné tieto mocnosti správne identifikovať? Prečo je to dôležité? Akou mocou tieto šelmy disponujú v súčasnosti? Čo sa stane, až svoju moc spoja? Akú úlohu majú zohrať v posledných udalostiach tohto sveta?
Hrmot Rímskej armády
Ako súvisí obliehanie Jeruzalema s našou dobou? Vypočujte si výroky ducha proroctva a súčasnej tlače. Objavte detaily biblickej typológie s aplikáciou na čas konca. Je súčasná príprava nedeľnej legislatívy v zákulisí i na pôde parlamentov hrmotom Rímskej armády, chystajúcej sa na druhé obliehanie?
Islam a kresťanstvo - Tim Roosenberg
Letmý pohľad na proroctvo z Daniela 11. kapitoly. Tento 15-minútový prehľad je úvodom k 10-dielnej prezentácii Tima Roosenberga. Daniel 11. kapitola je prorocký reťazec dlhší ako 2300 večerov a rán. Minulosťou siaha do Perzskej ríše a končí záverom dejín našej Zeme. Rozsahom historických udalostí si drží prvenstvo medzi proroctvami. Koniec Daniela 11. kapitoly predstavuje časť kostry pre výklad ešte nenaplnených proroctiev. Autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písme.
Odhalená identita a rola "antikristovskej" šelmy v prichádzajúcom konflikte je dobrým mostom k skúmaniu nenaplnených proroctiev doby konca.

Pozri tiež všeobecné kľúče k výkladu proroctiev.

Tim Roosenberg pri svojom 25-ročnom štúdiu pochopil, že interpretačné metódy ranej cirkvi a reformátorov poskytujú najspoľahlivejšie a logické pochopenie biblických proroctiev. Je uznávaný vďaka svojej schopnosti objasniť nejasné biblické koncepty ľuďom z celého náboženského spektra. V súčasnosti pôsobí ako evanjelista v štáte Idaho a venuje sa prednáškam na tému "Islam a kresťanstvo".
Ježiš v celej Biblii
Naozaj ukazuje na Ježiša Krista celá Biblia? Čo sa môžeme o našom Spasiteľovi dozvedieť z prvých jedenástich kapitol Genesis? Môže nám niečo o zasľúbenom Mesiášovi povedať aj Noachov rodokmeň zaznamenaný v piatej kapitole? Aké poučenie si môžeme vziať z príbehu o boháčovi a Lazarovi? Mohlo by nám prospieť, keby sme sa stali žobrákmi?
Kázanie na hore
Je možné vykladať Ježišovo podobenstvo o múdrom mužovi, ktorý stavia svoj ​​dom na skale inak, než sme doteraz boli zvyknutí? Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Najväčšie proroctvá Biblie - vyplnené proroctvá
Je Biblia iba zbierka rozprávok, mýtov a bájí? Ako môžeme vedieť, že k nám skrze túto knihu prehovára Boh? Naplnili sa proroctvá Biblie alebo sú to len konšpirácie? Dejiny, história a vedecké fakty nám hovoria jednohlasne: "Boh je živý!"
Ósmy kráľ zo Zjavenia
Zjavenie Jána hovorí o ôsmom kráľovi ako o šelme vystupujúcej z priepasti. Je pápež František touto šelmou? Čo hovorí Zjavenie? Zaujímavý výklad proroctva, ktoré tvorí základný bod v priebehu doby konca.
Pápež František v Amerike - pohľad skrze biblické proroctvá
Vo svetle návštevy Spojených štátov, hlava katolíckej cirkvi propaguje tému rodiny, ktorá zahŕňa dôraz na svätenie nedele. Je možné, že ide o ďalší krok v napĺňaní proroctiev na posledné dni? Pri pohľade na prorockú panorámu vidíme jasnejšie znamenia doby, v ktorej žijeme tesne pred Kristovým príchodom.
Posledné kráľovstvo
Môže niekto poznať budúcnosť? Čím sa odlišuje Biblia od ostatných kníh? Sledujte udalosti predpovedané v biblickej knihe Daniel, napísanej cca 600 rokov pred n.l. Pohľad na veľmoci, ktoré vládli svetu: Egypt, Asýria, Babylon, Perzia, Grécko, Rím... Aké bude posledné kráľovstvo? Kedy vznikne? Má Boh plán aj pre môj život? Prednáška č. 1 zo série "Most Amazing Prophecies"
Doug Batchelor je prezident a rečník medzinárodnej evanjelizačnej televíznej spoločnosti Amazing Facts Ministries, ktorá vysiela po celom svete. http://www.amazingfacts.org/ Je to energický muž silnej vízie a hlbokej spirituality s nezvyčajnou schopnosťou osloviť nielen cirkevne orientovaných ľudí, ale aj milióny sekulárnych ľudí. Zároveň pôsobí ako kazateľ v kalifornskom zbore Cirkvi adventistov s.d. Sacramento Central. Je autorom mnohých kníh, z ktorej najznámejšou je jeho osobný príbeh "Najbohatší jaskynný muž" (slov.: Muž z jaskyne).
Posledný film Zeme
Veľmi zaujímavá prednáška Ivora Myersa odhaľujúca úžasnu "šablónu", ktorú Boh dal svojmu ľudu, aby mohli rospoznať pravý plán spasenia v jeho úplnosti a dokonalosti a neboli zvedení zo správnej cesty falošným učením. Biblický koncentrát zahňujúcí proroctvá o 70 týždňoch, 1260 a 2300 dňoch, učenie o svätyni, plán spasenia, satanov útok na Boží "GPS" a její obnovu během reformace.
Upozornenie: Kľúčom pre pochopenie tejto prednášky sú určité znalosti biblických právd, proroctiev a súvislostí, ktoré kazateľ Ivor Myers u svojich poslucháčov (hovorí k adventistom siedmeho dňa) predpokladá a preto ich nerozvádza a nevykladá.
Príbeh lásky
Kazateľ Ivor Myers ukazuje, čo má spoločného poetická Pieseň piesní plná romantických vyznaní s apokalyptickou knihou Zjavenie, ktorá je plná tajomných prorockých obrazov a symbolov. Prečo je Božia láska v Biblii prirovnávaná k stravujúcemu ohňu? Čo to má spoločného s Božím súdom a jeho dôsledkami?
Pripravte sa na znamenie šelmy
„Když protestanti napřáhnou svou ruku přes propast, aby uchopili ruku římské moci, když podají ruku přes propast, aby si jí potřásli se spiritismem, když pod vlivem tohoto trojnásobného spojení naše země (USA) zavrhne každou zásadu své Ústavy jako protestantská a republikánská vláda a zajistí propagaci papežských bludů a svodů, potom můžeme vědět, že přišel čas pro zázračné působení satanovo a že konec je blízko. Jako vpád římského vojska byl pro učedníky znamením nadcházející zkázy Jeruzaléma, tak toto odpadnutí může být pro nás znamením toho, že Boží trpělivost dosáhla vrcholu.“ 5T 451.
Totálny útok - Prof. Dr. Walter Veith
Séria prednášok, v ktorých Prof. Dr. Walter Veith ukazuje, ako sa biblické proroctvá, týkajúce sa doby konca, napĺňajú priamo pred našimi očami. Vo svojich prednáškach sa mimo iného zaoberá výkladom tajuplných obrazov a symbolov knihy Zjavenie, prichádzajúcom Novom svetovom poriadku, hnutím New Age, tajnými spoločnosťami a vzťahom medzi OSN a okultizmom. Varuje pred veľkým zvodom, ktorý sa objaví tesne pred koncom tohto sveta a predovšetkým sa snaží ukázať na Toho, vďaka ktorému môžeme koniec sveta prežiť...
Únik z čiernej diery
Čo môže bývala hviezda hip-hopu vedieť o úniku z čiernej diery? Ćo má Ivor Myers na mysli, keď o tomto témate hovorí? Ako to súvisí so zábavným priemyslom a s jeho vplyvom na každého z nás? Je možné, že sme ovplyvňovaný hviezdami a ani o tom nevieme? Je možné, že sme obeťami hypnózy a rafinovaných útokov na našu myseľ i emócie?
Videnie leoparda - pohľad do vnútra šelmy - Christopher Hudson
Prednáška odhaľuje Šelmu z mora a šelmu vynárajúcu sa zo zeme v Zjavení Jána. Táto šelma má znaky tajomného Náboženstvo Babylonu a zvedie svet k tomu, aby jej pravidlá následoval. Dôkladný výklad je predstavený ako porovnanie všeobecných názorov na túto kapitolu a našou současnosnou dobou. Táto kapitola pripravuje scénu pre posledné udalosti konfliktu medzi dobrom a zlom.
Video od pápeža naplňuje proroctvo
Video, které ukazuje na rychlý posun k vytváření jednoho náboženského systému, o kterém Bible hovoří jako o Babylonu. V první části videa uvidíte biskupa Tony Palmer, který má svou služebnost zaměřující se na sjednocování církví. Z jeho úst mj. uslyšíte, že „protest Luthera je u konce„, nebo že „pokud není protest, jak zde mohou být protestantské církve?„… V druhé části pak uslyšíte poselství papeže Františka. Závěrem pár proroctví více jak 100 let starých. Ta Pán dal prostřednictvím Ellen White.:

Protestantský svět se sjednotí s člověkem hříchu. Církev a svět se spojí k nečisté jednotě. (7BC 975, 1891)

Nevíme, jakým způsobem by se mohla římská církev očistit od výtky modloslužebnictví… A je to náboženství, které protestanté začínají stále více obdivovat a se kterým se nakonec spojí. K tomuto spojení nedojde v důsledku změn v lůně katolicismu, protože Řím se nikdy nemění. Katolická církev tvrdí, že je neomylná. Bude to protestantismus, který se změní. Přijetím idejí liberalismu jej přivede do takového stavu, že bude připraven podat ruku katolicismu. (RH 1.června 1886)

Žena sediaca na šelme
Táto prednáška odhaľuje Zjavenie 17.kapitolu, v ktorej je vyobrazená žena, ktorá vládne nad koalíciou síl. Táto žena má znaky tajomného Náboženstvo Babylonu a zvedie svet k tomu, aby jej pravidlá následoval. Dôkladný výklad je predstavený ako porovnanie všeobecných názorov na túto kapitolu a našou současnosnou dobou. Táto kapitola pripravuje scénu pre posledné udalosti konfliktu medzi dobrom a zlom. Prof. Dr. Walter Veith. objasňuje počiatok a zrod katolíckej cirkvi, vznik tradície a vkradnutie sa pohanských zvykov starých náboženstiev do kresťanstva.
Je učenie Cirkvi dnes rovnaké ako učenie Biblie? Na akých pilieroch drží tento náboženský systém a ktoré piliere nie si biblické? Úchvatná prednáška mimo iné o pohanských zvykoch zaodiatych do rúška kresťanskej viery.
Zjavenie 17 - Desať kráľov a smilnica
Čo pripravuje pápež František? Andrew Henriques prednáša o publikácii nazvanej Encyklika, ktorá má politiku boja, ako ju sám pápež nazýva: Zmena klimatu. Ide o boj proti globálnemu oteplovaniu a povedie taktiež ku globálnemu uplatňovaniu zachovávania nedelného zákona. Sme čoskoro u konca drámy tejto zeme, drámy vekov.
Znamenie šelmy
Podľa indícii, ktoré nám poskytuje sama Biblia, predstavuje šelma vystupujúca z mora a malý roh nábožensko - politickú mocnosť, ktorou bol a je pápežský systém ... pozrite si výklad podľa Biblie.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one