Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."

Email: jnkiraly5@gmail.com
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo! Stretávame sa na byte v piatok - nedeľa.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Vzhľadom k veľkému záujmu návštevníkov a obšírnemu obsahu témat tu nenájdete Teológické úvahy, Audio knihy, Hudbu, Filmy, Knihy, skúsenosti ľudí a iné. Oveľa viac objavte na stránke zmensvojzivot.mypage.cz.
Navštívte nás!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré prednášky Vás oslovili najviac?

Archeológia (68 | 16%)
Babylon (12 | 3%)
Biblistika (12 | 3%)
Boží zákon (21 | 5%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 6%)
Doba konca (57 | 14%)
Ekumenizmus (11 | 3%)
Hudba (22 | 5%)
Ľudské vzťahy (12 | 3%)
Nebeská svätyňa (14 | 3%)
Odev a ozdoby (8 | 2%)
Potopa (15 | 3%)
Proroctvá (12 | 3%)
Sekty (3 | 1%)
Tajné spoločnosti (11 | 3%)
Zdravie (12 | 3%)
Životné skúsenosti (47 | 11%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013


TOP: Pátranie po sobote vo Vatikáne
Vypočujte si osobnú skúsenosť človeka z Ríma, ako kvôli sobote zažíval výsmech, odmietnutie a prenasledovanie, a tiež jeho fascinujúcu skúsenosť zo štúdia na vatikánskej univerzite. Vnímate sobotu len ako prikázanie a povinnosť? Túžite získať väčší úžitok a požehnanie zo soboty? Pozvite v sobotu Spasiteľa, aby vám priniesol odpočinutie, upokojenie a obnovu do vášho života. Blíži sa doba, kedy sobota bude zvestovaná plnšie. Preto by sme jej mali plnšie rozumieť.
Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.


Baptistický kazateľ prijal sobotu - Reggie Wooden
Vyznanie bývalého baptistického kazateľa, ktorý napriek teologickému vzdelaniu nechápal, že desatoro vyžaduje svätenie soboty. Vypočujte si ako prijatie tejto biblickej pravdy sprevádzala zmena jeho životného štýlu. Na adresu adventistov hovorí: Ľudia hľadajú pravdu, a vy ju máte. Reggie Wooden pôsobil 35 rokov ako baptistický kazateľ a neskôr prevádzkoval kresťanskú školu v meste Huntsville (AL). O sebe hovorí: 56 rokov som bol zaslepený pred pravdou, že siedmy deň je sobota Hospodinova.
Božie vojny v Starom zákone
Starý zákon zachytáva desiatky bojov Izraelcov s inými národmi. Čítame pasáže o násilnostiach a zabíjaní. Do akej miery boli tieto boje a vojny Izraelcov Božou vôľou? Sledujte detaily biblických záznamov s Dr. Barnom Magyarosim. Dr. Barna Magyarosi je vedúci oddelenia výchovy Euroafrickej divízie Cirkvi adventistov siedmeho dňa a bývalý riaditeľ cirkevného teologického seminára v Rumunsku.
Čisté srdce stvor mi
Čo je hriech? Čo je zákon? Znovuzrodenie, pokánie falošné a pokánie od Boha. Stephen Wallace skúma do hlbky pôsobenie hriechu, význam obrátenia, pokánia a znovuzrodenia v Kristovi. Zákon vedie, Kristus priťahuje.
Čo máme svätiť - sobotu alebo nedeľu?
Čo nám hovorí Písmo o siedmom dni? O dni odpočinku? Čo znamená Sabbath? Aký je rozdiel a čo je tak dôležité na tom, aký deň Boha uctievame?
Dodržujte moje soboty
Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. (2 Tim 3:14-16).
Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Napísal niekoľko kníh a je autorom mnohých video-prezentácií na tému archeológie, histórie, biblických proroctiev, tajných spoločností a politických intríg. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Transvaalskom združení v JAR.
Druhé prikázanie
Modlárstvo a jeho "dvojča" falošná bohoslužba majú dlhú históriu. Boh v druhom prikázaní vyjadruje veľmi jasne, že sa nebude deliť o naše city a oddanosť s nikým a ničím. Autor prednášky to nazýva "konkurenčná klauzula" v Božej zmluve s človekom. Máme dnes problém s druhým prikázaním? Prečo si nemáme zobrazovať Boha? Pomôžu nám nemé modly v čase súženia? Prednáška je zo série "10 Commandments Weekend".

Wintley Phipps je spevák, pastor, kazateľ a člen rady 3ABN.
Deviate prikázanie
Aký je účel 9. prikázania? Do akých oblastí života zasahuje? Zjednodušené znenie: "Nebudeš klamať." Kontrast medzi pravdou a lžou. Satan - otec lži. Prvá lož. Rôzne druhy lží. Neškodná lož, biela lož... Podvod - lož zmiešaná s pravdou. Klamanie pod prísahou. Ohováranie. Dá sa niekomu ublížiť aj pravdou? Charakteristika Božích nasledovníkov: "V ich ústach nebola nájdená lesť."

C. D. Brooks je evanjelista a zakladateľ misijnej televíznej spoločnosti Breath of Life. V minulosti slúžil ako druhý tajomník kazateľského oddelenia pri Generálnej konferencii Cirkvi adventistov s.d.
Lekcia zo Sodomy a Gomory - David Gates
Pastor David Gates navštívil Izrael. Ak by sa Ježiš dnes vrátil do Izraela, ako by sa s ním zaobchádzalo? A čo ak by dnes Ježiš prišiel do našej cirkvi? Ako by sme s ním zaobchádzali? Pravdou je, že Ježiš prichádza dnes k našim cirkvám a snaží sa prebudiť svojich ľudí všetkými možnými spôsobmi. Ako vítame Ježiša?
Lunárna sobota - storočná pravda alebo omyl?
Dokážeme presne určiť, ktorý deň je siedmy? Malo by nejaký zmysel, aby Boh ustanovil určitý deň ako pamätník svojej stvoriteľskej moci - zvláštny deň, keď ho majú všetci uctievať a kedy majú odpočívať a potom by jasne nezjavil, ktorý deň to je? Prednáša ThLic. Oldřich Svoboda.
Mali by sme zachovávať starozákonné sviatky?
Autor v tomto videu prináša prehľad a stručný popis biblických zákonov; porovnáva mravný a ceremoniálny zákon; snaží sa definovať začiatok platnosti a zmysel (cieľ) ceremoniálneho zákona; prináša prehľad a stručný predobrazný význam SZ sviatkov; nakoniec popisuje naplnenie predobrazov a náhradné ustanovenia (obrady). Môžeme oddeliť obetnú časť od sviatkov? Koľko toho z týchto sviatkov máme zachovávať? Ako sa máme vysporiadať s ešte nenaplnenými sviatkami?
Opravovanie trhlín
Pravé a falošné poňatie ospravedlnenia a spasenia. Zákon a milosť. Sme legalisti, ak dodržiavame Božie prikázania? Pripočítaná a udelená spravodlivosť. Vyšetrujúci súd. Pravé a falošné kresťanstvo. Pravé a falošné evanjelium. Náuky evangelikálneho a letničného sveta. Univerzalizmus. Učenie o predurčení. Raz spasený – navždy spasený. Preterizmus a futurizmus. Dispenzacionalizmus. Tajné vytrhnutie. Prečo som adventista s.d.? Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries.
Napísal niekoľko kníh a je autorom mnohých video-prezentácií na tému archeológie, histórie, biblických proroctiev, tajných spoločností a politických intríg. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Transvaalskom združení v JAR.

Prednáška č. 13 zo série Repairing the Breach (Opravovanie trhlín). Toto video je produktom Amazing Discoveries. Viac informácií nájdete na www.adcz.cz.
Šesť dní
Pohľad na šesť stvoriteľských dní očami Biblie a odborníkov. Jedná sa o doslovné dni alebo dlhé obdobia? Sobota. Všetko bolo veľmi dobré. Rozmach evolučnej teórie. Bábel, rozptýlenie človeka. Viera v zasľúbeného Spasiteľa nezanikla. Človek stvorený na Boží obraz = pocta i zodpovednosť. Panovanie. Potopa = predobraz posledného súdu.
Tu sme - Sebastian Lorenz
Pohľad na hlboký zmysel všetkého, čo Boh stvoril. Aký je význam a zmysel Božích nariadení? Kedy začína 24-hodinový deň? Sobota - zvláštny deň. Pozdravenie pri stretnutí so Stvoriteľom. V čom spočíva príprava na tento deň? Aká je pravá náplň soboty? Oslavný súzvuk nebies. Kde si bol, keď si mal pozdraviť svojho Stvoriteľa? Biblické požehnanie pre svätiteľov soboty.
Večný zákon lásky - Werner Shumm
V každom kúte prírody, v makro či mikrokozme môžeme pozorovať pravidlá. Tento dokument prináša podrobnejší pohľad na pravidlá ľudského správania - na desať Božích prikázaní, desatoro. Aký hlboký význam má desať prikázaní? Už kráľ Dávid túžil po hlbšom porozumení desiatim prikázaniam, keď napísal: "Odkry moje oči, aby som videl divy z tvojho zákona." Je to zákon, ktorý zaručuje život inteligentných bytostí v harmónií, súlade, pokoji a radosti. Pojem "láska" takto získava konkrétnu náplň, lebo "plnosťou zákona je láska".
Veľký spor a uctievanie
Čo je klamstvo a prečo je satan nazvaný otcom lži? Akým spôsobom chce satan dosiahnuť rovnosť s Bohom? Satan klame, aby ho ľudia uctievali ako Boha. V ceste mu však stoja 2. a 4. prikázanie. Dejiny Izraela a kresťanstva popisujú tento boj. Môže úprimnosť ospravedlniť neposlušnosť? Celý veľký spor je o tom, koho budeme uctievať! Oklamaní ľudia nevedomky uctievajú satana... Môžeme ich nevarovať?! Dariusz Lazar pôsobí ako kazateľ v Krakove a návštívil zbor Bystřice.
Zrušili tvoj zákon
Sledujte ako boli jednotlivé prikázania Božieho desatora napadnuté, zmenené a zrušené. Prevracanie Božieho poriadku v modernej spoločnosti. Biblické ustanovenia sa vytrácajú z ústav jednotlivých štátov a medzinárodných zákonov. Spoznajte nové fašistické zákony založené na "ľudských právach" a rímskokatolícky "prirodzený zákon" propagovaný OSN a pápežom ako odpoveď na problémy sveta.
Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Napísal niekoľko kníh a je autorom mnohých video-prezentácií na tému archeológie, histórie, biblických proroctiev, tajných spoločností a politických intríg. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Transvaalskom združení v JAR.

Prednáška č. 3 zo série "Rekindling the Reformation" (Opätovné roznietenie reformácie) - celkom 11 prednášok. Toto video je produktom Amazing Discoveries. Viac informácií nájdete na www.adcz.cz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one