Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."

Email: jnkiraly5@gmail.com
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo! Stretávame sa na byte v piatok - nedeľa.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Vzhľadom k veľkému záujmu návštevníkov a obšírnemu obsahu témat tu nenájdete Teológické úvahy, Audio knihy, Hudbu, Filmy, Knihy, skúsenosti ľudí a iné. Oveľa viac objavte na stránke zmensvojzivot.mypage.cz.
Navštívte nás!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré prednášky Vás oslovili najviac?

Archeológia (68 | 16%)
Babylon (12 | 3%)
Biblistika (12 | 3%)
Boží zákon (21 | 5%)
Cirkev (5 | 1%)
Dejiny a história (24 | 6%)
Doba konca (57 | 14%)
Ekumenizmus (11 | 3%)
Hudba (22 | 5%)
Ľudské vzťahy (12 | 3%)
Nebeská svätyňa (14 | 3%)
Odev a ozdoby (8 | 2%)
Potopa (15 | 3%)
Proroctvá (12 | 3%)
Sekty (3 | 1%)
Tajné spoločnosti (11 | 3%)
Zdravie (12 | 3%)
Životné skúsenosti (47 | 11%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013


TOP: Mocná modlitba - Mark Finley
Prežívame živo moc modlitby? Modlitba môže byť mocnejšia ako si dokážeme predstaviť a Pán Ježiš nám svojim životom dal vzor, ako modlitby prežívať. Nechajme sa inšpirovať a priblížme sa tak Nebeskému Otcovi a naviažme vo vrúcnych modlitbách úžasný vzťah s tým najlepším priateľom Ježišom Kristom. Uvidíte potom mocné projavy Božej moci nielen v skúsenostiach druhých, ale i vo svojom vlastnom živote.
Mark Finley je súčasný asistent predsedy Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Jeho hlavnou prácou je mimo iné koordinovať misijné aktivity v New Yorku a vo veľkých mestách po celom svete naprieč kontinentami a podielať sa na príprave Božieho ľudu na blízky príchod Pána Ježiša Krista.


Boh s nami, Nová zmluva - Christopher Kramp
Verejná prednáška - Načo som tu? Čo je konečný cieľ mojej existencie? Príbeh lásky. Nová zmluva - "Všetci ma budú poznať". Zákon napísaný na srdci. Vzťah medzi Božím zákonom a Božou láskou. Milujúci Boh sa snaží získať späť stratené ľudstvo napriek jeho odmietaniu. Hlavné posolstvo Biblie. Ježiš - Boh s nami osobne. Aké bolo jeho poslanie na Zemi? Cirkev z vody a krvi. Kde máme oprať svoje rúcha? Pravá pračka. Živá voda. Istota do budúcnosti. Konečné naplnenie zmluvy pri Kristovom návrate. Záverečná výzva.
Christopher Kramp je evanjelista a prezident adventistickej TV spoločnosti Joel Media Ministry z Nemecka. V súčasnej dobe pracuje ako misionár pre zbor Stuttgart / Bad Cannstatt. Prednášky a semináre ho zaviedli do mnohých častí Nemecka, do Anglicka, Poľska, Talianska, Nórska, Rakúska, Číny, Ghany, Malajzie a USA. Je ženatý s manželkou Rabeou.
Boj o Bibliu
V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili. Dnes je Biblia zdanlivo všeobecne prijímaná. Zmenila sa úplne situácia po stredovekom masívnom ťažení proti Biblii a tým, ktorí sa držali jej právd? Vzdali temné duchovné sily svoj boj proti písanému Božiemu slovu, ktoré ľuďom ukazuje na jedinú možnú cestu k spaseniu? Čo keď iba zmenili jeho formu? Čo keď je teraz ich boj omnoho rafinovanejší než v stredoveku?
Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy. Textus Receptus pod paľbou. Biblia v období reformácie. Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov. Sledujte historické záznamy osobností na oboch stranách tohoto zápasu - Dean Burgon, F. J. A. Hort, B. F. Westcott, a ďalších.
Božie meno
Aký je význam Božieho mena a čo o Jeho mene hovorí Biblia? Úvod a všeobecná časť -  Dušan Seberíni.
Čo je hriech
Dve definície hriechu. Je hriech súčasťou ľudskej prirodzenosti alebo je to naša voľba? Aké sú následky Adamovho pádu na ľudstvo? Rozdiel medzi zlom a vinou. Hriech a poznanie. Ako funguje pokušenie? Kedy je nečistá myšlienka hriechom? Zodpovednosť za hriech. Pravé evanjelium. Ježiš Kristus - náš Spasiteľ a Brat.

Dennis Priebe je kazateľ, učiteľ a evanjelista. V minulosti pôsobil ako profesor na Pacific Union College, v súčasnosti pracuje pre Amazing Facts Ministries. Vo svojich prednáškach sa zameriava na ospravedlnenie skrze vieru v praxi.
David Gates - kázne a skúsenosti
Eliáš
Pohľad na dielo proroka Eliáša v starozákonnej dobe a dielo Jána Krstiteľa v novozákonnej dobe. "Eliáš príde najprv a napraví všetko." Kráľ Joziáš ako predobraz na reformačné hnutie v záverečnej dobe. Aký bol stav Izraelského ľudu pred babylonským zajatím? Aj v modernej dobe Boh povolal hnutie v duchu a moci Eliáša. Pohľad na život a dielo adventných priekopníkov. 5 základných pilierov adventizmu. Zákon a milosť. Hlásanie spravodlivosti. Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky. Neodkladá Pán váhajúc...
Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Napísal niekoľko kníh a je autorom mnohých video-prezentácií na tému archeológie, histórie, biblických proroctiev, tajných spoločností a politických intríg. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Transvaalskom združení v JAR. Prednáška č. 12 zo série Repairing the Breach (Opravovanie trhlín).
Enmity - Nepriateľstvo bitevnej línie - Prológ
Vojna medzi Kristom a Satanom je všadeprítomná vojna. Sme tak zvyknutí žiť v takom svete, že sme si sotva všimli, že tento spor existuje. Existuje však nielen na globálnej úrovni, ale aj vo vzťahoch medzi ľuďmi a dokonca aj v našich vlastných srdciach. Vidíme Enmity - trvalé nepriateľstvo medzi dvoma stranami - kamkoľvek sa pozrieme. Zo vzájomných vzťahov medzi manželom, sestrou a bratom, priateľom a priateľom, susedom a blížnym, cudzími a cudzími - v rodine, v spoločnosti, medzi krajinami - nepriateľstvo zúri.
Naša spoločnosť sa skladá z rozhodnutí prijatých na osobnej úrovni. V spoločnosti prežívame dobro alebo zlo toho, čo môže kolektívne zmýšľanie priniesť. A najčastejšie to je bolesť a utrpenie, pretože naše rozhodnutia ovplyvňujú ostatných pre dobro alebo pre zlo. Nepriateľstvo je o tejto vojne - vojne o každé srdce a vojne, ktorú Satan bojuje proti Bohu na globálnej úrovni. Séria Enmity je pre každého, kto si položil tvrdé otázky: Prečo je v tomto svete utrpenie a bolesť? Aký je môj účel v tomto živote? Kam ideme? Ako sa to skončí?
Hovorenie v jazykoch
Je hovorenie v jazykoch podmienkou spasenia? Sú prejavy hovorenia v jazykoch v dnešnej dobe rovnaké, ako v apoštolskej dobe? Čo sa skutočne udialo na letnice? Porovnanie hovorenia v jazykoch s učením Písma.
Charizmatické hnutia vo svetle biblického proroctva
Sú charizmatické hnutia, hovorenie jazykmi a s tým spojené prejavy biblické? Ako rozlíšiť a poznať ovocie Ducha Svätého? Čo na dnešné prejavy v týchto hnutiach hovorí Biblia a proroctvá? Prednáša Olaf Schröer.

1.časť - Charizmatické hnutie všeobecne
2.časť - Hnutie Willow Creek
3.časť - Emerging Church
4.časť - Ako zvíťaziť nad pokušením a hriechom
Je Ježiš Bohom?
Najdôležitejším argumentum, že Ježiš musí byť Bohom je, že ak by nebol Boh, Jeho smrť by nepostačovala na splatenie dlhu za hriechy celého sveta (1 Jána 2:2). Jedine Boh mohol zaplatiť tento nekonečný dlh. Jedine Boh mohol vziať hriechy celého sveta (2 Korintským 5:21), zomrieť, a byť vzkriesený – a tak zvíťaziť nad hriechom a nad smrťou. Mark Finley odhaľuje na základe Písma jasné dôkazy o tom, že Ježiš je Bohom.
Ježiš a Sväté Písmo
Rovnaké požehnania, ktoré Boh dal ľudstvu v osobe Ježiša Krista, dáva aj skrze svoje Slovo. Porovnajte texty, ktoré hovoria o Ježišovi s tými, ktoré hovoria o Božom Slove. Ježiš - Slnko Spravodlivosti - uzdravenie je v okrajoch Jeho rúcha. Čisté duchovné mlieko - rast na spasenie. Viera v Ježiša musí ísť spolu s milovaním prítomnej pravdy.
Jurij Potapov vykonáva službu pre odsúdených väzňov v Ruskej Federácii. Vo svojich prednáškach vedie poslucháčov k pozornému skúmaniu známych Biblických pasáží, pričom sa zameriava na nevšímané kľúčové pojmy a poukazuje na zaujímavé súvislosti.
Kde je Boh, keď to bolí - David Shin
Je racionálne veriť v existenciu milujúceho Boha aj uprostred utrpenia? Filozofické argumenty. Biblický pohľad na dobro a zlo. Dôverujeme Bohu aj keď nerozumieme prečo dopúšťa isté veci? Príklad Jóba a jeho rodiny. Ježiš skúšaný vo všetkom podobne nám. Nebo – čas na odpovede.

David Shin slúži ako kazateľ v univerzitnom zbore v East Lansingu, v štáte Michigan, USA.
Kráľovstvo Božie - Christopher Kramp
Čo sa stane pred Kristovým príchodom? Evanjelium kráľovstva. Aká je biblická definícia Božieho kráľovstva? Spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Kde sú hranice medzi Božím kráľovstvom a kráľovstvom tmy? Myseľ tela a myseľ Ducha. Žatva. Kedy je hlásané evanjelium účinné?
Christopher Kramp je evanjelista a prezident adventistickej TV spoločnosti Joel Media Ministry z Nemecka. V súčasnej dobe pracuje ako misionár pre zbor Stuttgart / Bad Cannstatt. Prednášky a semináre ho zaviedli do mnohých častí Nemecka, do Anglicka, Poľska, Talianska, Nórska, Rakúska, Číny, Ghany, Malajzie a USA. Je ženatý s manželkou Rabeou.
Modlárstvo, Veľká Noc, Pamiatka zosnulých, Vianoce - Jirí Kisza
Príbehy, ktoré dobre poznáme, nás môžu priviesť k myšlienke: "No, to už dobre poznám, už som to toľkokrát počul". Často krát nám však uniká to najdôležitejšie. Kultúra, pohanské zvyky, sviatky, bohatstvo - ako vplýva na kresťana? V čom je nebezpečie týchto kompromisov v našich životoch? Božie plány a naše plány.
Odstúpte od ich stánov
Prečo mali Izraeliti odstúpiť od príbytkov Kóracha, Dátana a Abírama? Prijímame Božie prorocké vedenie alebo požadujeme nový smer? Boží vyvolený ľud - zvláštne vlastníctvo. Majú adventisti výnimočné posolstvo, alebo si osvojujú svetské náuky a praktiky? Odpadnutie Alfa, odpadnutie Omega. Panteizmus a panenteizmus v dielach protestantských i adventistických teológov. Odkiaľ fúkajú vetry tohoto učenia? Nová spiritualita. Emerging church - meditačné praktiky, zážitky, vyvolávanie pocitov, vytváranie interaktívnych a medzináboženských vzťahov, uspokojovanie potrieb.
Formy hypnózy v bohoslužbe. Aký máme mať postoj k nekresťanským náboženstvám? Walter Veith je rečníkom spoločnosti Amazing Discoveries. Napísal niekoľko kníh a je autorom mnohých video-prezentácií na tému archeológie, histórie, biblických proroctiev, tajných spoločností a politických intríg. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Transvaalskom združení v JAR. Prednáška č. 14 zo série Repairing the Breach (Opravovanie trhlín). Toto video je produktom Amazing Discoveries. Viac informácií nájdete na www.adcz.cz.
Pasca pre Boží ľud
Diabol robí všetko čo je v jeho silách, aby oklamal Boží ľud. Podvádza a chytá človeka do pasce nezáujmu a dezinformácií. Naproti tomu, Boh nás na toto pripravil a vybavil. Dal nám Bibliu, aby nás informoval a pripravil na útok zla. Pripravili sme sa dostatočne na nadchádzajúce bitku? Potrebujeme každodenný čas strávený štúdiom Božieho Slova a tak rásť v Kristovi, aby sme neboli prepadnutí.
Pravda o náboženstve a zázraky misie
Uvažovali ste niekedy nad otázkou cirkvi? Ak je jeden Boh a jedna Biblia, odkiaľ prišli všetky tieto denominácie?  Každá tvrdí, že má pravdu ale kde je tá pravda? Ktoré náboženstvo je to pravé?
Pravda o pekle
Sú nevyhnutným trestom za jediný nevyznaný hriech nikdy nekončiaci muky vo večne horiacom pekle? Pripravil milujúci a spravodlivý Boh hriešnikom tak krutú odplatu za ich previnenie? Čo sa o osude bezbožných dozvedáme z Biblie? Bude Boh po celé veky mučiť tých, ktorí sa nepostavia na jeho stranu, alebo je to inak?
Pravda o smrti
Čo sa deje s človekom po smrti? Je to začiatok nového života v inej dimenzii alebo úplný koniec? Odchádza po smrti ľudská duša do neba, do pekla alebo do očistca? Alebo sa snáď človek narodí znovu, prevtelený do živočíšneho druhu, ktorý si zaslúžil podľa svojej karmy? Ktorá zo súperiacich teórií má pravdu? Čo na to Biblia? Aká je pravda o smrti?
Retuňk proti antikristu
Kapitoly: Naříkání nad vrtkavostí lidskou a snadností k oblíbení bludu a svodu.O příčinách nynějšího mnohých od svatého evanjelium odstupování. Podlé čeho jednomu každému, i nejhloupějšímu, papežské náboženství podezřelé býti může. Že Písmo svaté jest základem víry a náboženství, ne cirkev, a že Písma šetřiti musí, kdož náboženství vyrozuměti chce. Že cirkev blouditi může a že pod papežem římským víc než kdy v světě zbloudila a bloudí ještě.
Že čímž papežovi nachlebníci evanjelickou stranu hýždí, nic není. Že se římané starožitností daremně prochloubají. Že náboženství papežovo spletené jest z křesťanského, židovského, pohanského náboženství, a zvláště také z smyslů starých, od církve potupených kacířů zlípané ...
Spravodlivosť skrze vieru v pravosti
Pohľad na jednu z najzákladnejších biblických náuk vo svetle trojanjelskeho posolstva. Pravá a falošná spravodlivosť. Čo všetko zahŕňa posolstvo tretieho anjela? Zdravotná reforma. Duch proroctva. Vzťah medzi zákonom a milosťou. Adventistický výklad. Čo skutočne znamená spravodlivosť skrze vieru? V čom sa líši katolícky a protestantský pohľad na túto otázku? Prednáška sa venuje spoločnej Deklarácii protestantov a katolíkov o ospravedlnení, ktorá má byť podpísaná v roku 2017.
Štvrtý dekrét - Ivor Mayers
Aká je ústredná téma Biblie? Naozaj je jej stredom Ježiš Kristus? Odhaľujú hlavné témy jednotlivých biblických kníh históriu plánu spasenia? V akej časti dejín tohto sveta sa práve nachádzame? Čo je našou úlohou pre túto dobu? K čomu nás Boh vyzýva? Rozhodneš sa jeho výzvu prijať?
Témy, na ktoré cirkev nekáže ... - Charles Lawson
Charles Lawson je kazateľom baptistickej cirkvi v Knoxville, Tennessee. Skrze horlivosť za Božie veci vysvetľuje zrod kultu Kráľovnej nebies a jeho nebezpečenstvo, pomazanie a postavenie Ježiša Krista v živote kresťana, nebojí sa rozobrať témy, na ktoré dnes už mnoho cirkvi nekáže. Božie slovo ako jediná autorita pre kresťana, Boh ako zvrchovaný vládca a Stvoriteľ všetkého, jeho charakter v podaní pastora Lawsona nenechajú nikoho chladného. Muž dvojakej mysle a dnešná vlažnosť cirkvi. Prebudíme sa už?
Totálny útok - Prof. Dr. Walter Veith
Séria prednášok, v ktorých Prof. Dr. Walter Veith ukazuje, ako sa biblické proroctvá, týkajúce sa doby konca, napĺňajú priamo pred našimi očami. Vo svojich prednáškach sa mimo iného zaoberá výkladom tajuplných obrazov a symbolov knihy Zjavenie, prichádzajúcom Novom svetovom poriadku, hnutím New Age, tajnými spoločnosťami a vzťahom medzi OSN a okultizmom. Varuje pred veľkým zvodom, ktorý sa objaví tesne pred koncom tohto sveta a predovšetkým sa snaží ukázať na Toho, vďaka ktorému môžeme koniec sveta prežiť...
Trojanjelské posolstvo - Stephen Bohr
" Potom som videl iného anjela letieť stredom neba. A mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom: "Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd." Za ním šiel iný anjel a volal: "Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva!"
Po nich nasledoval iný, tretí anjel a volal mohutným hlasom: "Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša." Zj 14:6-12
Všetko alebo niečo pre spasenie
Čo potrebujeme pre spasenie? Je viera jedinou podmienkou? Aj démoni veria, ale trasú sa. Aký je rozdiel medzi pravou spasiteľnou vierou a démonskou vierou? Rada verného svedka pre poslednú cirkev. Čo znamená žiť na každom slove Božom? Sme lepší než pohania ak milujeme len vlastných? Nájdite odpovede na tieto otázky v tomto podrobnom biblickom štúdiu.
Zmeny v Božom slove
Detailný pohľad na zásahy do biblického textu pri revíziách a korekciách. Prednáška nadväzuje na predchádzajúce video s názvom „Boj o Bibliu". K akým zásahom do biblického textu došlo v moderných prekladoch Písma? Sú tieto zmeny jazykového alebo teologického charakteru? Čo o tom hovoria samotní korektori? Je možné, že vo vašej Biblii niečo dôležité chýba? Ako sa zmeny v moderných prekladoch dotýkajú dôležitých vieroučných tém? Prekvapilo Vás, že vo Vašej modernej Biblii niečo chýba?
Autor prechádza jednotlivými zmenami, a odhaľuje teologický zámer v bodoch ako napr.: božstvo J. Krista, Biblia ako Slovo Božie, Kristova obeť, Kristove zázraky, kňazstvo ľudské a Kristovo, sobota, 2. príchod, spoveď, omša...
 
Ženy kazateľky
Pohľad na pôsobenie žien v kazateľskej službe. Vysväcovanie žien. Úlohy žien a mužov v rodine a v cirkvi z pohľadu Starého a Nového zákona. Aké sú rozdiely medzi mužmi a ženami v oblasti anatómie, fyziológie, psychológie, a správania? Sú naše názory na úlohu žien ovplyvnené novými objavmi z Biblie alebo tlakom kultúry a strachom z ľudí? Populárne argumenty. Tradície doby, feminizmus, diskriminácia.
Doug Batchelor je prezident a rečník medzinárodnej evanjelizačnej televíznej spoločnosti Amazing Facts Ministries, ktorá vysiela po celom svete. http://www.amazingfacts.org/. Zároveň pôsobí ako kazateľ v kalifornskom zbore Cirkvi adventistov s.d. Sacramento Central. Je autorom mnohých kníh, z ktorej najznámejšou je jeho osobný príbeh "Najbohatší jaskynný muž" (slov.: Muž z jaskyne).
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one