Ľavá strana: Náchadza sa tu kompletné Menu. Hrubými veľkými písmenami sú označené kapitoly, ktoré sa po kliknutí rozbalia do podkapitol. Na konci Menu sa nachádzajú linky na zaujímavé stránky.

Stred: Po kliknutí na kapitoly a podkapitoly sa v centre stránky automaticky zobrazia.

Pravá strana: Od vrchu nadol tu nájdete Objednávku na knihu zdarma, Top prednášky, videá a mnoho iného.
Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
Pre zaradenie stránky do záložiek kliknite na RSS a stlačte "odoberať", kde sa vám budú zobrazovať novinky.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."

Email: jnkiraly5@gmail.com
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo! Stretávame sa na byte v piatok - nedeľa.
Úžasné dôkazy o nájdení Noemovej archy, prechodu Izraelitov cez Červené more, objavení archy zmluvy, stratených miest Sodomy a Gomory, o ktorých píše Biblia.
Hľadanie odpovedí na pálčivé otázky, odhalenie zastrených skutočností, pohľad do budúcnosti ...
Poslaním tohto webu je poukázať na skutočnosť, že dnešná doba na mnoho úrovniach vykazuje znaky, ktoré Boh nechal v Biblii zapísať pre celé ľudstvo ako upozornenie na blížiaci sa koniec tohto sveta - druhý príchod Krála Kráľov a Pána Pánov - Ježiša Krista.
Sobota alebo nedeľa? Boh stvoril Zem a človeka v šiestich dňoch. Na záver stvoril Boh siedmy deň sobotu, ktorá má svoju veľmi dôležitú úlohu.
Stránka pre každého,kto miluje Boha, no chce poznať pravdu v Božom slove.
Zbierka úprimných kázní a volaní k pokániu, zlomenosti a odvráteniu sa od hriechu ku Kristovi.
Pokiaľ chcete poznať históriu trochu inak, ako ste ju počúvali na hodinách dejepisu, inak, ako ju prezentujú súčasné média, otvorte si tieto stránky ...
Každá lekcia obsahuje študijné otázky. Účastník, ktorý správne odpovie na všetky študijné otázky dostane Diplom o úspešnom absolvovaní Kurzu Biblie.
Zaujímajú vás dôležité fakty o smrti? Tušite, že skoro zomriete - ste na to pripravený? Čo je potom? Smrť je niečo, čomu sa nemôžeme vyhnúť, a i keď sa človek smrti vnútorne bráni je smutnou, ale v podstate neprirodzenou súčasťou života, ktorej sa väčšina ľudí bráni.
Hudba je úžasný dar, ktorý bol Bohom daný človeku. Ako všetko na tomto svete, sa aj ona dá použiť k ušľachtilým cieľom alebo hanebne zneužiť. Hudba teda nie je neutrálne médium. Čo počúvame a čím sa zaoberáme, ovplyvňuje naše myšlienky, charakter a jednanie.
Zmyslom týchto stránok je ukázať, že kresťanská viera je na rozdiel od mnohých iných vier a svetonázorov veľmi racionálna.
Kedykoľvek pristupujeme k tejto knihe s otvoreným srdcom a s otvoreným duchom, môžeme sa okamžite dotknúť niečoho božského: nielen myšlienok, predstáv, vedomostí, slov a viet, ale aj niečoho, čo je hlbšie ako všetky tieto veci. Dotýkame sa Boha samotného.
Je stále platný Boží zákon? - „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
Životné príbehy ľudí, ktorí zažili osobnú skúsenosť s Bohom. Boží zásah v živote zlodeja, narkomana, vraha či zarytého ateistu si môžete prečítať na tejto stránke.
Live prednášky z Českej republiky, zboru CASD a veľký archív videozáznamov.
Pre Svedkov Jehovových a ďalších na ceste ku Kristovi.
Moment pravdy je kurz o 41 lekciách, zaoberajúcimi sa zásadnými prvkami kresťanskej viery, ktorý vám pomôže systematicky študovať Bibliu. Lekciu po lekcii, vašim vlastným tempom, objavíte nádherné posolstvá, obsiahnuté v Slove Božom.
Bible - Boží slovo, je nádherná nezničitelná kniha plná hlubokých pravd o našem původu a především o našem nebeském Otci  a Ježíši Kristu. Je to kniha, která dává smysl našemu životu, dává pokoj, naději, navrací radost a svítí nám na cestu zpět k jedinému pravému Bohu.
"Existuje život po živote? Ja verím, že áno. Presnejšie povedané, som presvedčený, že existuje život po smrti, ale nie hneď. To by som vám chcel zdôvodniť na základe toho, čo hovorí Pán Boh vo svojom slove, Biblii" Jiří Moskala.
Existuje Boh? Evolucia alebo inteligentný dizajn? Veľký tresk alebo stvorenie? Alebo oboje? Ak vás trápia takéto otázky vypočujte si názory vedcov, filozofov, kazateľov či molekulárnych biológov.
Biblia, Božie slovo na internete, vo viacerých jazykoch a prekladoch.
Biblia, Božie slovo na internete, vo viacerých jazykoch a prekladoch.
Elektronická Biblia vo viacerých jazykoch a prekladoch.
Zadajte verš, slovo či frázu a táto stránka vám ho nájde v spisoch Ellen G. Whiteovej.
Všetky dostupné knihy od Ellen G. Whiteovej v češtine.
Sú Zjavenia Márie od Boha alebo od niekoho iného? Čo nám chcú odkázať?
Sledujte bohoslužby v priamom prenose každú sobotu, alebo si vypočujte, či stiahnite desiatky kázní od roku 2000 v sekciách: Bohoslužby, detské príbehy, ostatné kacie, prednásky, semináre, zamyslenia ...
Kresťanská internetová televízia patriaca do medzinárodnej siete televízii Hope Channel.
Celosvetová organizácia, ktorej hlavným cieľom je pomôcť ľuďom.
Aká veľká je celosvetová populácia? Koľko detí sa narodí a koľko zomrie od hladu? Koľko nevinných zvierat zomrie práve v tejto chvíli kvôli mäsu a omnoho viac sa dozviete práve na tejto stránke.
Koľko peňazí utratia denne vlády tohto sveta? Koľko sa vyrobí áut, predá mobilných telefónov, pc hier ... ? Ako je na tom životné prostredie, voda, energie a potraviny? Ako je na tom zdravotníctvo sveta a omnoho viac sa dozviete práve na tejto stránke.
Wallpapery s biblickými veršami na plochu vášho počítača.
Nádherné wallpapery s biblickými veršami na plochu vášho počítača v rôznych rozmeroch.
Informácie o zemetraseniach na našej planéte a omnoho viac.
Biblia pre ľudí, ktorí hľadajú bibliu v maďarčine.
Skvelá off-line Biblia pre "múdre" telefóny s operačným systémom Android.
Na následujúcich stránkach nájdete hlavné zásady zdravej výživy, dôležité odkazy z pera E.G. White a taktiež jednoduché recepty.

Najčítanejšie články na stránke

Vitajte na stránke venovanej ľuďom, ktorí túžia

Zmeniť Svoj Život

 
Trápia Vás otázky: " Prečo som na tomto svete? Aký to má zmysel, aký zmysel má môj život? Je niečo viac, niekto kto je nad týmto všetkým? Existujú iné civilizácie okrem nás? Čo mám robiť preto, aby som do svojho života priniesol zmenu, pokoj, radosť a lásku? Kde je pravda? Evolúcia alebo kreacionizmus? Náhoda alebo zámer? Ak Boh je, aký je a prečo nezabráni zlu, nespravodlivosti? Aký je počiatok zla? Prečo je toľko cirkví, denominácií ak je jeden Boh? Prečo nie Budha, Allah, či Krišna? "

Na tieto a mnoho ďalších otázok sa budeme snažiť na tejto stránke hľadať odpovede. Je však veľmi dôležité, aby človek nazbieral silu a odvahu povedať si " Chcem ... chcem poznať viac, než viem, chcem dať svojmu životu zmysel! " 

Ako autor stránky Ti hovorím " Neboj sa, nemáč čo stratiť, iba získať! " Rád citujem obľúbený verš: " Poznáte pravdu a pravda Vás učiní slobodnými. " A mňa osobne Pravda oslobodila.

              Väčšina ľudí a hlavne mladí ľudia si myslia, že Boh je len zástierkou, aby cirkev mohla "ovládať" ľudí, alebo že Boha nepotrebujú, že si vystačia sami, že Boh nie je a ak áno, tak je to žiarlivý pozorovateľ chýb a pokleskov, čakajúci kedy človeka môže potrestať, či prikazovať mu, čo má robiť.

Preto vám chcem napísať pár viet o tom, ako žili a aký majú názor na, predtým pre nich neexistujúceho, Boha a ako sa zmenil ich život, ako nabral nový smer, smer nádeje v lepší život.

Ak pociťuješ beznádej, nevzdávaj sa! Keď objavíš zmysel svojho života, v tvojom živote sa udejú zázračné zmeny. Boh hovorí: Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami... úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Jer 29,11

Ak poznáš zmysel svojho života, tvoj život sa stane jednoduchším. Budeš vedieť, čo robiť a čo nie. Zmysel v tvojom živote ti pomôže rozhodovať, ktoré činnosti sú podstatné a ktoré nie. Jednoducho sa opýtaš: Pomôže mi toto dosiahnuť jeden z cieľov môjho života?

Bez jasného cieľa sa nemáš na základe čoho rozhodovať, investovať svoj čas a používať svoje prostriedky. Máš sklon robiť rozhodnutia na základe okolností, nátlaku a momentálnej nálady. Ľudia bez cieľa sa pokúšajú robiť príliš mnoho, čo spôsobuje stratu času, stres, únavu a konflikty.

Je nemožné vyhovieť všetkým. Máš toľko času, aby si konal Božiu vôľu. Ak nestíhaš, znamená to, že sa pokúšaš urobiť viac, ako Boh pre teba naplánoval. Život s cieľom vedie k jednoduchšiemu životu, rozumnejšiemu časovému rozvrhu a prináša pokoj mysle. Biblia hovorí: Niekto sa robí bohatým, a nemá ničoho, iný sa robí chudobným, a vládne veľkým majetkom. Pr 13,7

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   S K Ú S E N O S T I   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
sNxf34y.jpg

1.)
" Boha ako osobného Spasiteľa nepotrebujem. Veď mám všetko, čo len chcem, som v podstate úspešný, som zabezpečený, som zdravý, a hlavne som dobrý človek! Žijem tak ako všetci okolo mňa. Nemám problém s neverou, veď sme tolerantní, nie? Nemám problém s krádežami, veď tú ceruzku som poctivo nafasoval, nemám problém s kšeftami, veď šikovným patrí svet, nie? Všetko som ospravedlňoval tým, že aj iní tak žijú. Stále Boha nepotrebujem, vek 37.

Dlho som si namýšľal, že sa poznám ... po obrátení sa k Bohu, som sa uvidel v pravom obraze ... zlý, hriešny, podvodník a klamár, zlodej a skazený človek s pokriveným charakterom. Pozor! Takto ma vidí Boh ... a podobne každého z Vás ..., píše o tom v Písme. Aj ja som si myslel, že patrím medzi dobrých, neubližujúcich, s láskou v srdci.

Čítam Bibliu a tu zrazu ... ale sa tamten zle zachoval, hm ... On? Veď to je môj obraz ... moje skutky ... motívy ..., všetko začalo do seba zapadať a vybaľovať sa v pravom svetle ..., bolo mi zo seba zle a občas je mi ešte aj dnes. Pochopil som, že sám sa nikdy neočistím,  nie je čím, nie je ako. Jedine Pán Ježiš to môže učiniť a učinil pre všetkých, ktorí mu tento svoj stav v pokání vyznajú ..., inej cesty niet.

Masírovať a hladkať si vlastné svedomie, utešovanie sa Božou láskou a tým, že ja som predsa dobrý ... je cesta, ktorú ponúkajú viaceré smery náboženstva, no nie Boh Biblie. Nie Boh, ktorý svoj pôvod dokázal vstaním z mŕtvych, porazením satana a smrti. "


2.)
" Ako malé deti nás s bratom občas babička brala do kostola. Tieto občasné návštevy ale neskôr prestali, pretože nás to už s bratom nebavilo a hnevali sme tam. Potom prišla základná škola a potom gymnázium - v tej dobe som o Bohu nepremýšľal. Teda až na jednu zvláštnu udalosť.

Boli sme na chalupe u babičky a v televízii dávali nejaký film, kde sa o Bohu hovorilo. Keď film skončil tak som sa po prvý krát pomodlil: Bože ak si tak by som s Tebou chcel žiť. Behom štúdia na gymnáziu som prečítal veľa kníh priťahovalo ma ono tajemno, knihy o UFO, zvláštnych javoch a pretože brat v tej dobe začal s psychotronikou, hneď som sa toho chytil.

Brat odišiel na vojnu a keď sa vrátil, tak mi zrazu hovoril o Bohu a o tom, že okultizmus je pasca. Mal som čas a tak som si prečítal knihy a zvážil argumenty, ktoré mi priniesol. Takže evolúcia je nepravdivá teória - no to sa dá pochopiť, zvlášť keď dôkazy proti sú tak silné. Takže stvorenie hm, hm, no tak dobre. Takže Biblia je pravdivá - no to je teda gól, vždy som si myslel, že je to niečo ako mýty a báje. Takže história a staroveký neveriaci historici potvrdzujú to, čo Biblia hovorí o Ježišovi. Takže je to inak ako som si myslel. A čo keď majú pravdu hinduisti, to by bolo predsa potom jedno - aj tak by sme sa prevtelil. No áno, ale čo keď má pravdu tá Biblia, to už by teda jedno nebolo. Možno to ale ide nakoniec vysvetliť nejako inak. No áno, ale história potvrdzuje Ježiša a nie iné náboženstvá. Nakoniec mi zostal Ježiš.

V jednej z tých kníh bolo popísané ako Ježiša pozvať do svojho života, že vraj Ho prijať ako Pána a Spasiteľa. No tak som to povedal. A čo sa potom stalo? - Nič!!! V ďalších troch rokoch som čítal Bibliu, modlil sa a inak som si robil čo ma len napadlo. Stačilo predsa, že verím v Boha. Takže som kresťan a nebo je moje. Po troch rokoch som už ale nemohol. I keď Boh odpovedal na moje modlitby a bol so mnou, ja som nebol s Ním. Bol som proste svojvoľník, ktorý si myslí, že je kresťan. Ale čítal som Bibliu a modlil sa a Boh so mnou predsa len nejako vo vnútri jednal.

Moje názory sa stále menili, pomaly som zisťoval, že nemôžem žiť tak ako doteraz. Nakoniec potom, čo som sa raz vrátil z krčmy som videl, že už ani nechcem. Zodvihol som telefón, zavolal do cirkvi a tri roky potom čo som Ježiša mojim Pánom nazval, som Ho ním aj učinil.

Ježíš je teraz skutočne mojom živote. Je reálny a to, čo mám, by som za nič nevymenil. Toľko som sa bránil Ho poslúchať, aby mi nevzal potešenie zo života a neviazal ma zákonmi čo musím a nesmiem. Keď som Ho začal poslúchať, tak som zistil, že je to lepšie, než keď som si svoj život chránil. On to vie o dosť lepšie."


3.)
Před deseti lety jsem si naivně myslel, že kdyby člověk mohl prostřednictvím kreační vědy sdělit lidem informaci o tom, že biblickému popisu dějin lze věřit, nadšeně by přijali spásu nabízenou svobodně skrze Ježíše Krista, našeho Stvořitele a Pána.

Dnes mě však zavilost, kterou někteří pisatelé projevují, když odmítají přijmout zcela hmatatelná, pozorovatelná fakta, přiměla k tomu, že jsem zklamaně prohodil ke kolegovi z CMI, „Připadám si jako někdo, kdo se snaží prorazit hlavou zeď. Vždyť my nabízíme lidem ve svých článcích pravdu takříkajíc v dárkovém balení, a přece ji tak mnoho z nich odmítá."

Když tohle zaslechl, řekl mi jiný křesťanský kamarád, „Opravdu, mám za to, že v některých případech nejde o to, že by tomu nemohli porozumět, oni to prostě nechtějí vidět."

Ve světle nedávných zkušeností z jedné pastorační cesty mu skoro dávám za pravdu. Když totiž někdy skončíme svou kreacionistickou přednášku, není neobvyklé, že se někdo přihlásí a zvolá, „Jsem ateista", a začne klást velmi nepřátelské otázky. Ale nedávno zareagoval mladík, kterého nazvu Brev (1), zcela odlišně. Jeho první slova zněla, „Já hledám pravdu - ale pak spustil lavinu nenávistných otázek. Pokud jde o existenci Boha, řekl Brev, že je spíše agnostik než ateista.

Jeho otázky pramenily z filozofické orientace na čínské pojetí sil jin a jang, které prý před mnoha miliardami let stály u zrodu vesmíru. Odpovídal jsem na jeho otázky dovedením jeho vlastních chaotických názorů ad absurdum, a pak zhruba po 45 minutách jsme dospěli k bodu, kdy jsem mu položil jednoduchou otázku vyžadující jednoduchou odpověď ano/ne, totiž zda existuje možnost, že by dějiny načrtnuté v Bibli mohly být pravdivé. K mému úžasu Brev odvětil (po dlouhé přestávce na rozmyšlenou) slovy, která bych nikdy od agnostika či ateisty ani ve snu nečekal: „Ach jo, je mi jasné, kam Vaše otázka míří...ale tak to prostě nemůže být, to nemůžeme přijmout...protože by to ve svých důsledcích změnilo celý můj život - sedí-li slova Bible, pak bych musel zasvětit celý svůj život službě Bohu...ta oběť by byla příliš velká...ne, to nejde."

Brevovo otevřené přiznání nám pomáhá porozumět tomu, proč je bitva o pravdu historické zprávy Bible tak lítá. Brevova poctivost je však v příkrém rozporu s ostatními agnostiky a ateisty, kteří by za nic na světě nepřiznali, co je doopravdy vedlo k odmítnutí kreačního poselství. A v jedné věci má Brev pravdu. Je-li biblický příběh pravdivý, pak ty důsledky jsou pro každého dnes žijícího jedince obrovské. Něco ho to opravdu bude „stát" - mluvil o tom v jedné souvislosti i Ježíš (Lukáš 14:25-33). Ale pro mne, který jsem zažil oba světonázorové postoje (2), je volba už zcela jasná - protože jsem byl kdysi ateistou žijícím v duchu sobecké bezúčelnosti, což ve mně vybudovalo evoluční dogma. Dnes ale mohu říct, že nic člověka tak neuspokojí, jako když s radostí zasvětí celý svůj život službě svému Bohu Stvořiteli, celým svým srdcem, duší a myslí, a když této službě věnujete veškeré síly - jsme zde totiž pro zcela určitý účel.

Každému mohu velmi srdečně tuto cestu doporučit (Marek 12:30, Žalm 119:105).


 Existuje viditeľný svet a existuje aj neviditeľný svet. Či tomu veríme alebo nie, sme obklopení svetom duchov. Boh existuje, anjeli tiež, ale rovnako aj diabol a zlí duchovia. Títo zlí duchovia nám vládnu a ovplyvňujú nás, pretože sme oddelení od Boha. Sme oddelení od Boha kvôli nášmu hriechu. Ak sa kajáme a obrátime sa k Ježišovi, môžeme byť oslobodení z pôsobenia diabla a zlých duchov na náš život. Umierajúc na kríži Ježiš vykúpil naše viny, zmieril nás s Bohom, oslobodil nás z moci diabla a zlých duchov. Ježiš vstal z mŕtvych. Ježiš - a nikto iný premohol diabla. Ak veríme v neho - v nikoho iného - môžeme začať nový život, zvíťaziť nad hriechom a nad silami temnôt.

Diabol a zlí duchovia nás vedú do pekla - Ježiš nás vedie do neba. Je na nás dobre si vybrať. Satan sa chopil svojej moci, zvádza celý svet tak, ako zviedol klamstvami Adama a Evu a pritom všetko zvádza na milujúceho Boha a Ježiša Krista, ktorý pre vašu záchranu obetoval svoj vlastný život a skoro príde pre svojich verných vo veľkej sláve a moci. Boh nie je taký, ako ho cirkev predstavila, tyran dožadujúci sa odpustkov a vlastných zásluh k tomu, aby sme mohli byť spasený, či vyžívajúci sa vo večnom utrpení ľudí v horiacom pekle. Je to Boh lásky a milosrdenstva, ktorý stále trpezlivo čaká až vezmeme Bibliu - Jeho slovo a začneme Ho poznávať takého, aký skutočne je. 

sun-shining-through-the-trees-2482-1280x800.jpg
"Ďakujem Pánu Bohu, že mi dal toto si prežívať.
Predtým som mal také kamenné srdce, dosť ťažkopádne.
Nevedel som pochopiť Ježišovo utrpenie ani utrpenie iných."
 

Keď uvážime podstatu nášho vesmíru, je veľmi logické uzavrieť, že jeho príčina (alebo stvoriteľ) musela byť transcendentná, nezapríčinená, večná a nemenná. (Akákoľvek príčina, ktorá by nemala tieto charakteristiky by sama potrebovala inú príčinu z rovnakého dôvodu z akého ju potrebuje tento náš vesmír). Musela by byť tiež osobná (musela sa rozhodnúť stvoriť, inak by vesmír musel existovať tak dlho ako jeho príčina). Takáto bytosť skvele zodpovedá v Biblii vykreslenému Bohu, výrazne menej ale bohom ostatných náboženských systémov.

Na záver by som chcel uviesť  jeden zo známych citátov Alberta Einsteina, nositeľa Nobelovy ceny:
 
"Verím v jedného Boha a s kľudným svedomím môžem povedať, že som nikdy v živote neholdoval žiadnemu bezbožnému životnému systému. Už ako mladý študent som odmietal vedecký postoj 80-tych rokov a považujem vývojové teórie Darwinove, Haeckelove a Huxelove za beznádejne zastarane. Nesmieme zabúdať na to, že aj vývoj pokračuje a to nie len v technike, ale aj vo vede a predovšetkým v ich prírodovedeckých odvetviach. O väčšine predstaviteľov tejto vedy môžeme povedať: Sú zajedno v tom, že viera a veda nestoja nepriateľsky proti sebe. Isteže existuje niekoľko vedcov, ktorí stoja na rovnakom bode ako ich predchodcovia okolo roku 1880."
 
Čo mám robiť? Akou cestou mám ísť, kde mám hľadať zmysel svojho života? Odkiaľ mám čerpať energiu, lásku k blížnym a nádej v lepší život?
1 Jána 5:13 nám hovorí, " Píšem tieto veci vám, ktorí ste uverili v mene Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. "

Rim 3:23 " Všetci sme zhrešili. Všetci sme sa dopustili vecí, ktoré Boha zarmucujú. "
Rim 6:23 " Za náš hriech si zasluhujeme trest, ktorý je večným odlúčením od Boha. "

Ježiš zomrel na kríži, aby splatil dlh za naše hriechy (Rímskym 5:8; 2 Korintským 5:21).
Ježiš zomrel namiesto nás, vzal na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my. Jeho vzkriesenie dokazuje, že Jeho smrť bola dostatočnou platbou za naše hriechy.
Boh daruje odpustenie a spasenie všetkým, ktorí uveria v Ježiša - uveria v Jeho smrť ako platbu za naše hriechy (Ján 3:16; Rímskym 5:1; Rímskym 8:1).
falls-nature-beautiful-image-31000.jpg
1. Nájdite si dobrý zbor, kde sa vyučuje Biblia.

Nemyslite na kostol ako na budovu. Zbor sú ľudia. Je veľmi dôležité, aby veriaci v Ježiša Krista mali navzájom spoločenstvo. Toto je jedným z primárnych funkcií zboru. Teraz, keď ste uverili v Ježiša Krista, chceme vás povzbudiť, aby ste si našli zbor žijúci podľa Biblie niekde vo svojom okolí a porozprávali sa s pastorom. Povedzte mu o svojej viere v Ježiša Krista.

Druhou funkciou zboru je vyučovať Bibliu. Môžete sa naučiť aplikovať Božie prikázania vo vašom živote. Porozumieť Biblii je kľúčom k úspešnému a mocnému kresťanskému životu. 2 Timoteovi 3:16-17 hovorí, "Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, naprávať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobilý na všetko dobré."

Treťou funkciou zboru je spoločenstvo. Spoločenstvo na bohoslužbách je vďakou Bohu za všetko, čo vykonal! Boh nás spasil. Boh nás miluje. Boh sa o nás stará. Boh nás vedie a pomáha nám. Ako by sme mu neďakovali? Boh je svätý, spravodlivý, milujúci, milostivý a plný milosrdenstva. Zjavenie 4:11 hovorí, "Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené."


2. Každý deň si vyhraď čas sústrediť sa na Boha.

Je pre nás veľmi dôležité, aby sme každý deň trávili čas úplným sústredením sa na Boha. Niektorí ľudia to nazývajú "stíšením." Iní to nazývajú "rozjímaním," pretože je to čas, ktorý zasvätíme Bohu a rozjímame o Ňom. Niektorí tak robia v ranných hodinách, kým iní radšej večer. Nezáleží na tom, ako tento čas nazývate, alebo kedy si ho vyhradíte. Záleží na tom, aby ste pravidelne trávili čas s Bohom. Čo sa deje počas našej chvíle s Bohom?

(a) Modlitba. Modlitba je jednoducho rozhovor s Bohom. Hovorte s Bohom o vašich potrebách a problémoch. Poproste Boha, aby vám dal múdrosť a viedol vás. Proste Boha, aby vám pomáhal vo vašich potrebách. Povedzte Bohu ako veľmi Ho milujete a akí ste vďační za všetko, čo pre vás robí. O tomto je modlitba.

(b) Čítanie Biblie. Okrem vyučovania Biblie v zbore, v sobotnej škole, a/alebo Biblickej hodine - Bibliu máte čítať aj sami pre seba. Biblia obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli žiť úspešný kresťanský život. Je v nej Božie vedenie v rozhodnutiach, ktoré v živote robíte, je tam návod ako poznať Božiu vôľu, ako slúžiť iným, a ako duchovne rásť. Biblia je Božím slovom pre nás. Biblia je v zásade Božím manuálom ako máme žiť svoj život, aby bol Bohu milým a nám prospešným a uspokojujúcim.


3. Rozvíjajte vzťahy s ľuďmi, ktorí vám môžu duchovne pomáhať.

1Korintským 15:33 nám hovorí, "Nedajte sa klamať: 'Zlé reči kazia dobré mravy.'" Biblia obsahuje varovania pred "zlým" vplyvom, ktorý na nás môžu mať ľudia. Tráviť čas s tými, ktorí praktizujú hriešne aktivity nám privodí pokušenie. Charakter ľudí, s ktorými sa zdržiavame, sa o nás "obtrie". Preto je veľmi dôležité obklopovať sa ľuďmi, ktorí milujú Pána a sú Mu oddaní.

Pokúste sa nájsť si jedného - dvoch priateľov, azda z vášho zboru, ktorí by vám pomáhali a povzbudzovali vás (Židom 3:13; 10:24). Požiadajte svojich priateľov, aby dohliadli na vaše stíšenia pravidelne, aby s vami preberali vaše aktivity a vašu cestu s Bohom. Poproste, či môžete podobne robiť aj vy vo vzťahu k nim. Toto neznamená, že sa máte vzdať všetkých svojich priateľov, ktorí nepoznajú Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Buďte naďalej ich priateľmi a milujte ich. Jednoducho im dajte poznať, že Ježiš zmenil váš život, a vy už viac nemôžete robiť veci, ktoré ste zvykli robiť predtým. Poproste Pána Boha, aby vám dával príležitosť podeliť sa o Ježiša s vašimi priateľmi.

4. Dajte sa pokrstiť.

Mnoho ľudí sa mýli vo veci krstu. Slovo "pokrstiť" znamená byť ponorený do vody. Krst je biblickým spôsobom ako verejne vyznať svoju vieru v Krista a svoj záväzok nasledovať Ho. Akt ponorenia do vody ilustruje ako sme pochovaní spolu s Kristom. Akt znovu vynorenia sa z vody znázorňuje Kristovo vzkriesenie. Byť pokrstený je stotožniť sa s Ježišom v smrti, pohrebe a vzkriesení (Rímskym 6:3-4).

Krst sám nás nespasí. Krst nezmýva naše hriechy. Krst je jednoducho krokom poslušnosti, verejným vyznaním viery v Krista, že jedine On nás môže spasiť. Krst je dôležitý, lebo je krokom poslušnosti - verejným vyznaním viery v Krista a vášho odhodlania nasledovať Ho. To, že sa človek stane kresťanom, rozhodne neznamená, že ho v tomto živote čaká menej ťažkostí a problémov. Často je to naopak.

Náš Boh nemá malé ciele. Boh používa práve ľudskú slabosť ako nástroj, ktorým chce ľudí priviesť k sebe. Boh dovolí, aby človek padol úplne na dno, aby si uvedomil že nie je pánom svojho života a že potrebuje Boha. Pre Boha je naša večnosť dôležitejšia ako zdravie a pohodlie tu na tejto Zemi. Bohu ide hlavne o náš charakter. Práve preto Boh používa napr. aj choroby a finančné ťažkosti, aby kresťanov učil a formoval, aby nám pripomínal, že On je Bohom a my sme príjemcovia Jeho milosti. Pre Boha je náš charakter dôležitejší ako zdravie a pohodlie tu na tejto Zemi. Napriek tomu všetkému môžeme povedať, že Boh každému veriacemu garantuje oveľa viac než len zdravie a bohatstvo. Boh garantuje, že nás neopustí v žiadnej situácii a v najrôznejších ťažkostiach bude s nami. O to viac, Boh každému veriacemu sľubuje večný život.

Večný život je darom úplne neporovnateľným so zdravím a bohatstvom tu na Zemi. Večný život je niečo tak dokonalého a krásneho, čo ani písatelia Biblie nedokázali opísať. Povedali len: "Čo oko nevidelo a ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú." (1 Korintským 2:9).
 
 
" Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené; lebo
každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. "
 
Evanjelium podľa Lukáša, 11:9-10 
UPOZORNENIE

Vzhľadom k veľkému záujmu návštevníkov a obšírnemu obsahu témat bola táto stránka vytvorená len pre VIDEO prednášky, dokumentárne filmy, apologetiku, krátke videá, príbehy a modlitby. Oveľa viac nájdete na stránke zmensvojzivot.mypage.cz.
Navštívte nás!
Doba konca? Opisuje Biblia známky toho, kedy príde Kristus a v akom stave bude naša Zem a ľudstvo samo? Zamyslíte sa, čo máme spoločné s dobou Noeho a následným zánikom sveta?
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Bezejmennýtj.jpg
Boj bibliu - Zmeny v Božom Slove - Totálny útok
- Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma. Hlavné prúdy biblických rukopisov. Origenes, Eusébius - gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica - centrum okultizmu. Apokryfy.
Clipboard01.jpg
Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylón
- Dokument strháva závoj skrytej histórie, vzniku Babylóna, odhaľuje pravdu o prenasledovaní Kristovej nevesty a totožnosť šelmy. Najkontroverznejšia kniha, ktorou sa zaoberá dokument dekódujúci vízie Zjavenia.
Clipboard01.jpg
Rajská záhrada Eden - Evolúcia vs kreacionizmus
- Je možné aby boli predpotopní ľudia vysoký viac ako 3 metre, vedeli o elektrickej energii, či metalurgii viac ako my dnes? Udiala sa vôbec potopa? Prečo sa v knihách nachádzajú falošné vedecké "fakty" podporujúce darwinovu teóriu? Milióny rokov - moderná rozprávka pre deti.
Clipboard01.jpg
Kázanie na hore - Peter ty si skala ..
- Čo mal Kristus na mysli, keď s Petrom hovoril o skale, na ktorej postaví svoju Cirkev? Akým spôsobom sa Ježišovo kázanie na hore premietlo do udalostí spojených s jeho ukrižovaním?
Clipboard01.jpg
Pátranie po sobote vo Vatikáne
- Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.

Ktoré prednášky Vás oslovili najviac?

Archeológia (67 | 17%)
Babylon (12 | 3%)
Biblistika (11 | 3%)
Boží zákon (20 | 5%)
Cirkev (4 | 1%)
Dejiny a história (22 | 6%)
Doba konca (57 | 14%)
Ekumenizmus (9 | 2%)
Hudba (20 | 5%)
Ľudské vzťahy (11 | 3%)
Nebeská svätyňa (14 | 3%)
Odev a ozdoby (5 | 1%)
Potopa (14 | 4%)
Proroctvá (11 | 3%)
Sekty (3 | 1%)
Tajné spoločnosti (11 | 3%)
Zdravie (9 | 2%)
Životné skúsenosti (47 | 12%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac 1900 - 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka rozšírená 14.8.2013
Biblia v mp3 formáte vo vyše 500 jazykoch na stiahnutie.
Tento web bol spustený ako informačný portál pre ľudí, ktorí sa chcú zapojit spolu s ďalšími do čítania najrozšírenejšej knihy sveta, knihy pre ktorú taktiež umieralo najviac ľudí.
Bibleinfo.com pomáha ľuďom po celej zemi poznať, čo Biblia hovorí k rôznym životným otázkam. Tu nájdete radu, nasmerovanie, povzbudenie a pomoc - a to všetko z Božieho slova.
Pramene zdravia sú občianskym združením, ktoré bolo založené v roku 1991. Poslaním je zdieľať sa s poznaním v oblasti zdravej výživy, prevencie, prírodnej liečby a zdravého životného štýlu, odovzdávať skúsenosti a pomáhať k ozdraveniu jednotlivcov aj medziľudských vzťahov. To najlepšie, čo sme prijali, odovzdávame ďalej.
Bibliaaty.sk je cirkevne nezávislý projekt, ktorý sa zaoberá otázkou biblického učenia a biblickej vierouky. Stránky vznikli v júli 2007 za účelom rozvíjania problematiky biblického obsahu. Projekt je otvorený pre ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa o biblii niečo viac.
Premýšľali ste niekedy o otázkách typu: Aký je zmysel života? Aký je Boh? Má Boh dianie tohto sveta vo svojej moci? Prečo je toľko zla? Ćo čaká tento svet? Kým je Ježiš Kristus?
Považuješ sa za dobrého človeka? Veľa ľudí áno. Ale, mnoho z nás sa mýli v definícii slova "dobrý". Biblia hovorí, že Boh je dobrý a desať prikázaní sú jeho "štandardom dobrosti". Tak sa pozrime na Boží zákon.
Tento web obsahuje značnú dávku pravdy o sex-priemysle, za účelom samo-vzdelávania. Ak máš 17 rokov alebo menej, prosím požiadaj rodičov o povolenie k jeho prehliadaniu ...
Kresťanská online televízia s množstvom kázní, prednášok na rôzne témy nie len duchovného života.
BibleTV chce šíriť posolstvo nádeje, istoty, lásky a skvelé vízie pre blízku i vzdiaľenú budúcnosť, ukázať na to, že Boh je mocný a živý.
Stránka s mnohými dokumentami, ktoré vás nenechajú chladnými.
Na tejto stránke môžete sťahovať rôzny kresťanský materiál. Kresťanské filmy hrané, 
kresťanské dokumentárne filmy, filmy pre deti, mp3 kázne.
... aký je? Plný utrpenia, smrti a krutosti? Keby bol Boh Všemohúci, Vševedúci a milujúci, ako by mohol stvoriť takýto svet?
Kam kráčaš? Kam tvoje cesta vedie? Hľadal si niekedy Boha alebo o tom ani vôbec nepremýšľaš? Veď sám Pán Ježiš povedal " Ja som cesta, pravda a život ... "
Množstvo online kníh na tému evolúcia vs zdravý rozum ...
Výuka hebrejského jazyka, ktorý je pôvodným jazykom Biblie.
Pokiaľ váš počítač stíha televizne vysíelanie, môžete sa pri čítaní článkov, či pri práci započúvať do tejto nebeskej hudby.
Užite si výhľad na neskutočnú krásu prírody ako dielo Boha, veľkomiest ako diel človek, a to všetko z obrovskej výšky v 360 stupňovom uhle.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one